Оголошення
Світловодська

Виконавчий комітет Світловодської міської ради оголошує конкурс з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Світловодську

Виконавчий комітет Світловодської міської ради оголошує конкурс з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення  конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  в м. Світловодську відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктів 14-21 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» зі змінами та доповненнями (далі –Порядок).

 1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

- наявність кваліфікованих  фахівців з освітою в галузі автомобільного транспорту.;

- досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень,

- наявність необхідного матеріально-технічного (комп'ютери, вихід в internet, принтер, сканер, множувальний апарат), кадрового та програмного забезпечення;

 - бути здатним забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу, перевірку достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналіз та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, розробку паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

- наявність власного (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу;

- досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

 1. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

- перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;

- визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

- не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення; -

- надають послуги з перевезень пасажирів на міських автобусних  маршрутах загального користування в м. Світловодську;

            - представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

- мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

- мають заборгованість із виплати заробітної плати;

- не мають власного чи орендованого приміщення.

 1. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Світловодської міської ради (далі – організатор).
 2. Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення і підготовку матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських  автобусних маршрутах загального користування в м. Світловодську, аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Світловодську.
 3. Конкурс є відкритим для всіх підприємств, організацій.
 4. Для участі у конкурсі претендент подає організатору такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- нотаріально завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

- відомості про матеріально-технічне оснащення, кадрове та програмне забезпечення;

- ознайомлювальну версію програмного забезпечення, що використовується для накопичення, обробки та аналізу інформації

- довідку про рівень середньої заробітної плати працівників підприємства (організації) за останнє півріччя, відсутність заборгованості по податках, заробітній платі та до сплаті зборів до фондів загального державного соціального страхування;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації фахівців підприємства (організації) – претендента;

- інформацію про досвід роботи на ринку організації пасажирських перевезень;

- довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

- довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо - кваліфікаційний рівень;

- довідку з територіального управління Укртрансбезпеки в Кіровоградській  області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

 - довідку з обласного управління з питань банкрутства щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство;

- довідку про наявність у претендента приміщень, пристосованих для виконання функцій Робочого органу і прийому перевізників;

- розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з урахуванням     п. 60 Порядку.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються претендентом або уповноваженою особою претендента із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами та подаються у закритому конверті з написом «Заява   на   участь у конкурсі з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення   конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  в м. Світловодську».

Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі - 27 листопада 2018 року.

Для одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу, бланків документів для участі у конкурсі та подачі документів для участі у конкурсі звертатись за адресою: м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, кімн. № 9,  тел. 7-39-13. Режим роботи: в робочі дні з 8:00 до 17:00, обід з 12:15 до 13:00.

            Конкурс  відбудеться 12 грудня 2018 року  о 10 годині в  кімнаті № 17 адміністративного будинку  виконавчого  комітету  Світловодської  міської  ради  за адресою:      м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.»

На сайті додатково прошу розмістити умови проведення конкурсу  з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення   конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в                     м. Світловодську (додаються в електронному вигляді).

В. о. начальника управління економіки,

ресурсів та розвитку міста  О. Лисенко

Умови

           проведення конкурсу  з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення  конкурсів на перевезення пасажирів  на міських автобусних маршрутах загального користування  в  м. Світловодську        

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Умови проведення конкурсу  з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення   конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  м. Світловодська (далі – Умови конкурсу) відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктів 14-21 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» зі змінами та доповненнями, визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в         м. Світловодську (далі – Конкурс з визначення робочого органу, Робочий орган).

1.2. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Світловодської міської ради (далі – Організатор).

1.3.  Об’єктом конкурсу є  діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення і підготовку матеріалів для проведення   конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських  автобусних маршрутах загального користування в       м. Світловодську, аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.4. Метою проведення конкурсу є визначення  на конкурсних засадах Робочого органу, який спроможний забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів.

1.5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення цього конкурсу.

