Новини
Світловодська

ЗВІТ СВІТЛОВОДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ В.КОЗЯРЧУКА про діяльність міської ради та її виконавчих органів за період з 01.10.2018 року по 01.10.2019 року

Світловодська міська рада VII скликання обрана на виборах у жовтні 2015 року у складі міського голови та 34 депутатів.

У міській раді сформовані та працюють 5 постійних депутатських комісій, діяльність яких спрямована на виконання програми соціально-економічного розвитку, бюджету міста, галузевих програм.

За звітний період проведено 16 сесій міської ради.

Для взаємодії депутатів з виборцями розроблений графік прийому громадян депутатами міської ради.

Для реалізації власних і делегованих повноважень у різних сферах життєдіяльності міста міською радою рішенням № 8 від 16.11.2015 року створено виконавчий комітет. У звітному році було проведено 19 засідань виконкому, на яких прийнято 983 рішень. Крім того, при виконавчому комітеті функціонують більше 10 постійних комісій, які комплексно розглядають важливі питання економічного та соціального характеру.

Якщо підводити підсумки діяльності виконавчих органів Світловодської міської ради протягом минулого року, то можна відзначити, що були певні як здобутки, так і деякі проблемні питання не вдалося вирішити протягом року.

Зокрема:

У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ: 

Доходна частина міського бюджету за  9 місяців 2019 року.

За результатом виконання плану надходжень за 9 місяців 2019 року  до загального фонду міського бюджету надійшло всього 315036,0 тис.грн., що становить 76,1 % до  плану року та 99,0 % до плану 9 місяців,  в тому числі:

власних та закріплених доходів надійшло в сумі 122 233,6 тис. грн., що становить 77,2 % плану року, 104,8 % до плану 9 місяців, перевиконано на 5549,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року доходів надійшло більше на 21111,7 тис.грн., або більше на 20,9 % ,

базової дотації з Державного бюджету  надійшло в сумі 16585,2 тис.грн., що становить 75,0 % плану року, 100,0 % до  плану 9 місяців та 104,2 % до надходжень  9 міс. минулого року,

дотації з місцевого бюджету (обласного)  надійшло в сумі 4843,8 тис.грн., що становить 74,9 % плану року, 100,0 % до  плану 9 місяців та 169,1 % до надходжень  9 міс. минулого року, 

субвенцій надійшло 171373,4 тис.грн., що становить 75,4 % плану року, 95,2 % плану 9 місяців та 68,1% до надходжень  9 міс. минулого року.

Доходів спеціального фонду надійшло 8882,0 тис.грн., що становить 94,2 % плану року, 125,7 % до плану 9 місяців та 95,7 % до надходжень 9 міс. минулого року.

Надходження до бюджету в розрізі основних доходів:

податку та збору на доходи фізичних осіб  – фактично одержано 86555,3 тис.грн., що становить 75,3 % плану року, 100,0 % плану 9 місяців, перевиконано на 8,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року податку надійшло більше  на 17395,8 тис грн., або більше на 25,2 %,

місцевих податків  – фактично надійшло 24390,5 тис. грн., що становить 90,2% плану року, 121,1 % до плану 9 місяців, перевиконано на 4249,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - надійшло більше  на 4577,3 тис. грн., або більше на 23,1 % , з них:

плати за землю – фактично надійшло 8213,2 тис.грн., що становить 90,3 % плану року, 118,6 % плану 9 місяців, перевиконано на 1286,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - надійшло більше  на 1272,9 тис. грн., або більше на 18,3 %,

єдиного податку – фактично надійшло 15485,9 тис. грн., що становить 89,2% плану року, 121,3 % до плану 9 місяців, перевиконано на 2717,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року податку надійшло більше  на 3143,1 тис. грн., або більше на 25,5 %.   

Для забезпечення збільшення надходження до міського бюджету виконавчим комітетом Світловодської міської ради проводиться систематична робота по наповненню міського бюджету та отримання додаткових джерел надходжень.

В результаті проведених заходів, за 9 місяців 2019 року міським бюджетом було отримано додатково понадпланових надходжень  власних та закріплених доходів, що дало можливість збільшити доходи та видатки міського бюджету на суму 9564,0 тис. грн.               

Видаткова частина міського бюджету за 9 місяців 2019 року.

Видаткова частина міського бюджету м. Світловодська носить суто соціальну направленість.  При затвердженні бюджету в першу чергу планувались видатки на захищені статті бюджету.

В міському бюджеті м. Світловодська за 9 місяців 2019 року видатки (по загальному та спеціальному фонду) склали – 312875,620тис.грн., що складає 70,6%  плану року, та на 15,6 % менше проти відповідного періоду минулого року, з них:

- по загальному фонду видатки становлять – 302957,755тис.грн., що складає 70,8%  плану року, та на 15,6% менше проти відповідного періоду минулого року;

- по спеціальному фонду видатки становлять – 9917,865тис.грн., що складає 64,8%  плану року, та на 17,6%  менше проти відповідного періоду минулого року.

Видатки міського бюджету за 9 місяців 2019 року (без соціальної субвенції з Державного та обласного бюджетів, та з урахуванням медичної та освітньої субвенції) становлять – 213685,624тис.грн. що складає 69,6% плану року, та 114,1% до відповідного періоду минулого року, а саме:

- на заробітну плату з нарахуваннями витрачено – 149823,586 тис.грн., що складає 71,1% плану року, 93,1% плану відповідного періоду та 109,0% до відповідного періоду минулого року;

- на медикаменти витрачено – 905,662 тис. грн., що складає 68,7% плану року, 89,7%  плану відповідного періоду та 93,8% до відповідного періоду минулого року;

- на харчування витрачено – 1889,931 тис. грн., що складає 47,3% плану року, 65,2%  плану відповідного періоду та  88,6% до відповідного періоду минулого року;

- на оплату  енергоносіїв витрачено – 18015,235 тис. грн., що складає 58,7% плану року, 75,3%  плану відповідного періоду та 105,5% до відповідного періоду минулого року;

- на оплату послуг охорони державних (комунальних) закладів культури – витрачено – 22,350 тис.грн., що складає 61,0 % плану року, 78,0%  плану відповідного періоду та 84,2% до відповідного періоду минулого року.

- на інші видатки витрачено – 43028,860 тис. грн., що складає 71,5% плану року, 75,9% плану відповідного періоду та  145,8% до відповідного періоду минулого року.

На видатки основних галузей соціально-культурної сфери загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року витрачено – 251099,182 тис. грн., що складає 70,4% плану року, 89,3% плану 9 місяців 2019 року та 77,6% до  відповідного періоду минулого року, а саме:

- на освіту - витрачено – 94368,789 тис. грн., що складає 66,4% плану року, 85,7% плану 9 місяців 2019 року та 114,8% до  відповідного періоду минулого року, в тому числі за рахунок державного бюджету – 37824,198тис.грн., за рахунок міського бюджету – 56544,591тис.грн.;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – витрачено – 96785,712 тис. грн., що складає 74,3% плану року, 90,6% плану 9 місяців 2019 року та 54,2% до відповідного періоду минулого  року, в тому числі за рахунок державного бюджету – 89072,131тис.грн., за рахунок міського бюджету – 7713,581тис.грн.;

- на культуру витрачено за рахунок міського бюджету – 9897,508тис.грн., що складає 69,7% плану року, 90,8% до плану 9 місяців 2019 року та 112,1% відповідного періоду минулого року;

- на охорону здоров’я – витрачено – 45198,840 тис. грн., що складає 71,1% плану року, 94,4% плану 9 місяців 2019 року та 89,8% до відповідного періоду минулого року; в тому числі за рахунок державного бюджету – 37157,575 тис.грн., за рахунок міського бюджету – 8041,265 тис.грн.;

- на фізична культуру і спорт витрачено за рахунок міського бюджету – 4848,333тис.грн., що складає 72,7% плану року, 88,5%  плану 9 місяців 2019 року та 130,6% до відповідного періоду минулого року;

В міському бюджеті на 2019 рік по загальному фонду заплановано субвенцій з державного бюджету – 225826,893 тис. грн.:

- освітня субвенція – 54771,917 тис. грн.;

- медична субвенція – 50432,448 тис.грн.;

- соціальні субвенції – 119172,528 тис. грн.;

- на заходи по соц. - економічному розвитку. – 1450,000 тис. грн..

Загальна сума  виділених міжбюджетних трансфертів з бюджету м.Світловодськ  селищу Власівка по КПКВК 3719770 «Інші субвенції з міського бюджету» в 2019 році становить – 7778,728 тис. грн., що більше на 840,000 тис. грн. відповідно 2018 року, або  на 12,1%.

Протягом 2016-2019 років для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та розрахунків за енергоносії спожиті бюджетними установами міста не отримувались короткотермінові (безвідсоткові) позики в Світловодському управлінні державної казначейської служби.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ протягом 9 місяців 2019 року виплачувалася своєчасно,  не порушуючи строків виплати.

Заборгованість за спожиті енергоносії бюджетними установами міста Світловодська  станом на 01.10.2019 року відсутня.

Заборгованість по виплаті державної допомоги сім’ям з дітьми, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам станом на 01.10.2019р. – відсутня. 

Повноваження у галузі бюджету, фінансів

Фінансове управління Світловодської міської ради діє на підставі Положення про фінансове управління Світловодської міської ради, затвердженого рішенням  сесії Світловодської міської ради шостого скликання № 823 від 23 липня 2013 року.

Управління здійснює реалізацію державної бюджетної політики на території міста, складає і забезпечує виконання міського бюджету, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради.

Основним і важливим напрямом роботи управління є організація виконання міського бюджету за доходами і видатками. Разом з Олександрійським управлінням ДПС у Кіровоградській області, Світловодським управлінням Державної казначейської служби України Кіровоградської області  забезпечує надходження доходів до міського бюджету  та використання бюджетних коштів за цільовим призначенням. Протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Протягом ­звітного періоду фінансовим управлінням в межах своєї компетенції підготовлено та винесено на розгляд засідань сесій міської ради - 79 проектів рішень, при цьому затверджено 27 рішень сесії міської ради та підготовлено ­4 офіційних висновка щодо перевиконання доходної частини бюджету.

Управлінням розроблено та подано до Світловодського управління Державної казначейської служби України  369 довідки про внесення змін до розпису доходів, джерел фінансування та видатків бюджету.

Проведено 412 розпоряджень на фінансування видатків по загальному та  спеціальному фондам бюджету.

Відповідно до покладених повноважень фінансовим управлінням організована і проведена робота по перевірці правильності складання і затвердження кошторисів і штатних розписів бюджетних установ, в кількості 24 перевірок.

Для забезпечення цільового та вчасного використання бюджетних коштів, моніторингу виконання доходної та видаткової частин бюджету, з казначейської служби управління щоденно в електронному вигляді отримує та опрацьовує виписки за рахунками.

Протягом року управлінням надавались консультації одержувачам бюджетних коштів з питань цільового використання.

Відповідно п.2 ст.111 Бюджетного Кодексу України фінансове управління Світловодської міської ради здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету.

Впродовж 2017-2019 року з метою забезпечення прозорості та відкритості  бюджетного процесу,  фінансовим управлінням Світловодської  міської ради, використовується веб - сервіс „Розумне місто“ в частині «відкритий бюджет» -  для відображення планових показників розпису за доходами і видатками та фактичне виконання бюджету.

Для забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» фінансове управління Світловодської міської ради зареєстроване на єдиному державному порталі відкритих даних //data.gov.ua та проводить роботу щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних в мережі Інтернет.

На веб-сайті Світловодської міської ради фінансове управління  щотижня оприлюднює інформацію про надходження та використання коштів міського бюджету.

У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:

Упродовж звітного періоду діяльність міської влади, підприємств, установ та організацій міста, представників малого і середнього бізнесу спрямовувалась на зміцнення економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг, впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Обсяг реалізованої промислової продукції:

За 2018 рік підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 5,48  млр грн),.

За січень-червень 2019 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3,1 млр грн. (за січень-червень 2018 року – 2,6  млр грн.), що більше на 19,6 %  в порівнянні з відповідним періодом 2018 року та становить 19,8% до загального обсягу реалізованої продукції по області.

На кожного мешканця міста у 2018 році  в середньому припало 103,6 тис. грн. реалізованої промислової продукції, що в 3,4 рази більше ніж у середньому по області (30,9 тис. грн.).

У січні – червні  2019 року на кожного мешканця міста в середньому припало 58,7 тис. грн. реалізованої промислової продукції, що більше на 20,2 %  в порівнянні з  відповідним періодом 2018 року (48,8 тис. грн. ) та  в 3,6 рази більше в порівнянні з середнім показником  по області (16,4 тис. грн). По обсягам реалізації промислової продукції на кожного мешканця місто Світловодськ займає 1 місце серед міст обласного значення Кіровоградської області.

Збільшення обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) в січні-червні   2019 року до січня-червня 2018 року пояснюється підвищенням середньої заробітної плати та підвищенням цін на товари.

У січні-червні 2019 року на переробну промисловість міста припало 96,4 % реалізованої продукції, що на 0,1% менше ніж у січні-червні 2018 року (96,5%).  В обсязі реалізації харчових продуктів найбільша питома вага припадала на виробництво олії та тваринних жирів, інших харчових продуктів; іншої неметалевої мінеральної продукції – виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу.

За січень-грудень 2018 року підприємствами та організаціями міста освоєно 199,7 млн грн капітальних інвестицій, що становить 138,9 %  до січня-грудня 2017 року та 3,3 % загальнообласного обсягу.

На кожного мешканця міста в середньому припало 3,8 тис. грн. капітальних інвестицій, що становить 59,57%  до обласного ( по області  6,4 тис. грн.)

На 2019 рік очікуваний обсяг капітальних інвестицій на одну особу  становить 4,0 тис. грн.

Одним із основних джерел фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі  (юридичних осіб) у 2018 року по місту складав 298,3 млн грн., що більше на 43,0 млн. грн. в порівнянні з  відповідним періодом  2017 року (255,2 млн. грн.) та становив 2,6% загальнообласного обсягу за 2018 рік .

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту  складає 105,2 %  до попереднього року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі  (юридичних осіб) у січні – червні 2019 року по місту складав 166,7 млн грн., що становило 2,6 % роздрібного товарообороту області (6349,1 млн грн).  Порівняно з січнем – червнем 2018 року обсяг роздрібного товарообороту збільшився на 8,7 %.

Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі  (юридичних осіб) у 2019 року по місту складає 302,4 млн грн.

Зовнішньоторговельні операції здійснювали 20 підприємств міста з 49 країнами світу. Товарна структура експорту складалась із жирів та олій тваринного або рослинного походження. Основу імпортних надходжень склали мінеральні продукти. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста, станом за 2018 рік склав 3,1 млн дол. США (4,16% загального обсягу інвестицій по області).

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування складає  59,3 дол. США, що менше обласного показника на 19,6 дол. США  (по області 78,9 дол. США.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) становить  99,2 % до обсягу на початок року, що менше обласного показника на 7,1%

Очікуваний обсяг іноземних інвестицій у 2019 році складає 3,9 млн. дол. США

В економіку міста вклали капітал інвестори 13 країн світу, серед яких провідні партнери: Канада та Ізраїль.

Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, будівництва та промисловості. 

Середньомісячна заробітна плата, нарахована одному штатному працівнику міста по підприємствах, установах, організаціях (юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) на 1 січня 2019 року зросла на 30,8 відсотків в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, та складає 6850,0  грн., це в 1,8 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723,0 грн.).

Рівень заробітної плати по місту становив 88,3 % середнього рівня по Кіровоградській області (7759,0 грн).

У 2 кварталі 2019 році середня заробітна плата штатних працівників склала 7374,00 грн.,  що більше на 17,6 %  в порівнянні з  відповідним періодом 2018 року (6269,00 грн. ) та  на 11,0% менше в порівнянні з середнім показником  по області (8287,00 грн). 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати  перед працівниками  м. Світловодська (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у продовж 2018 року  зменшилася до 30,1% і на 1 січня 2019 року становила: 1,5 млн.грн. або  21,8 % загальної суми боргу по Кіровоградській області (по області – 7,1 млн.грн.). 

Частка боргу економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати по м. Світловодську на 1 січня 2019 року становила 19,3 % та складає 298,0 тис.грн. Заборгованість із виплати зарплати на економічно активних підприємствах по м. Світловодську складає 17,6 % до суми заборгованості зарплати на економічно активних підприємствах по Кіровоградській області на 1 січня 2019 року. 

Загальна сума невиплаченої заробітної плати  перед працівниками  м. Світловодська (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у продовж січня – червня 2019 року  становила: 3,0 млн грн ( в тому числі:  економічно активні підприємства - 1,7 млн. грн, підприємства - банкрути – 1,2 млн грн.)  або  20,7 % загальної суми боргу по Кіровоградській області (по області – 14,3 млн грн. ( в тому числі:  економічно активні підприємства – 8,6 млн. грн, підприємства - банкрути – 5,4 млн грн., економічні не активні 0,3 млн грн)). 

