ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№889 від 21 листопада 2019 р. “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №15 по вул. Богуна м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від  26 вересня 2019 року №712 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 15 по вул. Богуна, розглянувши акт на списання  багатоквартирного житлового  будинку №15 по вул. Богуна м Світловодськ з балансу  комунального підприємства «Житлосвіт  2012»

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012» багатоквартирного  будинку №15 по вул. Богуна,  загальною площею -1739,8  кв.м, первісною  вартістю – 3078413,80 грн. (три мільйони сімдесят вісім  тисяч чотириста тринадцять гривень 80 коп.), залишковою вартістю -856791,97 грн. (вісімсот п’ятдесят шість  тисяч сімсот дев’яносто одна  гривня 97 коп.),  знос -2221621,83 грн. (два мільйони двісті двадцять одна  тисяча шістсот двадцять одна гривня 83  коп.).

2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:

2.1 процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2 копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати  ОСББ «Оберіг-19»

2.3 забезпечити передачу  технічної документації, особових по квартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4 припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 15 по вул. Богуна  з 01 жовтня 2019 року;

2.5 внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Визначити управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 15 по вул. Богуна, а саме: квартира № загальною площею кв.м.

4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 15 по вул. Богуна:

5. Визначити управлінню економіки і розвитку балансоутримувача  нежитлових приміщень: 

комунальне приміщення загальна площа 18,8 кв.м., первісною  вартістю –33264,91 грн. (тридцять три тисячі двісті шістдесят чотири  гривні 91 коп.), залишковою вартістю -9258,44 грн. (дев'ять  тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 44 коп.),  знос -24006,47 грн. (двадцять чотири тисячі шість гривень 47  коп.).

комунальне приміщення загальна площа 20,2 кв.м., первісною  вартістю – 35742,08 грн. (тридцять п’ять тисяч сімсот сорок дві гривень 08 коп.), залишковою вартістю -9947,89 грн. (дев'ять  тисяч дев’ятсот сорок сім гривень 89 коп.),  знос -25794,19 грн. ( двадцять п’ять   тисяч сімсот дев’яносто чотири гривні 19 коп.).

комунальне приміщення загальна площа 22,0 кв.м., первісною  вартістю – 38927,02 грн. (тридцять вісім тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 02 коп.), залишковою вартістю -10834,34 грн. (десять тисяч вісімсот тридцять чотири   гривні 34 коп.),  знос -28092,68 грн. ( двадцять вісім тисяч дев’яносто дві гривні 68  коп.).

комунальне приміщення загальна площа 29,8 кв.м., первісною  вартістю –52728,42 грн. (п’ятдесят дві тисячі сімсот двадцять вісім гривень 42 коп.), залишковою вартістю -14675,61 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят п'ять гривень 61 коп.),  знос -38052,51 грн. (тридцять вісім тисяч п’ятдесят дві гривні  51 коп.).

комунальне приміщення загальна площа 17,6 кв.м., первісною  вартістю –31141,62 грн. (тридцять одна тисяча сто сорок одна гривень 62 коп.), залишковою вартістю -8667,48 грн. (вісім тисяч шістсот шістдесят сім гривень 48 коп.),  знос -22474,14 грн. (двадцять дві  тисячі чотириста сімдесят чотири гривні 14 коп.).

комунальне приміщення загальна площа 30,4 кв.м., первісною  вартістю – 53790,06 грн. (п’ятдесят три тисячі сімсот дев'яносто гривень 06 коп.), залишковою вартістю -14971,08 грн. (чотирнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят одна   гривня 08 коп.),  знос -38818,98 грн. (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 98  коп.).

комунальне приміщення загальна площа 15,5 кв.м., первісною вартістю –27425,86 грн. (двадцять сім тисяч чотириста двадцять п’ять  гривень 86 коп.), залишковою вартістю -7633,29 грн. (сім тисяч шістсот тридцять три гривні 29 коп.),  знос -19792,57 грн. (дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто дві гривні 57 коп.).

комунальне приміщення загальна площа 22,4 кв.м., первісною вартістю – 39634,78 грн. (тридцять дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири гривень 78 коп.), залишковою вартістю -11031,32 грн. (одинадцять тисяч тридцять одна  гривня 32 коп.),  знос -28603,46 грн. (двадцять вісім тисяч шістсот три гривні 46  коп.).

комунальне приміщення загальна площа 19,6к в.м., первісною вартістю – 34680,44 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 44 коп.), залишковою вартістю -9652,42 грн. (дев'ять тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні 42 коп.),  знос -25028,02 грн. (двадцять п’ять тисяч двадцять вісім гривень 02  коп.).

6. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №15 по вул. Богуна вважається закінченою.

7. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова  В.Козярчук