Новини
Світловодська

Щомісячна інформація про надходження та використання коштів міського бюджету м.Світловодська станом на 1 листопада 2018 року

Інформація 

про стан надходженя доходів до міського бюджету м.Світловодськ станом на 01.11.2018 року

                                                                             (тис.грн.)

Доходи План на рік Фактично надійшло % виконання річного плану
1.Доходи загального фонду 124442,9 113428,3 91,1
у тому числі:      
податок на доходи фізичних осіб 85238,9 77559,7 91,0
місцеві податки і збори, усього 23489,0 22332,8 95,1
у тому числі: єдиний податок 14800,0 13774,4 9,7
податок на майно: 8679,0 8549,0 98,5
з нього:- плата за землю 8258,0 7902,1 95,7
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 346,0 457,2 132,1
- транспортний податок 75,0 189,7 252,9
акцизний податок 13200,0 10646,6 80,7
2.Базова дотація 21218,5 17682,1 83,3
3.Дотація з обласного бюджету 4244,6 3325,0 78,3
4.Субвенції 342051,5 268907,3 78,6
Всього загальний фонд 591957,5 403342,7 82,0
Доходи спеціального фонду* 436,2 318,0 72,9

Примітка * - без урахування власних надходжень бюджетних установ

Інформація

про видатки бюджету міста Світловодська станом на 01.11.2018 року

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (тис.грн.)

    Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду без власних надходжень бюджетних установ
Код програмної класифікації видатків  та кредитування місцевих бюджетів  Показник План на рік з урахуванням змін  Видатки з 01.01.2018 по 01.11.2018 р. План на рік з урахуванням змін  Видатки з 01.01.2018 по 01.11.2018 р.
0100 Державне управління 17178,6 15220,4 73,6 29,9
1000 Освіта 122517,3 95979,7 2178,0 1644,3
2000 Охорона здоров`я 70976,5 56630,2 492,4 412,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 245147,8 187655,1    
4000 Культура і мистецтво 6149,7 4788,2    
5000 Фізична культура і спорт 5549,8 4038,8    
6000 Житлово-комунальне господарство 18382,9 16035,7 1012,2 650,2
7000 Економічна діяльність 101,3 41,6 1581,9 923,3
8000 Інша діяльність 520,4 192,4 47,2  
9000 Міжбюджетні трансферти 6938,7 5705,8    
  Усього видатки 493463,0 386287,9 5385,3 3660,1
Фінансове управління