Частка боргу економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості з виплати заробітної плати по м. Світловодську на 1 липня 2019 року становила 1,7 млн грн. Заборгованість із виплати зарплати на економічно активних підприємствах по м. Світловодську складає 20,0 % до суми заборгованості зарплати на економічно активних підприємствах по Кіровоградській області на 1 липня 2019 року. 

Заборгованість по виплаті пенсій та матеріальної допомоги по місту Світловодську відсутня.

За 2018 рік будівельними підприємствами міста виконано робіт на суму 100,8 млн грн, що становить 6,3 % загального обсягу будівельних робіт по області.

За січень-червень 2019 рік будівельними підприємствами міста виконано робіт на суму 27,4 млн грн., що  більше на  62,1 %  в порівнянні з відповідним періодом 2018 року (16,9  млн грн.)  та   3,5 % загального обсягу будівельних робіт по області.             

За 2018 рік прийнято по місту Світловодську в експлуатацію індивідуального житла 1,9 тис. метрів квадратних   загальної площі.  Частка житла, прийнятого в місті, склала 3,9% загального обсягу житла, прийнятого в експлуатацію по області.

Обсяг прийнятого  в експлатацію індивідуального житла за січні – червень 2019 р. з  розрахунку на 10 тис осіб населення, складав 223,9 кв. метрів загальної площі.

Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року (січень – червень 2018 р.) складав 116,3 %.

До міського бюджету в 2018 році надійшло доходів в сумі 170,9  млн. грн., що становить 110,8 % до плану 2018 року. 

Основним податком надходжень до міського бюджету є податок на доходи  фізичних осіб в сумі 98,5 млн. грн., питома вага якого в загальній сумі власних надходжень  за 2018 році складав 57,6 %.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення  у 2018 році складали  3243 грн., що менше обласного бюджету на 2649 грн (по області - 5892 грн.).

До міського бюджету  за 7 місяців 2019 року надійшло доходів в сумі 115,4  млн. грн., які становлять 67,9% до плану 2019 року. 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення  у січні –червні 2019 року складали  1,9 тис. грн., що менше обласного бюджету на 1,1 тис. грн (по області – 3,0 тис. грн.).

Темп зростання зменшення доходів місцевого бюджету (без трансфертів) становить 126,9% до відповідного періоду попереднього року.

Земельні ресурси

 

01.10.2018-01.10.2019

В тому числі за

(9 місяців 2019року)

Прийнято рішень Світловодської міської ради по земельним питанням

257

176

Продаж земельних ділянок

-

-

листів, щодо договорів, які були укладені для будівництва, щодо з’ясування чи ввелися дані об’єкти в експлуатацію

-

-

Розірвано договорів, в односторонньому порядку

-

-

Отримана орендна плата,                                      млн.грн.

7, 5

6 ,0

Укладено договорів оренди земельних ділянок

39

34

Договорів сервітутного обмеженого землекористування для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень

44

28

Договорів користування місцем (на розміщення ТС), що перебуває в комунальній(державній) власності

45

32

Договорів про залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури м. Світловодська

3

2

Всього укладений договорів

131

96

Управління об’єктами комунальної власності 

Станом на 01 жовтня 2019 року укладено і діє 207 договорів оренди нерухомого майна територіальної громади міста.

За період з 01.10.2018 по 01.10.2019 надійшло коштів від надання в оренду приміщень комунальної власності міста Світловодська в сумі 1 035, 4 тис. грн., (в  т.ч. за 9-ть місяців 2019 року  779,7 тис. грн.)

Приватизація об’єктів нерухомого майна комунальної власності за звітний період (з 01.10.2018 року по 01.10.2019 року)  не проводилась, у зв’язку з накладеним арештом на все майно Світловодської міської ради за постановами відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області на підставі виконавчих документів, виданих Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області. У зв’язку з чим тимчасово припинились надходження до міського бюджету від приватизації об’єктів комунального майна шляхом їх викупу.

За звітний період  до міського бюджету надійшли кошти в сумі  931,9 тис. грн. від залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури м. Світловодська.

Реклама

Станом на 01.10.2019   укладено та діє 119 договорів на розміщення зовнішньої реклами ( в тому числі  діє 8 договорів на розміщення соціальної реклами).

За період  з 01.10.2018 року по 01.10.2019 до міського бюджету надійшло коштів за розміщення зовнішньої реклами  в сумі 225,4 тис. грн, ( в тому числі за 9-ть місяців 2019 року   166,1 тис. грн.).

У сфері споживчого ринку

У торговельній мережі міста діє 496 торгівельні точки (включаючи відділи, кіоски, павільйони). Із них:

6 автозаправних станцій;

2 торгівельні дільниці, та визначено 6 додаткових майданчиків для здійснення виїзної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;

на території міста розміщені та працюють 39 заклади ресторанного бізнесу;

9 супермаркетів.

Працюють 101 побутових підприємств, в т.ч.:

75 підприємств обслуговування населення (інтернет, кінотеатр, автостоянки, СТО,сауни);

32 аптечних заклади.

На літній період було розгорнуто мережу сезонних об’єктів торгівлі з продажу морозива, квасу та літніх майданчиків.

За 9 місяців 2019 року відкрито 4 нові об’єкти торгівлі, а саме:  магазин «АТБ-Маркет» по вул. Б.Хмельницького,34 ;  «Здобна випічка по вул. Героїв України,41; магазин «37» по вул. Героїв України, 106; відділ магазину в   торговому центрі «Всесвіт» по вул. Героїв України, 10 , в  яких створено 63 нових робочих місць.

За звітний період в торгівельній мережі  міста зменшено 22 робочі одиниці  в порівнянні з 2018 роком, зменшення відбулося в зв’язку із закриттям підприємницької діяльності.

Тарифна політика та розвиток транспорту. 

Як у звітному періоді,  так на даний час пасажирські перевезення в місті Світловодську здійснює 2 автопідприємства ( ПрАТ «Світловодське АТП-13507 та ТОВ «Світ-Автолегіон»).

Управлінням економіки, ресурсів та розвитку міста за звітний період були підготовлені, та прийнятті виконавчим комітетом рішення, які впливають на життєдіяльність міста, а саме:

Про коригування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, які надаються СП ТОВ «Світловодськпобут»

«Про встановлення тарифу на послуги з вивезення побутових відходів»;

Про визначення на конкурсних засадах робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в  м. Світловодську;

Про організацію проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах  загального користування в м. Світловодську та підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету;

Про  внесення змін до договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах  №№ 12, 7, які здійснюються  в режимі маршрутного таксі (яким зменшено кількість автобусів в  режимі маршрутного таксі на маршрутах: № 12  з «2» на «1», № 7 з «5» на «3» в зв’язку із зменшенням пасажиро потоку на зазначених маршрутах);

Про  продовження з ТОВ «Світ-Автолегіон»  строку дії договору про організацію перевезень пасажирів  на міському автобусному маршруті загального користування № 9 «Автостанція – Цвинтар» від 11.07.2016 № 9-11/07/2016;

 «Про  підготовку та проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування № 5 «Автостанція – вул. Золотарівська» в режимі маршрутного таксі, № 14 «Завод «Скло»-вул. 8 Березня (маг. «Рагу»)-завод «Скло»» в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху, № 24 «КСРП ім. Петровського – завод «Скло»» в режимі маршрутного таксі  та в звичайному режимі руху в м. Світловодську»;

Про  результати конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування № 5 «Автостанція – вул. Золотарівська» в режимі маршрутного таксі, № 14 «Завод «Скло»-вул. 8 Березня (маг. «Рагу»)-завод «Скло»» в режимі маршрутного таксі та в звичайному режимі руху, № 24 «КСРП ім. Петровського – завод «Скло»» в режимі маршрутного таксі  та в звичайному режимі руху в  м. Світловодську»

Переможців конкурсу на маршрутах №№ 5, 24 не визначено у зв’язку з відсутністю заяв від перевізників для участі у конкурсі, на маршрут № 14 - в зв’язку з відмовою перевізнику-претенденту ПрАТ «Світловодське АТП-13507» в погодженні схеми та характеристики маршруту Управлінням патрульної поліції в Кіровоградській області із невідповідністю стану проїзної частини вимогам безпеки перевезень;

 «Про внесення змін до схеми автобусного маршруту № 24 «КСРП ім.Петровського – завод «Скло»»;

«Про затвердження мережі автобусних маршрутів загального користування в м. Світловодську»;

«Про  підготовку та проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування № 5 «Автостанція – вул. Золотарівська», № 7 «Бульвар Молодіжний – смт Власівка», № 14 «Вул. Озерна-вул. 8 Березня (маг. «Рагу»)-вул. Озерна», № 24 «Вул. Січових Стрільців (СТО) – вул. Озерна» в м. Світловодську»;

Про  недопущення перевізника-претендента ПрАТ «Світловодське АТП-13507» до участі у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, зокрема по об’єкту конкурсу № 1 – маршруту № 5 «Автостанція – вул. Золотарівська»;

«Про  результати конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 5, 7, 14, 24 в м. Світловодську»;

Примітка: зазначений конкурс відбувся 27.09.2019. Переможців конкурсу визначено: ПрАТ «Світловодське АТП 13507» на маршруті № 7, ТОВ «Світ-Автолегіон» - на маршруті № 5, на маршрутах №№ 14, 24 переможців не визначено у зв’язку з відсутністю заяв від перевізників для участі у конкурсі;

Протягом звітного періоду проводились комісійні перевірки дотримання перевізниками умов діючих договорів про організацію перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі, в тому числі спільно з управлінням Укртрансбезпеки у Кіровоградській області, управлінням соціального захисту населення, міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

За результатами зазначених перевірок складені відповідні акти, до перевізників застосовані штрафні санкції.

У СФЕРІ ЖКГ:

Житлово-комунальне  господарство  міста – це багатогалузева сфера народного господарства, підприємства  якої надають послуги з водо-, теплопостачання, водовідведення,  експлуатації та ремонту житла, розвитку, поновлення, утримання елементів благоустрою, а також ритуальні послуги.

Не зважаючи на складний фінансовий стан галузі, підприємства та організації житлово-комунального господарства міста продовжують забезпечувати стабільну роботу об'єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення, підтримувати в належному стані житловий фонд.

Одночасно зняти всі проблеми, які накопичилися в сфері житлово-комунального господарства, неможливо, але зробити чергові кроки до нормально функціонуючої системи надання населенню комунальних послуг, сприяти утриманню житла в нормальному стані – це завдання яке ми ставили як в минулі роки, так і в 2019 році. Саме тому розвиток житлово-комунального господарства займає одне з чільних місць в нашій роботі.

Станом на 01 жовтня 2019р. у місті рахується 274 будинки площею 0,7 тис.кв.м, з них у 89-ти будинках організовано 79-ть ОСББ, підприємства які є управителями багатоквартирних  будинків обслуговують 185 будинків.

Важливим питанням забезпечення життєдіяльності міста є питання забезпечення технічного стану ліфтового господарства міста, яке нараховує 120 ліфтів, які обслуговує ПП «Олександріяліфт» та ТОВ «УК»Господарник».  У 2019 році проведено капітальний ремонт 3 пасажирських ліфтів на суму 197820,2 грн. (ліфти за адресами:вул.В.Бойко, 4 під’їзд 3 та 4, вул.Приморська, 38б під’їзд 1). Проведено експертне обстеження 11 ліфтів на суму 38,9 тис.грн. 

Через брак коштів в місцевому бюджеті не виконано жодного капітального ремонту покрівлі житлових будинків.

Протяжність вулично-дорожньої мережі міста складає 118 км, в т.ч. з твердим покриттям 91 км, що складає 77 % від загальної протяжності.

Тільки 48% вулиць, доріг, проїздів, вулиць-набережних мають удосконалене покриття, що складає 56,6 тис.кв.м.

Відома проблема – стан доріг (вулиць) Новогеоргієвської, Миру, Золотарівської, IIІ-ї

Об’їзної, вул.Приморська - потік великовантажних автомобілів, які проходять транзитом в направленні міст: Києва, Дніпра, Черкас.

В місті виконується  поточний  ремонт доріг міста та доріг загального користування, який виконується за рахунок коштів міського бюджету. У  2019 році проведено поточний ремонт доріг та міждворових проїздів на суму 18637,9 тис.грн. загальною площею 31,3 тис.м.кв.

Відомості про поточний ремонт доріг та міждворових проїздів наведені у таблиці.

Інформація

щодо поточного та середньо поточного ремонту  дорожнього покриття вулиць м.Світловодська за 219 рік

станом на 01 жовтня 2019 року

з/п

Найменування вулиць

Виконання (грн.)

Площа (кв.м)

1.

вул.8 Березня (від б-р Молодіжний до вул.Чайковського) – 400 кв.м, вул.Золотарівська (від вул.Чайковського в бік б-р Молодіжний) – 400 кв.м, вул.Робітнича – 305 кв.м, вул.Заводська – 110 кв.м, вул.Автозаводська (від вул.Заводська у бік теплиць) – 281 кв.м, вул.Заводська (поворот на с.Скеліва) – 264 кв.м, площа перед МПК – 24 кв.м, вуло.Золотарівська – 630 кв.м, вул.Героїв України – 1586 кв.м.

2308846,89

4000

2.

вул.Героїв України, 77до вул.М.Грушевського - 1120, перехрестя вул.Героїв України та М.Грушевського -1424, вул.Миру (від вул.Чайковського + 100м в бік ЗШ №5) -592, вул.Чайковського (від вул.Миру до вул.Золотарівська) - 860, , вул.Миру (від входу до ЗШ №5 до буд.№53) - 464,

2626961,41

4530

3.

вул.М.Грушевського (від вул.Героїв України до б-ру Молодіжний)

2815914,98

4730

4.

Середній поточний ремонт вул.Заводська

2010000,00

3690

5.

Середній поточний ремонт дорожнього покриття вул.Робітнича

2870000,00

5040

6.

Середній поточний ремонт дорожнього покриття вул.Комарова

3187428,00

3708

 

Всього:

15819151,28

25698

Інформація

щодо поточного ремонту асфальтного покриття міждворових проїздів м.Світловодська за 2019 рік

станом на 01 жовтня 2019 року

№ з/п

Найменування вулиць

Виконання (грн.)

Площа (кв.м)

1.

вул.М.Грушевського,20- 287 кв.м,

 б-р Дніпровський, 8-10 – 732 кв.м;

вул.Героїв України, 27, 29 ,31 – 981 кв.м;

1082077,00

2000

2.

вул.Приморська, 32 – 165 кв.м;

 вул.Героїв України, 77 – 400 кв.м;

 вул.Героїв України, 75 – 104 кв.м;

вул.Героїв України, 71 – 212 кв.м;

вул.Героїв України – кафе «Лілея» - 385 кв.м; вул.Приморська, 70 – 454 кв.м;

890364,00

1750

3.

вул.Героїв України, 63

27558,00

50

4.

Вул.В.Бойко, 2б, 2в – 710 кв.м;

Вул.Богуна, 9 – 296 кв.м;

Вул.Приморська, 26, 30 – 636 кв.м;

809720,38

1642

5.

Вул.Приморська, 26 – вул.Гоголя

90079,0

182

 

Всього:

2818728,38

5624

Протягом 2017-2018 років за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку проведено роботи з капітального ремонту вул.Городоцька (Єгорова). Замовником робіт визначено управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА. Виконавцем робіт на тендерній основі визнано ТОВ «Укрмодуль».  З обсягом фінансування 49,0 млн.грн.

Капітальний ремонт автодороги по вул.Городоцька (Єгорова) виконано з порушеннями. Через просідання плит трапилося декілька дорожньо-транспортних пригод.На неодноразові звернення виконавчого комітету Світловодської міської ради до замовника з виконання робіт  стосовно незадовільного технічного стану дороги по вул.Городоцькій, на якій проводиться капітальний ремонт, було проведено виїзну оперативну нараду на місці виконання робіт з представниками  облдержадміністрації, замовника, підрядника, проектного інституту, міської влади. Комісією було зафіксовано незадовільний технічний стан дороги, а саме: просідання дорожніх плит,  із-за чого виникають аварії транспорту, відсутність гідроізоляції стиків, відсутність дорожньої розмітки, не облаштовано належним чином узбіччя автодороги та інші недоліки.

Також були опрацьовані відповідні заходи для приведення дороги до належного технічного стану та надано завдання Підряднику по їх ліквідації.

На даний час Підрядником  виконуються роботи по  усуненню недоліків  та закінченню робіт  з капітального ремонту автодороги по вул.Городоцька для   забезпечення безпечних   умов  дорожнього     руху. 

Санітарна очистка міста здійснюється комунальним підприємством “Комбінат комунальних послуг”, яке використовує спеціалізовану техніку для збору та вивозу сміття. Одним з актуальних питань для міста є ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ.

