ВИКОНАВЧИЙ комітет
Проекти рішень

Про надання дозволу Черемісіній В.М. на знесення одного дерева, яке знаходиться по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7

Виконавець проекту: Управління житлово-комунального господарства

На підставі звернення мешканки будинку, щодо знесення одного високого, старого, сухостійного, аварійно-небезпечного дерева, яке розташоване на небезпечній відстані від інженерних комунікацій та становить загрозу мешканцям і знаходиться по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7, відповідно до акту обстеження зелених насаджень № 90 від 29.11.2018 року,  «Правил  утримання  зелених  насаджень  в  містах   та  інших   населених  пунктах», затверджених наказом  Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105, «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045, «Правил благоустрою території м. Світловодськ», затверджених рішенням Світловодської міської ради від 29.06.2010 р. № 1651 та керуючись п.п.1 п. «б» ч.1 ст. 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

 виконавчий комітет Світловодської міської ради 

  в  и  р   і   ш   и   в:

 1. Затвердити акт  обстеження  зелених  насаджень № 90 від 29.11.2018 р.,  щодо знесення одного високого, старого, аварійно-небезпечного дерева, яке знаходиться по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7 /додається/.
 2. Дозволити Черемісіній В.М. знести одне високе, старе дерево, яке становить загрозу мешканцям і знаходиться по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7.
 3. Зобов’язати Черемісіну В.М., після виконання робіт, привести дану територію до належного санітарного стану (прибрати зрізані дерева та гілля).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань житлово-комунального господарства, архітектури і будівництва.            

        Міський голова                                                           В.КОЗЯРЧУК

Додаток 1

до рішення міськвиконкому

від «___»___________2018 р. №_____

АКТ  № 90

обстеження зелених насаджень, що підлягають

видаленню по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7

       м. Світловодськ                                                                              «29»_листопада   2018 р.

   (назва населеного пункту)

Комісію призначено: розпорядженням виконавчого комітету Світловодської міської ради № 40-р від 15 березня 2018  року

Голова комісії                       Балюк О.В.  – перший  заступник міського голови   

                                                                 (прізвище, ім.`я, по батькові, посада)

Заступник голови комісії     Самоляк В.А.  – начальник УЖКГ___________

                                                                 (прізвище, ім.`я, по батькові, посада)

Члени комісії             1.   Батяшов С. О. –   головний архітектор міста

                                                            (прізвище, ім.`я, по батькові, посада) 

 1. Агапов О.В.  – представник виконавчого комітету 

                                        (прізвище, ім.`я, по батькові, посада)                                                            

 1. Митич А.В. – інспектор УЖКГ міськвиконкому

                                                                 (прізвище, ім.`я, по батькові, посада)

 1. Рибачук К.І. – головний спеціаліст Державний інспектор з ОНПС

                                                      (прізвище, ім.`я, по батькові, посада)                    

Представник заявника          _                        Черемісіна В.М.                        _____

                                                                 (прізвище, ім.`я, по батькові, посада )

Оглянула зелені насадження за адресою:     по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7

Обстеження зелених насаджень пов’язано згідно звернення мешканців будинку №7, по вулиці Гетьмана Марка Жмайла, вхідний  № Ч-1439, від 26.11.2018 року.

Видалення зелених насаджень пов’язано з аварійністю дерев та досягненням вікової межі. Дерево – високе, старе, сухостійне, досягло вікової межі, розташоване на небезпечній відстані від інженерних комунікацій, становить загрозу мешканцям.

Зелені насадження що підлягають видаленню:

№ п/п

Вид зелених насаджень

Вік (років)

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см.)

Кількість (шт.)

Якісний стан зелених насаджень

(хороший, задовільний, незадовільний)

Підлягає зрізуванню (шт.)

Додаткова інформація

1

абрикос

 

20

1

незадовільний

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

1

 

1

 

Разом підлягає пересаджуванню  ______________  дерев  _______________  кущів

Разом підлягає зрізуванню:            одне                  _ дерево  _______________  кущів

Всього видаляється:

 1. Дерев                                   одна                               _____                            одиниця
 2. Кущів          ____________________________________ ______одиниць
 3. Газонів        ___________________________________________________га_____
 4. Квітників    ___________________________________________________м2_____

Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню

 1. Дерев                                                                                        __________ _гривень_
 2. Кущів         ___________________________________________________гривень_
 3. Газонів       ___________________________________________________гривень_
 4. Квітників   ___________________________________________________гривень_

Разом до сплати                                                                                                         _гривень_

3.Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:

№ п/п

Вид зелених насаджень

Вік (років)

Висота (м.)

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см)

Кількість (шт)

Якісний стан зелених насаджень ( хороший, задовільний, незадовільний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом залишається на місці:

 1. Дерева __________________________________________________________
 2. Кущів __________________________________________________________
 3. Газонів __________________________________________________________
 4. Квітників __________________________________________________________

                                                           Висновок комісії

  Надати дозвіл Черемісіній В.М. на знесення одного старого, високого, сухостійного дерева, яке знаходиться по вулиці Гетьмана Марка Жмайла 7.

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження  

______________________________________________________________

                                                     (прізвище, ім.`я, по батькові, посада )

Примітка:      Роботи щодо видалення зелених насаджень виконувати тільки після отримання  погодженого акту та ордеру – дозволу .

                          Керуючий справами