Міська рада
Проекти рішень

Про внесення змін до Регламенту Світловодської міської ради сьомого скликання

Виконавець проекту: Я. Чаричанський

Відповідно до пункту 1 частини 1  статті 26 та частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з метою покращення роботи депутатського корпусу-

                                          

                                                               міська рада вирішила:

 

1.Внести до Регламенту Світловодської міської ради, затвердженого рішенням міської ради № 19 від 10.12.2015 року такі зміни:

 

1.1.Пункт 3 статті 10 викласти у такій редакції:

На пленарні засідання ради можуть запрошуватися гості та службові особи. Порядок розміщення депутатів та інших осіб у залі засідань визначається  з урахуванням пропозицій керівників фракцій та депутатів. Робочі місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

1.2. Пункт 3 статті 20 викласти у такій редакції:

Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються не прийнятими, про що до протоколу пленарного засідання вноситься відповідний запис. Повернення до розгляду такого проекту або пропозиції можливе після прийняття радою відповідного процедурного рішення.

 

1.3.Пункт 5 статті 20 викласти у такій редакції:

Прийняття рішень з питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

 

1.4. Доповнити Регламент статтею 30-1 такого змісту:

Стаття 30-1. Погоджувальна рада представників депутатських фракцій

1.Погоджувальна рада представників депутатських фракцій  (надалі – Погоджувальна рада) створюється як дорадчий колегіальний орган для попереднього розгляду порядку денного сесії, підготовки організаційних питань роботи Ради.

2.До складу Погоджувальної ради з правом ухвального голосу  входять міський голова , секретар ради, голови депутатських фракцій .У разі відсутності голови депутатської фракції у засіданні Погоджувальної ради бере участь заступник голови або уповноважений представник фракції .

3.Депутати, які не входять до складу Погоджувальної ради,  мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного сесії.На час розгляду питань порядку денного можуть бути присутні автори проектів рішень, які не є депутатами ради.

4.Головує на засіданнях Погоджувальної ради міський голова, а у разі його відсутності – секретар ради. У випадку відсутності міського голови та секретаря ради, питання щодо головуючого вирішується Погоджувальною радою.

5.Погоджувальна рада:

5.1.Розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи, розкладу та порядку денного пленарних засідань сесії Ради.

5.2.Вносить міському голові пропозиції, щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення, відповідно до цього Регламенту.

5.3.Розглядає питання про вжиття заходів, щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях.

5.4.Розглядає інші пропозиції з організації роботи ради відповідно до цього Регламенту.

6.Міський голова (або за його відсутності секретар ради) скликає засідання Погоджувальної ради, не пізніше як за один день до початку роботи сесії. У разі не скликання міським головою засідання, у встановлений строк, Погоджувальна рада  може скликатись на вимогу не менше як двох депутатських фракцій .

7.Про час та місце засідання апарат міської ради повідомляє інших членів Погоджувальної ради не пізніше ніж за три календарні дні до засідання Погоджувальної ради.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Міський голова                                                                               В. Козярчук