Виконано поточний ремонт пам"ятників, лавочок, літнього театру, поточний ремонт міждворових східцевих переходів на суму – 367,3 тис.грн.

У 2019 році надаються послуги з озеленення міста. Облаштовуються  клумби, висаджуються квіти, дерева, утримуються зелені насадження, здійснюється їх полив та догляд.

Вперше, за довгі роки, відновлено роботу фонтану біля МПК.

Місту Світловодську більше 60 років. Продовжується процес старіння житлового фонду, об’єктів благоустрою, зовнішніх мереж водо-, теплопостачання, каналізації, систем водозниження. Систематичне недофінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою приводить до погіршення їх технічного стану.

Основні проблеми житлово-комунального господарства:

Зношеність та незадовільний технічний стан основних фондів житлово-комунального господарства;

Збитковість та значне енергоспоживання підприємств галузі;

Недосконалість управління житловим фондом;

Недостатній обсяг фінансування на проведення капітального ремонту житлового фонду.

Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального  ремонту та  модернізації і розвитку житлового фонду – ось наші головні напрями роботи в цій сфері.

Сьогодні житлово-комунальне господарство міста потребує залучення коштів з обласного та державного бюджетів так, як міський бюджет не в змозі на належному рівні утримувати вказані об’єкти інфраструктури міста.

Звернення та пропозиції щодо виділення коштів з обласного та державного бюджетів направляються регулярно як до ОДА, міністерств, так і до депутатів Верховної ради.

Великою проблемою для міста є поведення ремонту Будівлі  міського Палацу культури, яка була введена в експлуатацію у 1960 році та розташована у історичному ареалі забудови м.Світловодська Кіровоградської області між вулицями Приморська, Героїв України, Чорноморівська та Бойка.

Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, взята на державний облік розпорядженням Представника  президента України в Кіровоградській області від 28.12.1993 року №328, охоронний номер – 408-Кв, з найменуванням «Будинок культури».

Міський Палац культури є єдиним в місті місцем для збору громадськості, центром культурного життя світловодців. Тут відбуваються громадські слухання, вибори, урочисті та святкові заходи, виставки. Художньою та самодіяльною творчістю тут займаються  близько 450 чол., в тому числі 300 чол. – діти.

У 2017 році спеціалізованою організацією ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Агропроект» було проведено технічне обстеження стану конструкцій будівлі Палацу культури (нижня частина). По комплексному стану конструктивних елементів технічний стан обстеженої будівлі Палацу культури класифікується як непридатний до нормальної експлуатації (категорія III) - за станом стін та стовпів вхідного порталу (нижньої частини Палацу культури). Незважаючи на постійні звернення з пропозиціями та проханням виділити кошти з державного  бюджету на проведення ремонтних робіт – питання не вирішується.

Проблемними питаннями також залишилися: проведення капітального ремонту вулиць: Приморська, Миру, II-га та III–я Об’їзні дороги, відсутність коштів на закінчення реконструкції інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ.

У місті Світловодську вжиті заходи з поліпшення організації транспортного обслуговування населення та удосконалення безпеки дорожнього руху, здійснюється комплекс робіт, які спрямовані на вдосконалення дорожніх умов на вулицях і дорогах міста, що є комунальною власністю.

На протязі 2018 – 2019 років виконані роботи із встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом.   Роботи  по нанесенню  дорожньої розмітки «Пішохідний  перехід» виконуються кожного року  протягом весняно-літнього періоду два рази на сезон, навесні та до 1-го вересня;

Виконувалися послуги з поточного утримання:

-   зниження рівня ґрунтових вод у нижній частині міста;

-   доріг міста 118 км;

-   мереж вуличного освітлення 82,6 км.

За кошти місцевого бюджету  у 2019 році виконуються роботи по знесенню аварійних дерев. Знесено 68 дерев на суму 199,8 тис.грн.

На території м.Світловодська облаштована пляжна зона для безперешкодного та безоплатного користування. Це міський пляж (о.Довге), виконано необхідні заходи по приведенню міського пляжу (о.Довге) у відповідність вимогам Правил охорони життя на водних об’єктах для забезпечення безпеки відпочиваючих біля водойм. Проведено видалення кущів та порослі по береговій лінії, викошено траву,  виконано планування піску, проведено фарбування малих архітектурних форм, встановлено контейнер для сміття, виконано викошування водоростей в  акваторії міського пляжу.

По місту виконуються ремонтно-реставраційні роботи пам’ятників загиблих воїнів, пам’ятних знаків та пам’яток історії:     

Згідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою м.Світловодськ, затверджених рішенням сесії №1651 від 29.06.2010 року, на основі розпоряджень міського голови протягом 2018 – 2019 років проведено одинадцять   загальноміських толок з благоустрою міських територій із залученням у заходах учнівських колективів, працівників підприємств, організацій та установ усіх форм власності, під час яких, згідно закріплених територій, забезпечується ліквідація несанкціонованих звалищ відходів та приведення до належних санітарних норм території міста. 

Значний об’єм роботи з санітарного очищення території здійснено в період проведення місячників з благоустрою, в тому числі проведено прибирання в місцях загального користування - парки, сквери, цвинтарів, територій підприємств, організацій та прилеглих до них територій. Силами підприємств, організацій та установ проведено прибирання від листя, гілок та побутового сміття : ліквідовано 9 несанкціонованих сміттєзвалищ.

Станом на 01.10.2019 року викошено 59,7 га фітокарантинних рослин на суму 280,00 тис.грн.

Надаються послуги з відлову, стерилізації та тимчасової перетримки безпритульних собак. ГО «Зоозахист Світловодськ» провело стерилізацію 61 безпритульної тварини (собак).

На протязі 2018 -2019 років працювала  міжвідомча комісія для розгляду питань  щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання. За 2019   рік було проведено 5 засідань комісії, на яких затверджено 98 акт відключення квартир та приміщень, розглянуто 265 заяв щодо надання дозволу на відключення.

У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ:

За звітний період гуманітарна сфера м. Світловодська зайняла провідні місця в рейтингу серед інших міст Кіровоградської області.

Освіта:

Діяльність управління та закладів освіти міста в період з 01.10.2018 по 01.10.2019 року була спрямована на реалізацію завдань, що визначені нормативними і законодавчими документами про освіту.

В місті функціонує 14 дошкільних навчальних закладів, 9 загальноосвітніх шкіл,  вечірня школа, 3 позашкільні навчальні заклади.

 За наслідками обліку  кількість дітей  віком від 6 до 18 років складає 7635. З них дошкільною освітою охоплено 1703 дитини, в загальноосвітніх школах навчається  4377 учнів .

Відсутня черга у дошкільні навчальні заклади.  Середній показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років всіма формами дошкільної освіти становить  95%. Діти 5-річного віку   охоплені на 100 %  навчанням та вихованням у дошкільних навчальних закладах.

З метою реалізації завдань освіти щодо надання можливості та створення умов для навчання різних вікових категорій та соціальних груп в дошкільних закладах функціонують 16 логопедичних груп, 1 спеціальна дефектологічна  група для дітей із затримкою психічного розвитку. Кількість дітей, охоплених цими групами складає 224.  

Сучасний стан дошкільної освіти характеризується зміцненням освітнього потенціалу,  пошуком шляхів оновлення змісту дошкільної освіти, реалізацією програм, «Дитина» і «Впевнений старт».

 Усі дошкільні навчальні заклади забезпечені кадрами. В них працює 15 завідувачів, 9 вихователів-методистів, 203 вихователі, 16 музичний керівник, 13 практичних психологів та 13 учителів-логопедів.

 Через систему гурткової та індивідуальної роботи педагогічні колективи ДНЗ дбають про виявлення і розвиток обдарованих та здібних дітей.

У  9-ти  загальноосвітніх школах   згідно з нормативами про наповнюваність  укомплектовано 175 класів на 4377 учнів.

Серед  загальноосвітніх шкіл – 3 нового типу: навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» (кількість учнів-550), спеціалізовані загальноосвітні школи № 3 та № 7 ( кількість учнів -1272).

В цих школах  для учнів 10 -11-х  запроваджено профільне  навчання:

за профілем іноземної філології навчається 49 учнів СЗШ № 3  та  39   учнів НВК №4.    В СЗШ № 7   за історичним - 31, за технологічним – 29.

Поглиблено вивчають предмети:

англійська мова - 776 учнів;

українська мова – 28 учнів;

географія -  30учнів.

Навчання в школах здійснюється за 5-денним  робочим тижнем  за робочими навчальними планами , яки складають школи  на основі типових навчальних планів, що затверджені  наказами  Міністерства освіти і науки України.

