Новини
Світловодська

Відповідь секретаря міської ради Юрія Сапянова депутатам щодо проведення позачергової сесії 11.06.2019 року

Депутатам міської ради

Лукинському Ю.Л.

Філоненку С.В.

Ковальчук-Москаленко Т.М.

Гуцаленко О.І.

Кучугурному А.Л.

Миську С.М.

Волохову С.О.

Оді О.Ю.

Герасименку С.М.

Маліцькому А.І.

Тетяниченку В.А.

Стовбі С.В.

Шановні депутати!

Відповідно до вашого звернення отриманого 10.06.2019 з вимогою провести позачергову сесію 11.06.2019 повідомляю наступне: відповідно до ст. 19 Конституції України та ст. 24 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» посадові особи органів місцевого самоврядування діють лише в межах та спосіб передбачений законами та Конституцією України. Оскільки я є посадовою особою органу місцевого самоврядування, то несу персональну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені дії, або бездіяльність і зобов’язаний спонукати та закликати інших осіб до дотримання законодавства.

Ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює процедуру скликання та проведення сесій міської ради. «5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць», «2) якщо сільський, селищний, міський голова (голова районної у місті, районної, обласної ради) без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою цієї статті».

Дійсно згідно п. 7 зазначеної статті «Сесія сільської, селищної, міської, районної у місті ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а сесія районної, обласної ради - також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації». Отже п.10 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» «Рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради».

Світловодською міською радою 10 грудня 2015 було затверджено Регламент Світловодської міської ради. Ст. 2 Регламенту міської ради «1. Регламент Світловодської міської ради сьомого скликання затверджено відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно з пунктом 14 статті 46 вказаного Закону. Регламент має силу нормативного акту органу місцевого самоврядування. 2. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання та роботи сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України».

Відповідно до п. 3, ст. 5 Регламенту міської ради «У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків, сесія, за дорученням міського голови, скликається секретарем міської ради». Секретар ради отримував доручення від міського голови лише про видачу розпорядження щодо скликання чергової 67-ої сесії міської ради.

П. 4., ст. 5 Регламенту міської ради регулює та передбачає обов’язкові вимоги щодо порядку подачі необхідних документів для проведення сесії міської ради «Міський голова або секретар ради зобов'язані скликати її у двотижневий строк, якщо така пропозиція внесена не менш як третиною депутатів ради. У цьому випадку міському голові та секретареві ради подається заява, яка підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень. Міський голова зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання заяви забезпечити повідомлення усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів». А також відповідно до п.8, ст. 5 Регламенту міської ради «Проекти рішень та інші документи стосовно цих рішень повинні бути надані депутату за три дні до дати відкриття пленарного засідання  сесії».

Крім того повідомляю, що наслідками проведення невідкладної наради з головними розпорядниками бюджетних коштів 10.06.2019 у відповідності до наданих ними листів, інформації апарату міської ради, щодо відсутності звернень до депутатів з ініціюванням проведення позачергової сесії, протоколом підтверджено про відсутність питань, які потребують невідкладного вирішення. Виходячи з вищевикладеного з метою недопущення порушення мною законодавства пропоную привести у відповідність до норм закону та Регламенту міської ради зміст звернення із необхідними додатками та матеріалами.

Секретар міської ради Ю. Сапянов