ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№731 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №61 по вул. Героїв України м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 27 серпня 2019 року №677 « Про списання багатоквартирного житлового будинку № 61 по вул. Героїв України», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №61 по вул. Героїв України м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №61 по вул. Героїв України, загальною площею – 2624,5 кв.м, первісною вартістю 7355927,78 грн. (сім мільйонів триста п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот двадцять сім гривень 78 коп.), залишковою вартістю 2293522,90 грн. (два мільйони двісті дев’яносто три тисяча п’ятсот двадцять дві гривні 90 коп.), знос 5062404,88 грн. (п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі чотириста чотири гривні 88 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ»Ельбрус-61»
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 61 по вул. Героїв України з 01 квітня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №61 по вул. Героїв України вважається закінченою.
6. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК