ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№726 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №31а по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 17 серпня 2019 року №521 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 31а по вул. Михайла Грушевського», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №31а по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №31а по вул. Михайла Грушевського, загальною площею 1412,2 кв.м, первісною вартістю 3159399,84 грн. (три мільйони сто п’ятдесят дев'ять тисяч триста дев’яносто дев'ять гривень 84 коп.), залишковою вартістю 575909,21 грн. (п'ятсот сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот дев'ять гривень 21 коп.), знос 2583490,63 грн. (два мільйони п’ятсот вісімдесят три тисячі чотириста дев’яносто гривень 63 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ»Добродій 31а» ;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 31а по вул. Михайла Грушевського з 01 липня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 31а по вул. Михайла Грушевського вважається закінченою.
4. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК