ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№725 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 17 липня 2019 року №519 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 3 по вул. Михайла Грушевського», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №3 по вул. Михайла Грушевського, загальною площею 8643 кв.м, первісною вартістю – 39541610,32 грн. (тридцять дев'ять мільйонів п’ятсот сорок одна тисяча шістсот десять гривень 32 коп.), залишковою вартістю 14945266,85 грн. (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот сорок п’ять тисяч двісті шістдесят шість гривні 85 коп.), знос -24596343,47 грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот дев’яносто шість тисяч триста сорок три гривень 47 коп).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Флагман-3»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових по квартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 3 по вул. Михайла Грушевського з 01.03.2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Управлінню житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки, ресурсів і розвитку міста Світловодської міської ради прийняти на баланс комунальні нежитлові приміщення, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 3 по вул. Михайла Грушевського:
- комунальне приміщення загальна площа 189,4 кв.м, первісна вартість 866503,11 грн. (вісімсот шістдесят шість тисяч п’ятсот три гривні 11 коп.), залишкова вартість 327506,70 грн. (триста двадцять сім тисяч п’ятсот шість гривень 70 коп.), знос 538996,41 грн. (п’ятсот тридцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 41 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 49,6 кв.м, первісна вартість 226919,51 грн. (двісті двадцять шість тисяч дев’ятсот дев'ятнадцять гривень 51 коп.), залишкова вартість 85767,33 грн. (вісімдесят п’ять тисяч сімсот шістдесят сім гривень 33 коп.), знос 141152,18 грн. (сто сорок одна тисяча сто п’ятдесят дві гривні 18 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 200,1 кв.м первісна вартість 915455,50 грн. (дев’ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 50 коп.), залишкова вартість 346008,92 грн. (триста сорок шість тисяч вісім гривень 92 коп.), знос 569446,58 грн. (п’ятсот шістдесят дев'ять тисяч чотириста сорок шість гривень 58 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 62,14 кв.м, первісна вартість 284289,88 грн. (двісті вісімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят дев'ять гривень 88 коп.), залишкова вартість 107451,25 грн. (сто сім тисяч чотириста п’ятдесят одна гривень 25 коп.), знос 176838,63 грн. (сто сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять вісім гривень 63 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 26,8 кв.м, первісна вартість 122609,73 грн. (сто двадцять дві тисячі шістсот дев'ять гривень 73 коп.), залишкова вартість 46342,65 грн. (сорок шість тисяч триста сорок дві гривень 65 коп.), знос 76267,08 грн. ( сімдесят шість тисяч двісті шістдесят сім гривень 08 коп.).
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 3 по вул. Михайла Грушевського вважається закінченою.
4. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК