ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№170 Про перерозподіл кошторисних призначень

Керуючись ст. 53.140.143 Конституції України, підпунктом 6 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і наданні кредитів з бюджету», на виконання наказу МОЗ України від 17.02.2020 року №366 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників у період спалаху інфекційних хвороб із невизначеним шляхом передавання та інфікування» - необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту медичних працівників КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР », а також в зв'язку з незабезпеченістю препаратами для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, враховуючи багаточисельні звернення громадян, з метою зменшення соціальної напруги – внести зміни до кошторису шляхом перерозподілу коштів, -

виконком міської ради вирішив:

1. Погодити проведення перерозподілу видатків в межах кошторису КНП «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради по КПК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 78800,00 грн., а також погодити перерозподіл видатків шляхом збільшення кошторисних призначень по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 300000 грн. (триста тисяч гривень) за рахунок зменшення кошторисних призначень по КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) з подальшим поновленням планових призначень за рахунок коштів міського бюджету.
2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та розпоряднику коштів КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міською ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.
3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

Секретар міської ради Ю. Сапянов