ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№908 від 21 листопада 2019 р. “Про розгляд проекту рішення Світловодської міської ради «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка на 2020 рік»”

Розглянувши проект рішення  Світловодської міської ради та керуючись  п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Погодити проект рішення Світловодської міської ради «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка на 2020 рік» та винести на розгляд чергової сесії Світловодської міської ради (проект рішення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови О.Балюк.

Секретар міської ради Ю.Сапянов

ПРОГРАМА

фінансової підтримки

комунального підприємства

« Світловодський міський парк культури і відпочинку

 ім. Т.Г.Шевченка на 2020 рік»

м. Світловодськ

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

 

Програма фінансової підтримки

КП « Світловодський міський парк культури і відпочинку

ім.. Т.Г. Шевченка»

(назва програми)

1.

Програма затверджена:

 

Рішенням Світловодської міської ради від «___»____________20__р. №____

2.

Ініціатор розроблення програми

КП « Світловодський міський парк культури і відпочинку

ім. Т.Г.Шевченка»

3.

Дата, номер і назва розпорядження міського голови про розроблення програми

 

4

Розробник програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради

5

Співрозробники програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради

6

Відповідальний виконавець програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради

7

Учасники програми

Управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради

КП « Світловодський міський парк культури і відпочинку

ім. Т.Г.Шевченка»

8

Терміни реалізації програми

2020 рік

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

міський бюджет м. Світловодська

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,

у тому числі:

306568,00 грн.

 

кошти міського бюджету

306568,00 грн.

11

Основні джерела фінансування програми

Міський бюджет

Директор КП  «ПКІВ»   _______________ Колос Ю.В.

1.Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка на 2020рік» (далі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комунальне підприємство « Світловодський міський парк культури і відпочинку ім.. Т.Г.Шевченко» код 33615444 створено 16.06.2005 року рішенням Світловодської міської ради № 989, для організації змістовного дозвілля  населення. Підприємство є комунальним, що самостійно здійснює свою господарську діяльність, та не є прибутковим.

Вищим органом управління є  Засновник  (Світловодська міська рада). Підприємство  має свій самостійний баланс, на якому рахуються кошти та фонди, зароблені в результаті самостійної діяльності.

Джерелом формування майна Підприємства можуть бути: грошові і матеріальні внески Засновника; доходи одержані від платних послуг, встановлені КМУ; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

До мережі закладів культури, які фінансуються з місцевого бюджету, КП «Світловодський міський парк культури і  відпочинку ім..Т. Г.Шевченка» (далі - КП «ПКІВ») не входить.  З питань організації культурно-масових заходів та інших форм організації дозвілля населення КП «Світловодський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» співпрацює з управлінням культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Комунальне підприємство  знаходиться на території Світловодського міського парку культури  ім.Т.Г.Шевченко .

Земля та зелені насадження на балансі КП «ПКІВ» відсутні.

Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради №275 від 09 квітня 2014 року передано на утримання до КП «ПКІВ» Світловодський міський парк культури і відпочинку ім.. Т.Г.Шевченко орієнтовною площею 22,6 га. Підприємство постійно слідкує за чистотою і порядком прилеглої території під атракціонами та зони відпочинку, своєчасно вивозить сміття.             В літній період постійно проводиться  скошування травостою під атракціонами,уздовж алей парку та зон відпочинку, дотримуючись належного стану та техніки безпеки.

Основний вид діяльності підприємства за КВЕД 93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків.

Для здійснення некомерційної господарської діяльності на баланс підприємству передано в оперативне управління комунальне майно (8 стаціонарних атракціонів) загальною вартістю 128,38 тис. грн., атракціон «Машинки» підприємство відновило самостійно, в 2018-2019 роках підприємство закупило 3 сучасні батути.

КП «ПКІВ» має декларацію відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці №130 від 26.04.2019 року, яка діє до 31.12.2019 за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки року. Підприємство має висновки за результатами технічного огляду атракціонів яке проводило ТОВ    «Атракціон» 25.04.2019 року, висновки діють до 25.04.2020 року, а також експертне обстеження атракціонної техніки  яке проводило ТОВ «Атракціон» 20.04.2018 року , дія якого до 20.04.2020 року.

В рамках громадського бюджету на 2019 рік  на території парку культури і відпочинку ім.. Т.Г.Шевченко»  буде встановлено спортивно-розважальний комплекс для дітей.

В 2019 році рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради  №275 від 09 квітня 2019р.  на баланс КП «ПКІВ» передано «Літній театр», який потребує щорічного поточного та капітального ремонту.

Підприємство має сезонний характер роботи. Період  активної роботи підприємства з квітня по вересень.

З 2008 року КП « ПКІВ» не отримує фінансування з міського бюджету.

Так, станом на 01 вересня 2019 року підприємство збиткове. Тому є очевидним, що КП «ПКІВ», як юридична особа самостійно не може вирішувати фінансово-господарські питання по модернізації парку атракціонів та  ремонту «Літнього театру».

На сьогодні КП « ПКІВ»  потребує фінансової підтримки з місцевого бюджету.

2.Мета Програми

Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка»   відповідно до  його функціональних призначень, створення сприятливих умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста, проведення масових та культурних заходів, організації змістовного дозвілля населення.

Кошти  спрямовуються:

- для підвищення складової безпеки при експлуатації машин, механізмів, устаткування,

- для підвищення пожежної безпеки,

- поточний ремонт літнього театру

3.Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» буде здійснюватись за таким напрямком:

1) поточні трансферти підприємству за рахунок загального фонду міського бюджету.

При цьому підприємство отримує фінансову підтримку на безповоротній основі та використовує їх відповідно до  рішення про виділення коштів міського бюджету за їх цільовим призначенням.

4. Організація реалізації Програми

та здійснення контролю за її виконанням

Організація реалізації програми покладається на управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідальний виконавець та постійна комісія міської ради з питань комунальної власності, місцевого господарства та інфраструктури.

У випадку необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням Світловодської міської ради.

5.Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання та згідно з розписом міського бюджету. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) поточних витрат Підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Обсяги фінансування Програми визначаються відповідним рішенням Світловодської міської ради на відповідний бюджетний період. 

6.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-  створення сприятливих умов для безпечної експлуатації атракціонної техніки;

- створення сприятливих умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста, проведення масових та культурних заходів, організації змістовного дозвілля населення на території Літнього театру;

-  поліпшення фінансово – господарського стану Підприємства;

- поліпшення протипожежної безпеки. 

7. Джерела та обсяги фінансування Програми

Ресурсне забезпечення Програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Світловодський міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» на 2020рік 

з/п

Найменування видатків

Обсяг коштів на виконання Програми на 2020 рік (грн.)

1

Експертне обстеження атракціонів та позачерговий технічний огляд атракціонної техніки

39748,00

2

Технічне обслуговування та закупка додаткових вогнегасників

3820,00

3

Розробка та погодження проектної документації по улаштуванню пристроїв блискавкозахисту

12000,00

4

Поточний ремонт «Літнього театру»

251000,00

5

Поточні трансферти підприємству за рахунок загального фонду міського бюджету (КП « ПКІВ») усього:

306568,00

Директор КП «ПКІВ»_______________ Колос Ю.В.