ВИКОНАВЧИЙ комітет
Проекти рішень

Про присвоєння поштових адрес вбудовано-прибудованим приміщенням магазину МП «Рось» по вул. Героїв України, 73, у м. Світловодську

Виконавець проекту:

Розглянувши заяву  № Ш-0309 від 17.02.2020р директора МП «Рось», технічний паспорт на  вбудовано-прибудованим приміщення магазину, свідоцтво про власність №60/409 від 24.09.1996р.,  витяг з Державного речових прав № 140726175, висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта №27 від 12.02.2020р., договір про внесення змін та доповнень до договору сервітутного землекористування №360/2 від 02.01.2019р.,  Положення про присвоєння адрес об’єктам нерухомості, розташованим на території міста Світловодська від 04.07.2013р. №470 та керуючись п.п. 2 п. «б» ч.1 ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Світловодської  міської ради вирішив:

1. Присвоїти поштову адресу вбудовано-прибудованим приміщення магазину,  які належать малому підприємству  «Рось»   окремі поштові адреси:

- приміщення загальною  площею 388,7кв.м - вул. Героїв України, 73 вбудовано-прибудоване приміщення №1,

- приміщення  загальною площею 429,9кв.м - вул. Героїв України, 73 вбудовано-прибудоване приміщення №2,

- приміщення  загальною площею 316,2кв.м - вул. Героїв України, 73 вбудовано-прибудоване приміщення №3.

2. Контроль за виконанням  цього  рішення покласти на першого заступника міського голови О. Балюк.

Секретар міської ради Ю.Сапянов