Оголошення
Світловодська

Оголошення про проведення конкурсу

      Відповідно до ст.21 Закону України  “Про культуру” щодо  контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури,  -

                      управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради  оголошує конкурс на посаду

директора Світловодської міської дитячої бібліотеки.

     Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • вища освіта,
 • вільне володіння державною мовою,
 • стаж роботи у сфері культури не менше трьох років,
 • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням письмової згоди на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копії документів про вищу освіту;
 • копію документів, що посвідчують особу;
 • 2 рекомендаційні листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на короткостроковий (один рік) та довгостроковий (пять років) періоди в електронному та паперовому вигляді.

Зазначені документи  подаються в електронному  і паперовому вигляді з дня оголошення та триває упродовж  30 днів до 30 листопада 2018р.  на поштову адресу управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради  (27500, м. Світловодськ, вул.Героїв України,4) та електронну адресу:  svetlovodsk_kultura@meta.ua.    Телефон для довідок (05236) 2-17-02

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої  інформації.

       Кандидатів на посаду керівника Світловодської міської дитячої бібліотеки визначає конкурсна

 комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

       Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до ст 21-3 Закону України «Про культуру».   

        До складу конкурсної комісії подають по три кандидатури: члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та органу управління.

    Персональний склад конкурсної комісії має бути сформованим не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу ( до 30.11.2018р.) та затверджений  міським головою.

Добір кандидатур від громадських організацій для включення їх до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Світловодської міської дитячої бібліотеки

Управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради на виконання частин 1-3,6,7, 11 статті 21-3 Закону України «Про культуру» оголошує добір кандидатур від громадських організацій  для включення їх до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Світловодської міської дитячої бібліотеки.

 

     Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури для включення їх до конкурсної комісії.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

1)незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

2)члени професійних спілок, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

3)члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

1)за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2)має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3)є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління.

 

    Визначення кандидатур від громадських організацій для включення їх до складу конкурсної комісії  відбувається за результатами жеребкування. Жеребкування проводиться у разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального

 спрямування до 17.00 год. 22.11.2018р. подає на паперових та електронних носіях:

1) лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.                                                            До листа додаються заява та анкета за формами, визначеними у додатках 1,2;

2) копію Статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії.

Кандидатури, подані від громадської організації у сфері культури, функціональне спрямування якої не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитися конкурсний добір, до участі у жеребкуванні не допускаються.

Кандидатура, яка подана більш ніж однією громадською організацією, до участі у жеребкуванні не допускається.

 

      Вищезазначені документи надсилаються на поштову адресу  управління культури і туризму виконавчого комітету Світловодської міської ради (27500,   м. Світловодськ, вул.Героїв України,4) та електронну адресу:  svetlovodsk_kultura@meta.ua

Телефон для довідок: (05236) 21702.

Завантажити анкету та заяву для подання документів

Управління культури та туризму