Міська рада
Проекти рішень

Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська

Виконавець проекту: Управління економіки, ресурсів та розвитку міста

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, статтями 759-763 Цивільного кодексу України, статтями 283-288, 291 Господарського кодексу України, п.31 ст. 26, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 2,4,5,6,21, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»,враховуючи рекомендації Державної регуляторної служби України від 29.05.2018,з метою врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності та майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, яке перебуває у комунальній власності, 

міська рада вирішила:

  1. Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська згідно з Додатком №1.
  1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м.Світловодська,яке передається в оренду згідно з Додатком №2.
  1. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого (індивідуально визначеного) майна згідно з Додатком №3.
  1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Світловодської міської ради від 25.09.12 № 583 Про затвердження «Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська».
  1. Офіційно оприлюднити це рішення на веб-сайті Світловодської міської ради.
  1. Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, місцевого господарства та інфраструктури та першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова                                                                                                    В. Козярчук

ДОДАТКИ