ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№776 Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту міського бюджету на 2020 рік та його прогнозу на 2021-2022 роки

На підставі пункту 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 75, 76 Бюджетного Кодексу України з метою забезпечення своєчасного складання проекту міського бюджету на 2020 рік та його прогнозу на 2021-2022 роки, здійснення органами місцевого самоврядування організаційних заходів, визначення напрямів пріоритетного спрямування бюджетних коштів:

виконком міської ради вирішив:

1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

1) здійснити складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (2021-2022 роки), ґрунтуючись на положеннях Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами), реалізації бюджетної реформи, передбаченої Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 142-р, основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», з урахуванням пріоритетів та завдань, передбачених Стратегією розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, прогнозних показників економічного і соціального розвитку територій на 2020 рік, показників міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який зареєстровано у Верховній Раді України 15 вересня 2019 року № 2000, а також методики їх розрахунку та особливостей складання проектів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України;

2) під час формування проекту міського бюджету на 2020 рік, з метою збалансування його показників, раціонального та результативного використання бюджетних коштів, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, якісного надання гарантованих послуг:

- забезпечити формування дохідної частини міського бюджету на 2020 рік на основі реальної податкової бази, тенденцій наповнення бюджетів;
- визначити пріоритетні напрями діяльності для забезпечення виконання своїх основних функцій та здійснити першочергове їх забезпечення фінансовими ресурсами;
- здійснити оптимізацію витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;
- передбачити видатки на здійснення заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері;
- вжити заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;
- забезпечити обґрунтовані розрахунки за кожним кодом економічної класифікації видатків, відповідність проекту видатків вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах, впорядкування фінансових зобов’язань з реальними можливостями міського бюджету;
- забезпечення дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників;
- не допускати включення до проекту міського бюджету на 2020 рік видатків, на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2019 році, у разі їх не затвердження чи не пролонгації на 2020 рік органами місцевого самоврядування в установленому порядку;
- підвищити якість та ефективність видатків бюджету розвитку міського бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм, насамперед на продовження та завершення розпочатих у попередні роки, та на здійснення невідкладних капітальних видатків бюджетних установ;

3) для вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку території поряд з використанням бюджетних коштів проводити більш активну роботу, в межах чинного законодавства, щодо залучення коштів міжнародної допомоги, забезпечувати при цьому необхідні обсяги співфінансування з міського бюджету; залучати кошти селищного, районного, об’єднаної територіальної громади Великоандрусівської сільської ради бюджетів у вигляді субвенцій на реалізацію заходів програм соціально-економічного розвитку;

4) продовжувати застосування у 2020 році для міського бюджету, який має прямі відносини з державним бюджетом, програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.

2.Затвердити план організаційних заходів щодо формування і затвердження міського бюджету на 2020 рік та складання його прогнозу на
2021-2022 роки (додається).
Головним розпорядникам коштів міського бюджету та іншим виконавцям плану організаційних заходів забезпечити його виконання.

3.Структурним підрозділам Світловодської міської ради та виконавчого комітету Світловодської міської ради надавати фінансовому управлінню Світловодської міської ради інформації відповідно до плану організаційних заходів, затвердженого даним рішенням, у визначені терміни.

4. Рекомендувати Світловодській ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області вжити дієвих заходів щодо поліпшення стану сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету з метою зниження рівня податкової заборгованості (недоїмки) з платежів до місцевого бюджету та збільшення дохідної частини бюджету, взяти участь у формуванні планових показників доходної частини місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозних показників на 2021-2022 роки.

5. Структурним підрозділам Світловодської міської ради забезпечити взаємодію з галузевими департаментами щодо врахування потреби міста в коштах у показниках Державного бюджету України та обласного бюджету на 2020 рік за відповідними державними програмами.

6.Управлінню освіти, Світловодській ЦРЛ, управлінню соціального захисту населення, управлінню житлово-комунального господарства забезпечити постійний аналіз розрахункових показників субвенцій з державного і обласного бюджетів на 2020 рік та у разі необхідності надання відповідних пропозицій для узагальнення з метою захисту інтересів міського бюджету м. Світловодськ у Кіровоградській обласній державній адміністрації, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету.

7. Фінансовому управлінню Світловодської міської ради про виконання даного рішення інформувати першого заступника міського голови до 27 грудня 2019 року.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова В.Козярчук

Додаток