Міська рада
Проекти рішень

Про внесення змін до рішення Світловодської міської ради від 19.11.2019 №1836«Про внесення змін до рішення Світловодської міської ради від 05.09.2017 № 933 «Про програму енергоефективностіміста Світловодська на 2017-2020 роки» зі змінами

Виконавець проекту:

Розглянувши лист  управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради  від 13.03.2020 № 138/3 щодо внесення змін до рішення Світловодської міської ради від 19.11.2019 № 1836 «Про внесення змін до рішення від 05.09.2017 № 933 «Про програму енергоефективності міста Світловодська на 2017-2020 роки» зі змінами  в частині  відшкодування  частини  суми (тіла) кредиту  для ОСББ та ЖБК  при застосуванні встановленого обмеження, та лист від 06.05.2020  № 243/3 про внесення змін до програми енергоефективності міста щодо збільшення обсягу фінансування на 2020 рік на відшкодування частини суми (тіла) кредитів,залучених ОСББ, ЖБК та іншими формами власності міста на впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках в рамках програми енергоефективності міста Світловодськ на 2017-2020 роки,   керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  міська рада вирішила:

1.Внести зміни до підпунктів 1,3; 1,4; 1,5 пункту 1 рішення Світловодської міської ради від 19.11.2019 №1836 «Про внесення змін до рішення Світловодської міської ради від 05.09.2017 № 933  «Про програму енергоефективності міста Світловодська на 2017-2020 роки» зі змінами, а саме: після слів «але не більше 50 000,00 гривень на один будинок протягом одного бюджетного періоду(року)» доповнити словами «за кредитами, отриманими ОСББ та ЖБК в 2020 році».

  1. Затвердити обсяг фінансування на 2020 рік в сумі 2 846 951,10 грн. (Два мільйони вісімсот сорок шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят одна грн. 10 коп.).
  2. Вважати таким, що втратив чинність підпункт 1.2 пункту 1 рішення Світловодської міської ради від 19.11.2019 № 1836 «Про внесення змін до рішення Світловодської міської ради від 05.09.2017 № 933 «Про програму енергоефективності міста Світловодська на 2017-2020 роки» зі змінами,  про затвердження обсягу фінансування на 2020 рік в сумі 1 000 000,00грн (один мільйон  гривен 00 копійок).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва  і першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради                                                           Юрій САПЯНОВ