В школах міста функціонує 16 груп продовженого дня, якими охоплено 480  учнів початкових класів.

Управління освіти і педколективи шкіл багато зусиль прикладають залученню до навчання  всіх дітей і підлітків шкільного віку. З цією метою крім денної форми навчання є вечірня, екстернатна, індивідуальна, інклюзивна. За індивідуальною формою навчаються  25 учнів, які за станом здоров'я не в змозі   відвідувати денні загальноосвітні заклади. Інклюзивною освітою охоплено 82 учні. За екстернатною формою навчаються  2 підлітки, за вечірньою - 80.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти  дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі дітям – інвалідам ,  що    навчаються  за інклюзивною та індивідуальною формами  навчання використовуються  спеціальні корекційні   навчальні програми та плани, які рекомендовані інклюзивно-ресурсним центром.

Впровадження нових підходів до організації навчально-виховного процесу, творче використання різноманітних форм і методів, нових технологій навчання, передового педагогічного досвіду позитивно вплинуло на результати роботи педагогічних   колективів шкіл.

Основними показниками, що характеризують якість освіти є результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, предметних олімпіад,  конкурсів.

Моніторингові дослідження та державна підсумкова атестація випускників початкових класів (4 клас) засвідчила належний рівень  їх навчальних досягнень з основних предметів. А саме: загальний показник результативності контрольних випробувань з української мови (високий та достатній рівень) склав 75%, з математики - 69%, з читання – 77 %.

Випускники базової школи показали міцні знання з основ наук.  За результатами ДПА  високий та достатній  рівень  знань з української мови становить     65 %,  з математики – 48/ %,  з історії України – 67 %,  з правознавства – 74 %,  з біології – 73 %, з української літератури – 72 %,  з іноземної мови – 61%.

З   357 випускників 9-х класів свідоцтво з відзнакою отримали 12 (3,4%).  В 2019 році повну загальну освіту здобув 195 випускників. За наслідками  Державної підсумкової   атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-х класів  14 нагороджені медалями  ( золоту медаль отримали 11 учнів, срібну-3). 

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти здійснювали 346 педагогічних працівників, із них 14 молодих спеціалістів.

Важливою формою стимулювання творчої праці педагогічних працівників є  їхня участь у конкурсах  фахової майстерності. Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2019» проводився  у 5-ти номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова».

Для участі у І (зональному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» зареєструвалися на сайті МОН України такі педагоги м.Світловодська:

Власюк Л.В., учитель основ здоров’я ЗШ № 10,

Когдась А.С., учитель основ здоров’я ЗШ № 5,

Хитрук О.О., учитель географії ЗШ № 9,

Веселова М.Т., учитель географії ЗШ № 5,

Гончаренко Н.М., учитель інклюзивного класу ЗШ № 8,

Рябчук І.Д., учитель Захисту Вітчизни ЗШ № 8.

До трійки конкурсантів у номінації «Основи здоров’я», які відповідно до рейтингових листків відбіркового етапу набрали більшу кількість балів, ввійшла учитель ЗШ № 10 Власюк Л.В. Вона стала лауреатом фінального етапу І (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації «Основи здоров’я».

В обласному конкурсі «Міс освітянка-2019» взяли участь двоє молодих спеціалістів:  Нагернюк Л.С. – вчитель початкових класів ЗШ № 2 та Стеценко Г.В. – педагог-організатор ЗШ № 8.   Любов Сергіївна стала його  переможцем, а Ганна Вікторівна - лауреатом у номінації «Міс чарівність».           

Загальна  чисельність працюючих педагогів  складає 672 особи. Комісіями І та ІІ рівнів було проатестовано 114 педагогічних працівника. З них: 62- по закладах загальної середньої освіти , 47- по закладах дошкільної освіти та 5 педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. За результатами атестації присвоєно та підтверджено  звання «Спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії» – 36 педагогічним працівникам, «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» – 24 педагогічним працівникам, «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» –17. Педагогічні звання отримали 20 педагогічних працівників. У тому числі: 14 - звання «старший вчитель», 3 - «учитель-методист», 1 - «вихователь-методист», 2- «старший вихователь».

У 2018/2019 н. р. ІІ (міський) етап Всеукраїнських олімпіад проведено з 17 предметів. Участь у ньому взяли 918 учнів 6-11 класів закладів загальної середньої освіти міста (на 78 учнів менше, ніж у минулому році).

За підсумками міського етапу, 272 учнів  визнано переможцями І-ІІІ ступеня другого етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів. Відповідно до кількісного складу команд-учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 60 переможців І ступеня ІІ (міського) етапу  Всеукраїнських олімпіад з базових предметів мали змогу показати свої знання  на ІІІ (обласному) етапі. Скористалися такою можливістю 58 учнів.

Результатом наполегливої роботи школярів під керівництвом вчителів-наставників є 39 призових місць: 9 – перших, 10 – других, 20 – третіх, що становить 67 % від загальної  кількості учасників (у порівнянні з минулим роком: було 52 призових місця: 2 – перших, 14 – других, 36 – третіх, що становило 53 % від загальної  кількості учасників).

Цьогоріч у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь вісім учнів.   Троє з них отримали призові місця.

Учениця 8 класу СЗШ № 7 Цибрієнко Єлизавета та учень 10 класу СЗШ № 7 Рибачук Іван (учитель Губеладзе Н.М.) стали переможцями ІІІ ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, який відбувся у м. Миколаїв. Учениця 10 класу СЗШ № 3 Шихматова Марина посіла ІІІ місце у ІV (фінальному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, що відбувся у м.Чернігів.

З метою підтримки талановитої  учнівської молоді, підготовки майбутньої наукової зміни управління освіти співпрацює з Кіровоградською Малою академією наук учнівської молоді.  На базі  ЗШ № 5, ЗШ № 10, СЗШ № 7, НВК № 4 функціонувало 7 секцій ( «Математика», «Історія України», «Географія»,  «Хімія», «Біологія», «Російська мова») міського наукового товариства  учнів «Галактика», якими були  охоплені понад  50 учнів.  Про досягнення учнів-членів МАНУМ свідчать результати їх участі у Всеукраїнському  конкурсі-захисті  науково- дослідницьких робіт.

У I (міському) етапі взяли участь 9 учнів з таких закладів : ЗШ № 2 – 1 учень, НВК № 4 – 3 , ЗШ № 5 – 1 , СЗШ № 7 – 3 , ЗШ № 10 – 1 .

УІІ (обласному) етапі  взяли участь 6 учнів :

  1. Осадча Наталія Олегівна, учениця 11-А класу СЗШ № 7;
  2. Сергієнко Владислав Андрійович, учень 11-А класу СЗШ № 7;
  3. Барабаш Тимур Ігорович, учень 9-го класу ЗШ №2;
  4. Малиновський Микола Іванович, учень 10-го класу НВК №4;
  5. Вільченко Анастасія Сергіївна, учениця 9-Б класу НВК №4;
  6. Горбунова Єлизавета Олександрівна, учениця 10-го класу НВК №4.

Перемогу здобула Осадча Наталія. Вона посіла ІІ місце у секції «Математичне моделювання» з роботою «Математичне моделювання поведінки натовпу в екстремальних умовах».

У складний для нашої країни час учні виявляють свої найкращі патріотичні почуття, беруть активну участь у Всеукраїнських акціях, підтримуючи українську армію.  Відбулися зустрічі з учасниками АТО (ООС), з волонтерами міста, організовано збір матеріалів про учасників  АТО (ООС) - випускників шкіл. Випускниками СЗШ № 7 – учасниками АТО було посаджено алею слави «Воїнам світла... Воїнам добра». Ведеться  робота щодо створення  експозицій у шкільних музеях «Новий час – нові герої»; оновлено стенди  «Збройним силам України слава, слава, слава!», «Патріотичне виховання сьогодні». У закладах освіти міста  облаштовані  куточки  Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО (ООС).

Постійно дбаючи про  підвищення   якості та ефективності  позакласної  та позаурочної роботи, педагоги проявляють  ініціативу та творчість  у виборі форм і методів.  Школярі успішно  демонструють свої досягнення, здібності під час  міських та обласних акцій, конкурсів, фестивалів. Так, команди ЗШ №1 та ЗШ № 9  брали  участь в обласному етапі фестивалю «Молодь обирає здоров’я», команда ЗШ № 10 - в обласному етапі фестивалю екологічних агітбригад. Учениця  11 класу СЗШ № 7, Осадча Наталія та учениця ЗШ № 9 Трубнікова Евеліна стали переможцями ХХІІ Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченому Дню Землі «Традиції та звичаї українського народжу – основа духовних цінностей сучасної української родини» в номінації «Техніки українського народного мистецтва».  Учні шкіл міста неодноразово здобували перемоги на  Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україна», заочному обласному етапі туристсько-краєзнавчого фотоконкурсу «Туризм нас єднає».