1.6. Конкурс є відкритим для всіх підприємств, організацій (далі – Претенденти). Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг  м. Світловодська, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.7. Для підготовки та проведення конкурсу щодо визначення Робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання-автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність  на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників. Чисельність та персональний склад конкурсного комітету визначаються Організатором.

1.8. Повідомлення про проведення конкурсу оприлюднюються  у газеті «Світловодськ-Інформ» та на офіційному сайті Світловодської міської ради  не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

- найменування організатора;

- найменування об’єкта конкурсу;

- умови  конкурсу;

-  порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

-  кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

- місце та дата одержання бланків документів для участі у конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

-  телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

 

 1. Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі

 

2.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

- наявність кваліфікованих  фахівців з освітою в галузі автомобільного транспорту.;

- досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень,

- наявність необхідного матеріально-технічного (комп'ютери, вихід в internet, принтер, сканер, множувальний апарат), кадрового та програмного забезпечення;

 - бути здатним забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу, перевірку достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, її аналіз та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, розробку паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

- наявність власного (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу;

- досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

- перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;

- визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

- подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

- не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

- не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;

- надають послуги з перевезень пасажирів на міських автобусних  маршрутах загального користування в м. Світловодську;

            - представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

- мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

- мають заборгованість із виплати заробітної плати;

- не мають власного чи орендованого приміщення.

 

 1. Створення та основні засади діяльності конкурсного комітету

 

3.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники органів виконавчої влади, Світловодської міської ради та її виконавчих органів, територіального управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області, Національної поліції, представники громадських організацій.

3.2. Персональний склад конкурсного комітету затверджується Організатором.

3.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

3.4. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

 

 1. Подання документів для участі у конкурсі

 

4.1. Для участі у конкурсі Претендент подає Організатору такі документи:

- заяву на участь у конкурсі згідно з Додатком 3;

- нотаріально завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України;

- відомості про матеріально-технічне оснащення, кадрове та програмне забезпечення;

- ознайомлювальну версію програмного забезпечення, що використовується для накопичення, обробки та аналізу інформації;

- довідку про рівень середньої заробітної плати працівників підприємства (організації) за останнє півріччя, відсутність заборгованості по податках, заробітній платі та до сплаті зборів до фондів загального державного соціального страхування;

- копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації фахівців підприємства (організації) – Претендента;

- інформацію про досвід роботи на ринку організації пасажирських перевезень;

- довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

- довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо - кваліфікаційний рівень;

- довідку з територіального управління Укртрансбезпеки в Кіровоградській  області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

 - довідку з обласного управління з питань банкрутства щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство;

- довідку про наявність у Претендента приміщень, пристосованих для виконання функцій Робочого органу і прийому перевізників;

- розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Всі перераховані копії документів завіряються печаткою та підписуються відповідальною особою  Претендента.

4.2. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються Претендентом або уповноваженою особою Претендента із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами та подаються у закритому конверті з написом «Заява   на   участь у конкурсі з визначення робочого органу  для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення   конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  в м. Світловодську».

4.3. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються Претенденту.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

4.4. Кінцевий строк прийняття документів  для  участі  в  конкурсі визначається  організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

 Документи, що надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.5. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс, умов конкурсу, а також одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу Претендент має право звернутися до Організатора. який надає  їх в усній  чи  письмовій  формі  протягом трьох днів.

4.6. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у же  засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

 1. Визначення переможця конкурсу

5.1. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

5.2. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.  У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого.

5.3. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один Претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей Претендент.

5.4. Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається Організатору протягом п’яти робочих днів.

Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведення конкурсу та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення щодо переможця конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце.

За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу.

Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету Організатор опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.

 1. Укладення договору

6.1. Організатор  не  пізніше  десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення     укладає   з переможцем  конкурсу  договір про виконання функцій Робочого органу (Додаток 4).

6.2. У разі письмової відмови Претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з Організатором договору, такий договір укладається з Претендентом, який зайняв друге місце.

6.3. Строк дії договору між Організатором та Робочим органом встановлюється терміном до трьох років.

6.4. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій Робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення Робочого органу.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВУ ТА ДОГОВІР