Міська рада
Проекти рішень

Про стан виконання програми економічного і соціального розвитку міста Світловодська за 2017 рік

Виконавець проекту:

Розглянувши звіт про стан виконання програми економічного і соціального розвитку міста Світловодська за 2017 рік, наданий начальником управління економіки, ресурсів та розвитку міста М.Дмитренко, керуючись підпунктом 1 пункту 2 статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

  1. Звіт про стан виконання програми економічного і соціального розвитку міста Світловодська за 2017 рік взяти до відома (додається).
  1. Управлінню економіки, ресурсів та розвитку міста оприлюднити звіт про стан виконання програми економічного і соціального розвитку міста Світловодська за 2017 рік на офіційному сайті Світловодської міської ради.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова                                        В.Козярчук

Звіт

про стан виконання програми економічного і соціального розвитку міста Світловодська за 2017 рік 

Програма економічного і соціального розвитку міста Світловодська на 2017 рік затверджена рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року № 617 (далі - Програма).

Виконавчим комітетом Світловодської міської ради, іншими міськими органами виконавчої влади вжито ряд організаційних заходів, спрямованих на забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених Програмою. 

Основні результати виконання завдань Програми за 2017 рік

У сфері реального сектору:

За 2017 рік підприємствами м. Світловодська реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4908957,1 тис. грн.

На переробну промисловість міста припадало 96,9 % реалізованої продукції, в тому числі реалізація харчових продуктів – 85,97 % та реалізація іншої неметалевої мінеральної продукції – 7,70 %. В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів; в обсязі іншої неметалевої мінеральної продукції – виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу.

На кожного мешканця міста в середньому припало 92,3 тис. грн. реалізованої промислової продукції.

Продовжуються роботи – по реконструкції ТОВ «Світловодський маслосирзавод», відбувається введення в експлуатацію цеха по виготовленню сиру (творога).

За 2017 рік будівельними підприємствами міста виконано робіт на суму 130960 тис.грн., що становить 9,1 % загального обсягу будівельних робіт по області.

За 2017 рік у місті  Світловодську прийнято  в експлуатацію будівель загальною площею 1809 м2, що на 27,1% менше ніж за відповідний період 2016 року (по області – на 4,7%). Частка житла, прийнятого в місті, склала 3,5% загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію по області. Індивідуальними забудовниками збудовано 97,7% житла по місту.

Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію водопровідні мережі – 0,65 км, трубопроводи для транспортування газу – 0,10 км., потужності з виробництва олії нерафінованої – 29,2 тис. тонн та олії і жирів рафінованих – 44,0 тис. тонн.

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва припало 70,65 %, на реконструкцію та технічне переозброєння загального обсягу виконаних будівельних робіт з капітального ремонту – 29,35 %.

Результати роботи реального сектору економіки мали позитивний вплив на наповнення міського бюджету.

Загальна сума доходів, яка надійшла до бюджету міста Світловодська за 2017 рік, становить 456769,763 тис. грн., що становить 100,8 % до  плану року та 129,9 % до відповідного періоду минулого року. 

До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів в сумі 110530,172 тис. грн., тобто виконання становить 104,7 % та 142,5 % до надходжень 2016 року. 

Основним податком надходжень до міського бюджету є податок на доходи  фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі власних надходжень складає 64,89 %. 

За 2017 рік отримано:

  • податку на доходи фізичних осіб – 71719,025 тис. грн., або 104,2% до плану та 151,4% до відповідного періоду минулого року;
  • плати за землю – 8326,859 тис. грн., або 102,0% до плану та 116,1% до відповідного періоду минулого року;
  • єдиного податку – 14772,657 тис. грн., або 104,7% до плану року та 131,3% до відповідного періоду минулого року.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету склали 12387,165 тис.грн.

У рамках виконання програмних завдань щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в економіку міста та більш ефективного використання її експортного потенціалу:

- вживалися заходи щодо виконання завдань в частині популяризації економічного, культурного, інвестиційного, зовнішньоекономічного потенціалу міста;

- на офіційному сайті Світловодської міської ради розміщено комерційні пропозиції та експортні можливості місцевих товаровиробників, презентаційні матеріали про місто, його потенціал; 

У результаті:

За січень-грудень 2017 року підприємствами та організаціями міста освоєно 251,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 3,7% загальнообласного обсягу. На кожного мешканця міста в середньому припало 4733,5 грн. капітальних інвестицій, що становить 68,14 % середнього показника по області.