Найбільш  вагомою в системі   позакласної  та позашкільної  спортивно-масової  роботи стала міська спартакіада з таких видів спорту: футбол, міні-футбол, баскетбол, волейбол, змагання серед допризовної молоді, шахи, шашки, козацький гарт. У першому етапі (внутрішкільні змагання) взяли участь  1360 учнів, у другому (міському) – 719. Під час третього етапу (зональні та обласні змагання) змагалися 60 учнів.

Одним із найважливіших завдань управління освіти  та педагогічних колективів є поліпшення здоров’я дітей через реалізацію їх права на оздоровлення і відпочинок. З цією метою влітку 2019 року на базі закладів загальної середньої та позашкільної  освіти  функціонувало  12 таборів з денним перебуванням, в яких відпочивали 760 дітей. На базі закладів позашкільної освіти організовані профільні зміни: на базі СЮН – еколого-натуралістичного спрямування, на базі ЦДЮТ – художньо-естетичного спрямування, на базі ЦВПВ – спортивного. Під час літнього відпочинку  функціонували мовні школи  в  ЗШ № 1,  № 5 та СЗШ № 7, у яких 40 дітей поглибили знання з англійської  мови. Окрім того, на базі ЗШ № 2, СЗШ № 3, ЗШ № 8, ЗШ № 9, ЗШ № 10 працювали мовні табори англійською мовою. У НВК № 4діяв мовний табір за програмою «GoCamp», де учні середньої та старшої ланок вдосконалювали свої знання англійської мови за допомогою волонтера з міста Едмонтон (Канада) Метью Хорбея.

Відпочинкова зміна тривала 14  днів. Першочергову увагу приділено дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  Насамперед  це  18  дітей-сиріт  та дітей позбавлених  батьківського піклування, 10 дітей – інвалідів, 37 дітей, батьки яких перебували в зоні АТО, 14 дітей внутрішньо переміщених осіб. У таборах з денним перебуванням діти знаходилися з 8.00 години до 14.00 години. Було встановлено дворазовий режим харчування учнів.

Предметом особливої уваги практичних психологів є безпосередня робота з учасниками освітнього процесу:  проведена індивідуальна  діагностика  3612 осіб; групова діагностика – 9134 осіб; консультування (індивідуальне та групове) – 10347 осіб; корекційна робота (індивідуальна та групова) – 7895 осіб; психологічна освіта – 13456 осіб. У тренінгах взяло участь 2976 осіб.   Практичні психологи закладів освіти проводять постійний психологічний супровід дітей, що потребують особливої уваги: діти, схильні до правопорушень, з «групи ризику», діти, що перебувають під опікою, та діти з особливими освітніми  потребами. Не залишалися поза  увагою і діти  учасників АТО (ООС), діти-переселенці: складено банк даних, проведено діагностику, корекцію, консультації.

У 2018/2019 н.р. позашкільну освіту у Центрі дитячої та юнацької творчості здобули 30 випускників. Вихованці ЦДЮТ  неодноразово перемагали в обласних, Всеукраїнських, міжнародних змаганнях зі спортивного танцю, естрадного співу та інших. Вихованці туристичного гуртка активно брали участь у різноманітних змаганнях та у всіх етапах Кубку області зі спортивного орієнтування, де здобули призові місця.

Вихованці ЦВПВ брали активну участь у обласних змаганнях з хортингу, де посіли ІІ –ІІІ призові  місця . Вихованці гуртка «ЗФП (баскетбол)» брали участь у Чемпіонаті України з баскетболу та зайняли ІІ місце серед 17-ти команд-учасниць. Щомісяця керівники спортивних гуртків практикують проведення спортивних міжгурткових змагань: «Котигорошко», «Козацький гарт», «Нумо, хлопці!», «Веселі старти» та інші спортивно-масові заходи.  Формуванню у дітей  інтелектуальних здібностей, творчої фантазії і уяви, логіки, нестандартного мислення  та інших якостей, які потрібні  всебічно розвиненій особистості, сприяли інтелектуальні гуртки, вихованці яких брали активну участь у проведенні міського етапу обласного турніру з гри «Що? Де? Коли?» та інтелектуального марафону «Брейн-ринг». Щомісячно проводилась шоу-зустріч «100 питань дорослому» із  залученням учнівської молоді.

П’ять років поспіль адміністрація ЦВПВ організовує проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Залучає до участі воїнів АТО (ООС), військовий комісаріат, відділ поліції, ГО «Товариство сприяння обороні», цивільний корпус «Азов», міськрайонний центр зайнятості, ГО «Світло майбутнього». У 2018/2019 н.р. участь у грі брали команди-«рої» усіх шкіл міста.   У  міському етапі гри перемогу здобула команда ЗШ № 2,яка в обласному етапі  зайняла 16 місце серед  37 «роїв».

Діяльність  педагогічного колективу станції юних натуралістів  спрямована на створення умов для задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, формування у них свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я навколишніх, навичок безпечної поведінки, посилення екологічної підготовки учнівської молоді.

Вихованці станції юних натуралістів брали  активну участь в Всеукраїнських конкурсах «Галерея кімнатних рослин», «До чистих джерел», трудовій акції «Парад квітів біля школи», «День юного натураліста», «Птах року – 2018» тощо.  Серед форм роботи гуртківців широко застосовуються  трудові десанти «Подбаємо про сад» ,«Саджаємо та доглядаємо»,«Юннати за зелене довкілля»,«Квітни станція моя», «Допоможемо природі», практичні заняття з весняної обрізки дерев і кущів, озеленення території закладу та інші.

Сьогодні у школах міста створено 15 кабінетів інформатики з НКК, у яких налічується  236 комп’ютерів. Окрім того, придбано та використовуються 23 комплекти мультимедійного обладнання, до складу кожного з яких входять   мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, ноутбук. Всі заклади мають електронну пошту, у багатьох створено власні сайти.  

В рамках підготовки до нового 2019-2020 навчального року:

в  усіх закладах загальної середньої освіти проведено ремонт   

санітарних приміщень із встановленням бойлерів, електросушилок для рук, склопакетів та заміною сантехнічного обладнання;

за програмою „ Нова Українська школа “ придбано 492 одномісні парти, 3 мультимедійні комплекси та дидактичні матеріали;

за напрямком „ Якісна освіта встановлено 45 сучасних комп’ютерів та здійснено підключення до швидкісного інтернету.

Проведено протипожежні заходи:

виготовлено проекти на встановлення блискавко захисту: ДНЗ № 5, 22, „Школа Монтессорі“;

виготовлено проекти на встановлення АПС: ДНЗ № 23, „Школа Монтессорі“, ЗНЗ № 5;

встановлено АПС з підключенням на пуль спостереження: ДНЗ № 5,15,18,22;

здійснено вогнезахисну обробку горищних приміщень:ДНЗ № 5,15,22.

Медична галузь

Протягом 01.10.2018 – 01.10.2019 рр.  Світловодською ЦРЛ забезпечено надання необхідного  обсягу  медичної допомоги населенню міста та району.        

В ході реформування сфери охорони здоров’я, на виконання Закону України «Про державні  фінансові гарантії медичного обслуговування населення, з метою забезпечення підготовки Світловодської ЦРЛ до виконання медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій в межах договору з НСЗУ проведено наступні заходи:

-  прийнято рішення Світловодської міської ради від 19.02.2019 року №1576 «Про реорганізацію комунального закладу «Світловодська центральна районна лікарня» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради»;

 - прийнято рішення Світловодської міської ради від 24.09.2019 року №1758 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради»;

 - прийнято рішення Світловодської міської ради від 29.08.2019 року №1728 «Про затвердження міської цільової програми «Доступна та якісна медицина на 2019-2021.

В поточному році в ході реалізації Пілотного проекту по впровадженню телемедицини в Україні придбано комплект доступу до телемедичних консультацій, облаштовано робоче місце лікаря-консультанта, призначено основний та дублюючий склад лікарів-консультантів, проведено їх навчання. За поточний період року лікарями-кардіологами Світловодської ЦРЛ згідно графіка надано 36 телеконсультацій лікарям сімейної медицини сільських лікарських амбулаторій ЦПМСД області.

