ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№171 Про перерозподіл кошторисних призначень

Керуючись ст. 53,140,143 Конституції України, п.п. 6 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Погодити перерозподіл видатків згідно плану використання по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» за рахунок
зменшення видатків на 79000,0 грн., з них: 59000,0 грн. на «Оплату теплопостачання» та 20000,0 грн на «Оплату електроенергії»;
збільшення видатків на 79000,0 грн., в тому числі: 54000,0 грн. на «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» для придбання засобів медичного призначення, 25000,0 грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів та необхідних запчастин для санітарного транспорту для безперервного забезпечення транспортом хворих на гемодіаліз до м.Кропивницького та м.Олександрії, з подальшим поновленням планових призначень за рахунок коштів міського бюджету
2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та одержувачу коштів КНП «ЦПМСД СМР» забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.
3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