ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№347 “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку№16 по вул. Будівельників м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від  14.02.2020 №86 «Про списання багатоквартирного житлового будинку№16 по вул. Будівельників м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №16 по вул. Будівельників загальною площею 3235 кв.м, первісна (переоцінена) вартість 15 144 429,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі чотириста двадцять дев’ять грн. 00 коп.); знос (амортизація) будинку станом на 01 липня 2020 року 11 866 069,00 грн. (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч шістдесят дев’ять грн. 00 коп), залишкова вартість будинку – 3 278 360,00 грн (три мільйони двісті сімдесят вісім тисяч триста шістдесят грн. 00 коп).

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Грудневе - 16» ;

2.3) забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №16 по вул. Будівельників вважається закінченою.

4. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