Міська рада
Проекти рішень

Про бюджет міста Світловодськ на 2020 рік ( 11204100000 )

Виконавець проекту:

           Керуючись статтями 20, 22, 23, 28, 43, 55, 64, 69¹, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 93, 97, 101  Бюджетного кодексу України,  пунктом  20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», на підставі частини 1 пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Світловодська міська рада вирішила:

 1. 1. Визначити на 2020 рік :

    - доходи  бюджету міста у сумі 280 425 411 гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету міста  у сумі  275 982 211 гривень та  доходи спеціального фонду бюджету міста - у сумі 4 443 200 гривень,  згідно з додатком  № 1 до цього рішення;

    -  видатки бюджету міста у сумі 280 425 411 гривень, у тому числі  видатки загального фонду  бюджету міста  у сумі 275 380 191 гривень та видатки спеціального фонду  бюджету міста – у сумі  5 045 220 гривень;

     -  профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 602 020,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

     -  дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 602 020,0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

    - оборотний   залишок бюджетних коштів  бюджет міста у  у розмірі 50000 гривень, що становить 0,018 відсотків видатків загального фонду  бюджету міста, визначених цим пунктом;

     - резервний фонд  бюджету міста у розмірі 1729800 гривень, що становить 0,628 відсотків видатків загального фонду  бюджету міста, визначених цим пунктом;

     

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.      

     

3.Затвердити  на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

 1. 4. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію міських (регіональних) програм згідно з додатком 5 до цього рішення.  

       

 1. Установити, що у загальному фонді  бюджет міста у   на 2020 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу            України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу            України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹,  та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік:

 - у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹, частиною першою статті 71 та трансферти, визначені статтями  97 і 101 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені  частиною другою статті  72 Бюджетного кодексу України».

 

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Захищеними видатками бюджету міста на 2020 рік, відповідно до  статті 55 Бюджетного кодексу України, визначити видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

         - забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації,                                                                                                    виробами медичного призначення для індивідуального користування;

         - оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

 - оплата енергосервісу.     

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  виконавчому комітету Світловодської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 1. У бюджетному процесі бюджету  міста в 2020 році застосовувати програмно – цільовий метод.
 1. Головним розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити виконання норм  Бюджетного кодексу України  стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3)  забезпечення доступності інформації про  бюджет міста, відповідно до  частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

   здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

   оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)  взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету, відповідно до частини  сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

5)  під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів забезпечити  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

       проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інших комунальних послуг та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України дозволити фінансовому управлінню Світловодської міської ради у процесі виконання бюджету міста  за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету міста здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах бюджету міста.

           Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів бюджету міста по загальному та спеціальному фондах з програмною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України обсяг міжбюджетних трансфертів з бюджету міста Світловодськ бюджету селищу Власівка, на утримання закладів дошкільної освіти та закладів культури, визначається на підставі рішень відповідних рад, прийнятих кожною із сторін та укладеними між ними договорами.
 1. 14. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.
 1. Фінансовому управлінню Світловодської міської ради проводити фінансування видатків бюджету міста згідно з розпорядженням міського голови, або за його дорученням, одним з його заступників, керівником фінансового органу (за попереднім погодженням з міським головою або його заступниками).
 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 1.  Встановити, що додатки 1 - 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України це рішення має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.
 2. Відповідальний за виконання рішення начальник фінансового управління Світловодської міської ради  Н. Яременко.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з  бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Секретар міської ради                                                                      Ю.Сапянов

Переглянути додатки