Міський голова
Розпорядження

від 03.07.2019 року № 108 “Про зупинення рішення Світловодської міської ради «Про визначення замовника робіт» від 02.07.2019 року”

З метою додержання законності у здійсненні місцевого самоврядування, керуючись статтею 19 Конституції України, пунктом 1 частини 4 статті 42, частиною 4 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

  1. Зупинити рішення Світловодської міської ради  «Про  визначення  замовника робіт» від 02.07.2019 року.
  2. Світловодській міській раді Кіровоградській області сьомого скликання у двотижневий строк повторно розглянути рішення ««Про визначення  замовника робіт»  від 02.07.2019 року із  зауваженнями та додатками, що додаються.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                         В.Козярчук

Додаток

до розпорядження міського голови

від «03» липня 2019 року №108 

Обґрунтування зауважень

до рішення Світловодської міської ради

«Про  визначення  замовника робіт» від 02.07.2019 року 

Приймаючи рішення ради  «Про  визначення  замовника робіт» від 02.07.2019 року, Світловодська міська рада недосконало вивчила зазначене питання, також при цьому порушила вимоги чинного законодавства України, зокрема, положення статті 19 Конституції України, так як зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 3 статті 14 Регламенту Світловодської міської ради передбачено, що до проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

  • характеристика стану речей у сфері, яку регулює рішення;
  • потреба і мета прийняття рішення;
  • прогнозовані суспільні, економічні, фінансові, та юридичні наслідки прийняття рішення;
  • прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

У відповідності до п. 7 статті 14 Регламенту Світловодської міської ради Секретар ради передає підготовлений проект рішення ради на розгляд постійних комісій у випадку, коли проект пройде передбачені цим Регламентом попередні розгляди та візування і на якому будуть погоджувальні підписи (візи) автора проекту, юридичного відділу, секретаря ради, керівника виконавчого органу, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання.

Пунктом 9 ст. 14 Регламенту передбачено, що візування проекту рішення є обов’язковим.

Автором проекту, депутатом Світловодської міської ради Кривенко В.С., при винесенні на розгляд ради проекту рішення, що зупиняється, було порушено п.п. 3, 7, 9 ст. 14 Регламенту Світловодської міської ради, а саме:

  • до проекту рішення не додано пояснювальну записку у відповідності до вимог п. 3 ст. 14 Регламенту;
  • проект рішення, що зупиняється попередньо не розглянутий та відсутні візи юридичного відділу, керівника виконавчого органу, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання;
  • проект рішення розглянутий лише на двох депутатських комісіях, лист погодження оформлений не належним чином, відсутні підписи відповідальних осіб.

Статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.  

Таким чином, автором проекту та Світловодською міською радою було порушено ст. 14 Регламенту Світловодської міської ради, ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до Довідки робочої групи щодо опрацювання питання передачі автомобільної дороги дамби Кременчуцької ГЕС, головним архітектором Батяшовим С.О. зазначається, що межі міста Світловодськ проходить перед шлюзовим каналом та має координати точка 5,точка 6, тачка 7 (відповідно до графічного додатку меж міста), відтак межі міста Світловодськ закінчуються перед мостовим переходом Кременчуцької ГЕС. Таким чином, автомобільна дорога Т-17-03 «Світловодськ-Недогарки» на дамбі Кременчуцької ГЕС знаходиться поза географічними межами міста Світловодськ.                  

Законодавчо закріплено, що автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення. Автомобільна дорога державного значення, в свою чергу, поділяється на міжнародні, національні, регіональні та територіальні.  

Відповідно до Постанови КМУ від 30 січня 2019 р. № 55 «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення», автомобільна дорога /Н-08/ - Недогарки – Світловодськ з індексом Т-17-03 віднесена до категорії територіальних автомобільних робіт, з чого виходить, що

Отже, зупинення рішень ОМС є інструментом оперативного впливу міського голови на рішення, які приймаються міською радою, керуючись ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зупиняю дію цього рішення.

Міський голова                                                                                      В. Козярчук

Санжара Б.Д.