ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№728 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №14 по вул. Бульвар Дніпровський м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 27 серпня 2019 року №679 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 14 по вул. Бульвар Дніпровський», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №14 по вул. Бульвар Дніпровський м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №14 по вул. Бульвар Дніпровський , загальною площею – 4151,2 кв.м, первісною вартістю 4525507,04 грн. (чотири мільйони п’ятсот двадцять п’ять тисяч п’ятсот сім гривен 04 коп.), залишковою вартістю 696672,16 грн. ( шістсот дев’яносто шість тисяч шістсот сімдесят дві гривні 16 коп.), знос 3828834,88 грн. (три мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 88 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ»Успішне 2019»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 14 по вул. Бульвар Дніпровський з 01 травня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку №14 по вул. Бульвар Дніпровський, а саме: квартира №25 загальною площею 29,7 кв.м, №34 загальною площею 30,5 кв.м.
4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 14 по вул. Бульвар Дніпровський:
- квартира № 25 загальною площею 29,7 кв.м, первісна вартість 32377,87 грн. (тридцять дві тисячі триста сімдесят сім гривен 87 коп.), залишкова вартість 4984,25 грн. ( чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 25 коп.), знос 27393,62 грн. (двадцять сім тисяч триста дев’яносто три гривні 62 коп.).
- квартира № 34 загальною площею 30,5 кв.м, первісна вартість 33250,14 грн. (тридцять три тисячі двісті п'ятдесят гривен 14 коп.), залишкова вартість 5115,64 грн. (п’ять тисяч сто п'ятнадцять гривен 64 коп.), нос 28134,50 грн. (двадцять вісім тисяч сто тридцять чотири гривен 50 коп.).
5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 14 по вул. Бульвар Дніпровський вважається закінченою.
6. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК