ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№168 Про перерозподіл кошторисних призначень

Керуючись ст. 53,140,143 Конституції України, п.п. 6 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Погодити перерозподіл видатків згідно плану використання по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за рахунок зменшення видатків на «Оплату теплопостачання» на суму 133920,00 грн. та збільшення видатків на суму 30000,00 грн. «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» для придбання засобів медичного призначення для ізолятору, на суму 30000,0 грн. «Інші виплати населенню» для забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення та на суму 73920,00 грн. «Оплата послуг(крім комунальних» на оплату послуг з користування інформаційною системою Helsi щодо обслуговування програмного забезпечення для організації процесу надання медичної допомоги, з подальшим поновленням в разі потреби планових призначень за рахунок коштів міського бюджету
2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та одержувачу коштів КНП «ЦПМСД СМР» забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.
3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