ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№730 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №22 по вул. Михайла Грушевського м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 27 серпня 2019 року №679 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 22 по вул. Михайла Грушевського», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №22 по вул. Михайла Грушевського м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №22 по вул. Михайла Грушевського, загальною площею - 4427 кв.м, первісною вартістю 9508753,20 грн. (дев'ять мільйонів п’ятсот вісім тисяч сімсот п’ятдесят три гривні 20 коп.), залишковою вартістю 3222388,04 грн. (три мільйони двісті двадцять дві тисячі триста вісімдесят вісім гривні 04 коп.), знос 6286365,16 грн. (шість мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч триста шістдесят п'ять гривен 16 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ»Світанок 2012»
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 22 по вул. Михайла Грушевського з 01 травня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 22 по вул. Михайла Грушевського а саме: квартира №10 загальною площею 51,4 кв.м, №31 загальною площею 45,5 кв.м, №53 загальною площею 47,9 кв.м.
4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 22 по вул. Михайла Грушевського:
- квартира №10 загальною площею 51,4 кв.м, первісна вартість 110402,06 грн. (сто десять тисяч чотириста дві гривні 06 коп.), залишкова вартість 37413,77 грн. (тридцять сім тисяч чотириста тринадцять гривень 77 коп.), знос 72988,29 грн. (сімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 29 коп.).
- квартира №31 загальною площею 45,5 кв.м, первісна вартість 97729,45 грн. (дев’яносто сім тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень 45 коп.), залишкова вартість 33119,19 грн. (тридцять три тисячі сто дев'ятнадцять гривень 19 коп.), знос 64610,26 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот десять гривень 26 коп.).
- квартира №53 загальною площею 47,9 кв.м, первісна вартість 102884,41 грн. (сто дві тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 41 коп.), залишкова вартість 34866,14 грн. (тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят шість гривень 14 коп.), знос 68018,27 грн. (шістдесят вісім тисяч вісімнадцять гривень 27 коп.).
5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 22 по вул. Михайла Грушевського вважається закінченою.
6. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК