Міська рада
Проекти рішень

Про внесення змін до рішення сесії від 18 грудня 2018 року № 1415 «Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів міста на 2019-2020 роки»

Виконавець проекту: Перший заступник міського голови О.Балюк

На виконання ст. 20 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 13 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інших законодавчих актів України, що мають соціальну спрямованість, відповідно до постанови КМУ від 14.02.2018 року № 156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», постанови КМУ від 14.03.2018 року № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки громадських об’єднань інвалідів», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Світловодська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Включити в Програму фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів міста (далі – Програма) на 2019-2020 роки: Громадську організацію «Милосердя інвалідам та учасникам війн».
  2. Фінансовому управлінню Світловодської міської ради передбачити кошти для реалізації даної Програми при уточненні бюджету на 2019 рік згідно Додатку № 1.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В. та постійну комісію міської ради з соціальних та гуманітарних питань.

Міський голова                                                                                              В. КОЗЯРЧУК

Додаток № 1

до рішення сесії

Світловодської міської ради

від «____»_________20____ року

НАПРЯМИ

використання бюджетних коштів

 

Напрямки використання коштів

Назва організації

ГО «Милосердя інвалідам та учасникам війн»

1.     

Оплата послуг (транспорт)

5000,00

2.     

Оплата канцелярських виробів та витратних матеріалів

1200,00

3.     

Оплата послуг зв’язку

1860,00

4.     

Видатки на оплату комунальних послуг (опалення, електроенергія та ін.)

16080,00

5.     

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

6000,00

6.     

Інші виплати населенню

2000,00

7.     

Матеріальне заохочення (винагорода) активістам організації

3000,00

Всього:

35140,00

Сума:

35140,00