Оголошення
Світловодська

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

Університет митної справи та фінансів має значний досвід ефективної підготовки фахівців-управлінців на рівні бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD).

У 2019 році Університетом буде, зокрема, здійснюватися прийом слухачів в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за освітніми програмами підготовки магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» - за заочною формою навчання. Прийом на навчання можливий на основі ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Вступ відбувається без складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (випробування за технологією ЗНО), а лише за результатами складання в Університеті вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування з дисциплін циклу професійної підготовки.

Просимо проінформувати керівників кадрових підрозділів щодо можливості навчання в магістратурі Університету митної справи та фінансів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент».

Строк навчання за заочною формою становить 16 місяців.

Термін прийому документів для вступу на  здобуття  вищої  освіти  за  ступенем магістра – з 17 червня до 25 червня 2019 р.

Вступне випробування з іноземної мови – 07 липня 2019 р.

Дата складання фахового вступного випробування з дисциплін циклу професійної підготовки – 20 липня 2019 р.

Разом з тим, інформуємо, що Університет митної справи та фінансів здійснює набір до аспірантури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Прийом документів в аспірантуру проводитиметься з 01 по 30 серпня 2019 р. Вступні іспити з 01 по 10 вересня 2019 р.

Також Університет митної справи та фінансів здійснює набір на спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» за освітнім рівнем «бакалавр» для осіб, які вступають на базі повної загальної середньої освіти. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Університету umsf.dp.ua у розділі «Абітурієнт».

Сподіваємося на плідну співпрацю в питаннях забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями з управління.

Ректор Д.О. Бочаров, Голова вченої ради В.В. Ченцов