ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№734 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №18 по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 01 лютого 2019 року №76 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 18 по вулиці Михайла Грушевського міста Світловодська з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №18 по вул. Михайла Грушевського м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №18 по вул. Михайла Грушевського, загальною площею 3143 кв.м, первісною вартістю 5944523,20 грн. (п'ять мільйонів дев’ятсот сорок чотири тисячі п’ятсот двадцять три гривні 20 коп.), залишковою вартістю 1370414,12 грн. (один мільйон триста сімдесят тисяч чотириста чотирнадцять гривень 12 коп.), знос 4574109,08 грн. (чотири мільйони п’ятсот сімдесят чотири тисячі сто дев'ять гривень 08 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Престиж 18»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках №18 по вул. Михайла Грушевського з 01.03.2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки, ресурсів і розвитку міста Світловодської міської ради прийняти на баланс нежитлові приміщення:
• комунальне приміщення загальна площа 162,7 кв.м, первісна вартість 307722,65 грн. (триста сім тисяч сімсот двадцять дві гривні 65 коп.), залишкова вартість 70940,46 грн. (сімдесят тисяч дев’ятсот сорок гривень 46 коп.), знос 236782,19 грн. (двісті тридцять шість тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 19 коп.).
• комунальне приміщення загальна площа 21,4 кв.м, первісна вартість 40474,89 грн. (сорок тисяч чотириста сімдесят чотири гривень 89 коп.), залишкова вартість 9330,83 грн. (дев'ять тисяч триста тридцять гривень 83 коп.), знос 31144,06 грн. (тридцять одна тисяча сто сорок чотири гривень 06 коп.).
• комунальне приміщення загальна площа 47,9 кв.м, первісна вартість 90595,67 грн. (дев’яносто тисяча п’ятсот дев'яносто п’ять гривень 67 коп.), залишкова вартість 20885,36 грн. (двадцять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять гривень 36 коп.), знос 69710,31 грн. (шістдесят дев'ять тисяч сімсот десять гривень 31 коп.).
• комунальне приміщення загальна площа 34,8 кв.м, первісна вартість 65818,98 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 98 коп.), залишкова вартість 15173,50 грн. (п'ятнадцять тисяч сто сімдесят три гривень 50 коп.), знос 50645,48 грн. (п’ятдесят тисяч шістсот сорок п'ять гривень 48 коп.).
• комунальне приміщення загальна площа 250,3 кв.м, первісна вартість 473404,91 грн. (чотириста сімдесят три тисячі чотириста чотири гривень 91 коп.), залишкова вартість 109135,81 грн. (сто дев'ять тисяч сто тридцять п’ять гривень 81 коп.), знос 364269,10 грн. (триста шістдесят чотири тисячі двісті шістдесят дев'ять гривень 10 коп.).
6. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 18 по вул. Михайла Грушевського вважається закінченою.
7. Визнати рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 27 серпня 2019 року №678 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 18 по вул. Михайла Грушевського» таким, що втратило чинність у зв’язку з дублюванням.
8. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.КОЗЯРЧУК