ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№727 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №44 по вул. Приморська м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 27 серпня 2019 року №676 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 44 по вул. Приморська», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №44 по вул. Приморська м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №44 по вул. Приморська, загальною площею – 5913,5 кв.м, первісною вартістю – 12374797,66 грн. (дванадцять мільйонів триста сімдесят чотири тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 66 коп.), залишковою вартістю 3793693,12 грн. (три мільйони сімсот дев’яносто три тисячі шістсот дев’яносто три гривні 12 коп.), знос 8581104,54 грн. (вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча сто чотири гривні 54 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ»Приморський »44 ;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 44 по вул. Приморська з 01 травня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 44 по вул. Приморська, а саме: квартира № 86 загальною площею 43,3 кв.м.
4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 44 по вул. Приморська:
- квартира №86 загальною площею 43,3 кв.м, первісна вартість 90611,10 грн. (дев’яносто тисяч шістсот одинадцять гривень 10 коп.), залишкова вартість 27778,29 грн. ( двадцять сім тисяч сімсот сімдесят вісім гривень 29 коп.), знос 62832,81 грн. (шістдесят дві тисячі вісімсот тридцять дві гривні 81 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 199,9 кв.м., первісна вартість 418318,74 грн. (чотириста вісімнадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 74 коп.), залишкова вартість 128243,85 грн. (сто двадцять вісім тисяч двісті сорок три гривень 85 коп.), знос 290074,89 грн. (двісті дев’яносто тисяч сімдесят чотири гривні 89 коп.).
- комунальне приміщення загальна площа 116,3 кв.м, первісна вартість 243374,03 грн. (двісті сорок три тисячі триста сімдесят чотири гривень 03 коп.), залишкова вартість 74611,10 грн. (сімдесят чотири тисячі шістсот одинадцять гривень 10 коп.), знос 168762,93 грн. (сто шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дві гривень 93 коп.).
5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 44 по вул. Приморська вважається закінченою.
6. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК