Міський голова
Розпорядження

№113 Про зупинення рішення Світловодської міської ради від «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради».

З метою дотримання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись ст.19, 140-142 Конституції України, п.3 ст.24, ч.2 ст.42, ч.3 п.1 ст.50, ч.4 ст.59,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст.5, п.1 ст.11 Регламенту Світловодської міської ради,

  1. Зупинити рішення Світловодської міської ради «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради».
  1. Світловодській міській раді повторно розглянути рішення «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради» на сімдесят першій позачерговій сесії Світловодської міської ради 13.09.2019.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 Секретар міської ради                                                 Ю. САПЯНОВ

Зауваженя секретаря міської ради Ю. САПЯНОВА

Рішення депутатів Світловодської міської ради «Про створення Комунального некомерційного підприємства  «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради» не може бути підписане мною, як посадовою особою органу місцевого самоврядування, через те, що дане рішення , зокрема пункт 2 , було прийняте з порушенням цілої низки норм Конституції України , ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні», не відповідає рішенню Світловодської міської ради №1726 від 23 липня 2019 року (додається , як невід’ємна частина обґрунтувань) , листа Світловодської районної ради від 15.08.2019 року вих. №01-14-1291, відсутності посилань на законодавчу базу та обґрунтувань в преамбулі до рішення та пояснювальній записці та зауважень юридичного відділу.

          Згідно ст.1 Конституції України (КУ): Україна є демократична, соціальна, правова держава. Згідно ст.3 КУ: людина, її життя і здоров`я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Згідно ст.5 КУ: “єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ”. Згідно ст.143 КУ: “територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності”.
          Згідно ст.19 КУ: “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України”. Згідно ст.8 КУ: “В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії”. Отже, норми Конституції України є нормами прямої дії, мають найвищу юридичну силу, і внаслідок цього, Закони та інші нормативно-правові акти, які не відповідають нормам Конституції не можуть бути підставою для скоєння посадовою особою порушення вимог ст.19 КУ. А саме, згідно ч.3 ст.49 КУ: "Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена".Тобто, кожен член територіальної громади міста Світловодська має право на охорону здоров'я і на отримання безоплатної медичної допомоги в існуючому комунальному закладі “Світловодська центральна районна лікарня ( код ЄДРПОУ 01995083)”.

Існуючий комунальний заклад    не може бути припиненим  , адже, в порушення норми ч.3 ст.49 КУ це невідворотно призведе до зменшення кількості, тобто, до скорочення мережі таких комунальних закладів охорони здоров'я

         Основним нормативно-правовим актом в діяльності Світловодської міської ради є ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”. Стаття 26 цього Закону дає вичерпний перелік тих питань, які міська рада має право вирішувати на пленарному засіданні сесії. Детальний аналіз правосуб`єктності, якою наділена міська рада згідно ст.26 Закону, дає висновок, що Світловодська міська рада не має права й повноважень на прийняття рішення про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров`я - що є цілком послідовним і логічним з огляду на заборону вчинення подібних дій Конституцією України, а саме - статтею 49. (Відзначу, що п.30 ч.1 ст.26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” надає міській раді правосуб`єктність для прийняття рішення щодо вирішення питань про реорганізацію лише підприємств, установ та організацій. Але - не закладів охорони здоров`я. Положеннями абзацу другого п.30 ч.1 ст.26 надається право міській раді для реорганізації навчальних закладів комунальної форми власності , але - не закладів охорони здоров`я. Тобто, ст.26 Закону не надає права міській раді на реорганізацію комунальних закладів охорони здоров`я)

Таким чином, в разі візування мною, як посадовою особою, відповідного рішення Світловодської міської ради, що було прийняте в порушення вимог ст.19 КУ, тобто, без наявності у міської ради та головуючого жодних на те правових підстав -  буде скоєне порушення що також може привести до відповідальності

Додатки :Копія рішення СМР  №1726 від 23 липня 2019 р.