На промислових підприємствах проходить процес впровадження нових виробництв, а саме:

  • в листопаді 2017 року завершені роботи з будівництва заводу по переробці сої приватним підприємством «Віктор і К». Термін реалізації проекту 2016-2017 роки. Загальна вартість проекту 80000,0 тис.грн. Джерела фінансування – власні кошти підприємства. В грудні 2017 року запущено завод. Станом на 31.12.2017 року створено 382 робочих місця,  в перспективі їх кількість має зрости до 600. Виробничі потужності олійноекстраційного заводу з переробки насіння сої становлять 700 тон на добу;
  • ТОВ «Світловодський маслосирзавод» запущена лінія по виробництву йогурту. В 2017 році створено 211 робочих місць. Джерела фінансування власні кошти підприємства;
  • продовжується реконструкція ТОВ «Світловодський маслосирзавод». Закінчується введення в експлуатацію цеха по виготовленню сиру (творога), ТОВ «Світловодський маслосирзавод». Буде створено 50 нових робочих місць.

Одним із основних джерел фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста, станом на 31 грудня 2017 року склав 3774,9  тис.дол. США (5,5% загального обсягу інвестицій по області) та збільшився на 1,6% порівняно з початком 2017 року.

Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок переоцінки, утрат та курсової різниці становило майже 220,4 тис. дол. 

На одну особу населення міста в середньому припало 71,6 дол. США прямих іноземних інвестицій.

В економіку міста вклали капітал інвестори 13 країн світу, серед яких провідні партнери: Канада та Ізраїль. 

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва та промисловості  

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з 46 країнами світу.

Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні продукти. 

У рамках виконання галузевого розділу програми "Розвиток споживчого ринку міста та захист прав споживачів" приділялась увага питанням забезпечення населення якісними товарами за доступними цінами.

А саме:

-  сприяння розвитку фірмової мережі (магазинів, павільйонів) місцевих підприємств-товаровиробників;

- проведення роботи, спрямованої на вдосконалення    функціонування роздрібних ринків, створення належних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

- посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі, проведення роботи спрямованої на впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд  сфери торгівлі у місті;

- проведення роботи із суб'єктами підприємницької діяльності  щодо забезпечення дотримання ними законодавчих та нормативних актів, які регламентують реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 -  покращення якості і культури торговельного обслуговування населення шляхом удосконалення існуючих методів торгівлі, розширення додаткових послуг за рахунок впровадження  прогресивних форм і методів обслуговування.

       - вжиття заходів щодо посилення захисту прав споживачів щодо безпеки та якості товарів робіт і послуг, що реалізуються на внутрішньому споживчому ринку міста шляхом проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами підприємницької діяльності та здійснення заходів державного нагляду (контролю);

-  посилення захисту прав споживачів щодо безпеки і якості товарів, робіт і послуг.

В місті активно розвивається мережа фірмової торгівлі підприємств-товаровиробників міста : ПП «Віктор і К» торгова марка «Королівський смак», «Чугуєв-Продукт», «Кухар-Рішельє»; ПП «Торгівельний дім «Каскад» Торгова марка «Українська олія» та «Каскад», ФОП Коханюк О.К. Торгова марка «Світловодська паляниця», ФОП Солодова Л.В. торгова марка – «Солодов». 

Обсяг роздрібного товарообороту, включаючи ресторанне господарство за січень-грудень 2017 року по місту склав 255263,1 тис.грн., щодо показника за відповідний період 2016 року складає 100,8%, та становив 2,4% загальнообласного обсягу. 

Вжито комплекс заходів, спрямованих на виконання програмних завдань щодо забезпечення розвитку транспортно-дорожнього комплексу міста.

У 2017 році автотранспортними підприємствами м. Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 466,4 тис.тонн вантажів, що на 19,4 % менше ніж у 2016 році, вантажооборот збільшився на 24,6% і становив 91,8 млн.тонно-кілометрів.

У 2017 році вантажні перевезення здійснювало 11 автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному обсязі вантажних перевезень по області склала 3,68 %.

Пасажирські перевезення здійснювало 2 автопідприємства, якими разом з фізичними особами-підприємцями у 2017 році перевезено 3807,5 тис.пасажирів, що на 20,2 % менше ніж у 2016 році, пасажирооборот склав 52,7 млн.пасажиро-кілометрів. Питома вага пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських перевезень по області склала 9,10 %.

З метою покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу виконком Світловодської міської ради здійснює заходи шляхом визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах.

Підприємства-перевізники залучаються до оновлення рухомого складу автомобільного транспорту, в 2017 році ними було придбано 6 транспортних засобів для роботи на міських автобусних маршрутах.

У сфері  житлово-комунального господарства.

Сучасний стан підприємств житлово-комунального господарства міста характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування.

