ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№890 від 21 листопада 2019 р. “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку№1 по вул. Скубіївська м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від   27  серпня  2019  №674-1  «Про списання багатоквартирного житлового будинку№1 по  вул. Скубіївська м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку№1 по вул. Скубіївська  м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного  будинку №1 по вул. Скубіївська  загальною площею 9287,7 кв. метрів, первісна вартість будинку первісна  вартість багатоквартирного будинку (його частини)    13 500 242,000 грн. (тринадцять мільйонів  п’ятсот тисяч двісті сорок дві  грн.  00 коп.); знос (амортизація) будинку  9 793 767,00 грн. (дев’ять мільйонів  сімсот дев’яносто три тисячі сімсот шістдесят сім  грн 00 коп.); залишкова вартість будинку – 3706475,00 грн (три мільйона сімсот шістдесят чотири тисячі чотириста сімдесят п’ять  грн. 00 коп.)

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:

2.1 процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2 копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Скубіївка» ;

2.3 забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію,  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4 припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинку №1 вул. Скубіївська з 01 вересня 2019 року.

2.5 внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. УЖКГ оприбуткувати на баланс квартиру багатоквартирного будинку №1 по  вул. Скубіївська, яка не перебуває у приватній та/або державній власності, а саме:

квартира №94 – 61,8 кв. м, первісна вартість 89 857,00 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн. 00 коп.), знос – 65 137,0000 грн. (шістдесят п’ять тисяч сто тридцять сім грн. 00 коп.), залишкова вартість – 24 720,00 ( двадцять чотири тисячі сімсот двадцять  грн. 00 коп.).

4. Визначити управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради балансоутримувачем нежитлового приміщення яке не перебуває у приватній власності та право державної чи комунальної власності на нього не зареєстроване по багатоквартирному будинку за адресою вул. Скубіївська, буд. 1, а саме:  нежитлового приміщення площею 20,2  кв.м.

5. УЖКГ передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради прийняти на баланс нежитлове приміщення  у багатоквартирному будинку №1 по вул. Скубіївська  площею 20,2 кв. м.:

нежитлове приміщення площею 20,2 кв.м первісна вартість – 29 371,00,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч триста сімдесят одна грн. 00 коп.), знос – 21 291,00 грн. ( двадцять одна тисяча двісті дев’яносто одна грн. 00 коп.), залишкова вартість – 8 080,00 грн. (вісім тисяч вісімдесят  грн. 00 коп.).

6. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №1 по вул. Скубіївська вважається закінченою.

7. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Перший заступник міського голови О.Балюк