Сьогодні житлово-комунальне господарство міста потребує залучення коштів з обласного та державного бюджетів так, як міський бюджет не в змозі на належному рівні утримувати комунальні об’єкти.

За рахунок місцевого бюджету в 2017 році проведено:

-  поточний ремонт доріг та вулиць міста на суму 11513,6 тис.грн. загальною площею більше 36875,2 кв.м.;

- технічне обстеження 11 ліфтів термін експлуатації яких перевищує 25 років, виділено кошти в  сумі – 29,915 тис.грн.;

- ремонт 16 ліфтів на суму 376,4 тис.грн, в тому числі 2 ліфта ОСББ.

Не зважаючи на складний фінансовий стан галузі, підприємства та організації житлово-комунального господарства міста продовжують забезпечувати стабільну роботу об'єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення, підтримувати в належному стані житловий фонд.

У сфері соціального сектору

На 1 січня  2018 року на території міськради проживало 52638 осіб (5,5% загальної чисельності населення області). За 2017 рік чисельність населення скоротилася на 229 осіб. 

Скорочення чисельності населення міськради стало наслідком перевищення природної складової (число померлих більше числа народжених на  519 осіб) над позитивним сальдом міграції (число прибулих до міськради більше числа тих, хто виїхав за її межі на 290 осіб). 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику міста по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) на 1 січня 2018 року, зросла в порівнянні з відповідним періодом попереднього року та становить 152,9%, що складає 5463,0 грн., це в 1,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3273 грн.).

Рівень заробітної плати по місту становив 86,5 % середнього рівня по Кіровоградській області (6316,0 грн).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати  перед працівниками  м.Світловодська (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у продовж 2017 року  збільшилася  на 16% і на 1 січня 2018 року становила 5127,8 тис.грн. або 48,3% загальної суми боргу по області. 

 Частка боргу економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати становила 51,67% та складає 2649,3 тис. грн. Заборгованість із виплати зарплати на економічно активних підприємствах складає 138,2% до суми на 1 січня 2017 року. 

Ринок праці

Протягом 2017 року на обліку в Світловодському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1755 особи – жителів міста, які мали статус безробітного, з них 1066 осіб отримали статус в 2017 року .

Отримували допомогу протягом звітного періоду 1398 жителів міста. На обліку на 01.01.2018 року перебувало 542 особи, проти 689 на 01.01.2017 року. 

В 2017 року центром зайнятості прийняті рішення про виплату компенсації фактичних витрат роботодавців на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця 7 зареєстрованим безробітним.

На сьогодні існує дисбаланс на ринку праці між пропозицією робочої сили та попитом на робочу силу,  протягом 2017 року по місту нараховувалось 1297 актуальних вакансій, станом на 01.01.2018 року кількість вільних робочих місць по місту становила 21. Навантаження на одне вільне робоче місце складало 26 осіб.   

З метою посилення соціального захисту населення від безробіття  протягом 2017 року за направленням центру зайнятості працевлаштовані 1066 шукачів роботи з них 528  осіб безробітних.

Для підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці та відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій , охоплено в січні-жовтні 2017 року професійним навчанням 218 осіб, а за відповідний період минулого року навчання проходило 270 осіб.

 У 2017 року активними програмами сприяння зайнятості населення було охоплено  1335 безробітних громадян. Отримали профорієнтаційні послуги 1648 безробітних осіб. 

На громадських роботах працювало 589 осіб безробітних, в 2016 року до громадських та інших тимчасових робіт було залучено 624 особи.  

У сфері розвитку малого підприємництва

У сфері малого підприємництва міста за січень-грудень 2017 року кількість малих підприємств збільшилася з початку року на 51 одиницю (62- зареєструвалося, 11– ліквідувалося).

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зменшилася у січні-грудні 2017 року на 82 одиниці (зареєструвалися 218 фізичних осіб-підприємців, 300 осіб – припинили підприємницьку діяльність). 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів Кіровоградщини»,

програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік

у м. Світловодську за 2017 рік

№ з/п

Найменування показника

Одиниця

виміру

Значення показників, затверджених  Програмою

 на 2017 рік

 

За

2016 рік

 

За

2017 рік

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

5088449,0

5840380,0

4908957,1

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу

грн.

95827,7

108,899

92322,2

3.

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн.

123000,0

190785

251181

4.

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2360

3564,5

4733,5

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах)

тис.дол. США

4052,0

3713,6

3774,9

%  до попереднього року

101,3

92,5

101,7

6.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

дол.США

77,7

70,0

71,6

7.

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4617,5

3572,0

5463,0

% до попереднього року

125,0

113,4

137,0