Показник укомплектованості штатних посад лікарів зайнятими посадами становить  80,0% (2018р. - 96,1%). Укомплектованість середніми медичними працівниками становить 93,0% (2018р. - 100%).  В поточному році  скорочено 13,5 штатних посад, в т.ч. 2,0 посади лікарів. План  атестації лікарів  та середніх медпрацівників  виконано  на 100 %. З метою оптимізації структурних підрозділів лікарні та більш раціонального використання кадрів з 01серпня 2019 року відбулися зміни в структурі лікарні: протитуберкульозне диспансерне відділення реорганізовано у протитуберкульозний кабінет у складі поліклініки та шкірно-венерологічне диспансерне відділення -  у шкірно-венерологічний кабінет у складі поліклініки.

Станом на 01.10.2019 року в лікарні розгорнуто 300 лікарняних ліжок, в т.ч. 160 – хірургічного стаціонару та 140 – терапевтичного стаціонару. Скорочення ліжок в звітному періоді  не проводилося. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить   46,8  на 10 тис. населення (оптимальна – 60). За 9 місяців 2019 року стаціонарно проліковано 6903 пацієнта (9 місяців 2018 року – 7250). Робота стаціонарних ліжок становить 231,6 дня, що незначно менше, ніж в минулому році. За 9 місяців 2019 року прооперовано хворих в стаціонарі 1254, хірургічна активність зросла на 4,9%. На 15 ліжках цільового призначення проліковано 71 ветерана війни та 34 учасника АТО.

Зроблено відвідувань до лікарів поліклініки – 118695, що на 11863 менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Проведено амбулаторних оперативних втручань 2083 проти 1253 в минулому році, хірургічна активність – 34,1%. Тричі на тиждень 8 лікарів задіяні в роботі військово-лікарської комісії. З  метою вдосконалення роботи ліжок денного стаціонару поліклініки та неукомплектованістю посади лікаря-невропатолога з 01 лютого 2019 року внесено зміни до структури ліжок денного стаціонару поліклініки Світловодської ЦРЛ (10 неврологічних ліжок перепрофільовано на інші), але ліжка  не скорочено. На 100 ліжках ДСП проліковано 2211 пацієнтів (9 місяців 2018 року – 2288), забезпеченість населення ліжками становить 15,6 на 10 тис. населення проти 15,4 в 2018 році. Робота ліжка становить 238,2 дня (9 місяців 2018 року –   234,5).     

За підсумками педіатричної служби відсоток охоплення профілактичними оглядами дітей від 0 до 17 років склав 97,8%  від річного плану.  Відсоток виявлення патології серед дітей 0-14 років – 18,3% (2018р. - 14,3%), серед підлітків –  19,7% (2018р. -  14,0%). Показник охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення від 0 до 14 років становить 1000 на 1000 дітей, що підлягали тубдіагностиці. Показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в акушерсько-гінекологічному відділенні ЦРЛ  склав 99,4 на 100 новонароджених живими. Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року становить 99,7  % (9 місяців 2018 року – 98,9%). Рівень первинної інвалідності дитячого населення становить 17,45  на 10 тис. дитячого населення проти 11,1 за

9 місяців 2018 року. Показник  смертності немовлят  - 3,85 на 1000 народжених живими  ( 2018р. - 3,25). Випадків  материнської смертності не зареєстровано. В поточному році в дитячому відділенні перебувало 12 дітей позбавлених батьківської опіки.

Показник захворюваності на злоякісні пухлини зменшився та склав 216,86 на 100 тис. населення проти 241,2 за 9 місяців 2018 року. Показник виявленої патології при профілактичних оглядах збільшився з 6,2% до 15,5% за звітний період. Рівень смертності від злоякісних пухлин зменшився та склав 71,77 на 100 тис. населення проти 111,33  в 2018 році. Показник летальності до року зменшився з 23,9% (55випадків) до 23,56% (45 випадків).

Показник захворюваності населення на туберкульоз збільшився і становить 32,7  на 100 тис. населення (9місяців 2018 року – 27,8), питома вага деструктивних форм зменшилася з 22,2% до 4,7%. За 9 місяців 2019 року від туберкульозу помер 1 хворий (2018р. – 0). Методом флюорографії оглянуто 30966 осіб, виявлено 7 хворих на туберкульоз, що складає 33,0% від всіх вперше виявлених (2018р. – 55,5%), при зверненні до лікарів виявлено 14 хворих. Проведено 255 бактеріоскопій на туберкульоз, позитивних 15 (5,9%).

На диспансерному обліку перебуває 134 ВІЛ-інфіковані особи, в т.ч. СНІД – 51 (38,0%), за 9 місяців 2018 року – 115/44 відповідно. За 9 місяців 2019 року від бактеріальних ускладнень померло 7 хворих на СНІД. Проводиться постійний моніторинг та аналіз епідемічної ситуації щодо ВІЛ/СНІД. В поточному році для проведення діагностичних обстежень на ВІЛ Кіровоградським обласним відділенням  ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» Світловодській ЦРЛ надано 238 тестів для експрес-діагностики, які використано за призначенням. Обстежено на ВІЛ/СНІД 951 особа, в т.ч. експрес-тестами – 455 осіб, з них виявлено ВІЛ-позитивних 19 осіб, що складає 2,0% від загальної кількості обстежених (2018р. – 26-1,5%).

В структурі загальної захворюваності дорослого населення 39,9% приходиться на хвороби системи кровообігу (2018р. - 49,5%). Контрольні показники з поширеності цих хвороб серед дорослого та працездатного населення виконані. На кардіологічних ліжках відділення терапевтичного профілю 6 хворим  на гострий інфаркт міокарду проведено тромболізісну терапію. Серед основних причин смертності населення 68,5% становлять хвороби системи кровообігу.

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку зріс з  22,7  до 23,6 на 10 тис. осіб працездатного віку.  

Охоплення вагітних жінок обстеженням на  ВІЛ та 2-х разовим УЗ-скринінгом становить 97,5%. На акушерських ліжках акушерсько-гінекологічного відділення прийнято 179 пологів (9 місяців 2018 року – 238), партнерські роди – 156 (87,0%).

Кількість заготовленої донорської крові на 1 мешканця становить 4,57  мл. (2018р. – 4,27 мл.) при нормі 5,0 мл.

Забезпечено виконання Плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року на території Світловодської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови №108-р від 06.08.2019 року. За 9 місяців 2019 року стаціонарно проліковано 14 пацієнтів, які отримали лікування та обстеження на суму 16800,0 грн. Усім хворим проведено поглиблене обстеження: лабораторні дослідження, ЕКГ, УЗД та рентгенологічні дослідження. Амбулаторно проліковано 6 пацієнтів.

Центром ранньої діагностики проведено 18108 рентгенологічних обстежень, 9930 УЗД, 540 мамографічних досліджень, 660 ендоскопічних досліджень, збільшено використання обладнання, закупленого за кошти бюджетного бюджету. Кількість ЕКГ досліджень зменшилася на 4933, через обстеження пацієнтів на первинній ланці.

Клініко-діагностичною лабораторією виконано 591750 аналізів (9 місяців 2018 року – 660399). Кількість аналізів на 1 стаціонарного хворого збільшилася на 1,2, на 100 відвідувань в поліклініку – на 24,1.

Пацієнтам проведено 21139 фізіотерапевтичних процедур (9 місяців 2018 року – 32555), в т.ч. охоплено 55,6% пацієнтів стаціонару та відпущено 72,7 процедур на 100 звернень в поліклініку.

Активно проводилася пропаганда медичних та гігієнічних знань серед населення з використанням засобів масової інформації: за 9 місяців 2019 року опубліковано  119 статей, в т.ч. 39 – на сайті міської ради, 384 телетрансляції на ТРК «Веселка» та 9 виступів на міському радіо. Щомісячно на сайтах Світловодської міської ради та Світловодської ЦРЛ публікується  інформація щодо наявності лікарських засобів та виробів медичного призначення у Світловодській ЦРЛ.

За жовтень – грудень 2018 року на надання медичної допомоги населенню з міського бюджету додатково виділено Світловодській ЦРЛ кошти в сумі                   885,1 тис. грн., в т.ч.:

290,7 тис. грн.. - заробітна плата з нарахуваннями;

45,0 тис.грн. -  придбання паливно-мастильних матеріалів для санітарного автотранспорту;

7,1тис.грн.- придбання плит перекриття лотків теплотраси;

50,0 тис.грн.- придбання продуктів харчування;

128,7 тис.грн.- технічне обслуговування та повірка мед апаратури, послуги зв’язку,  послуги з вивезення сміття, поточний ремонт каналізації в будівлі дитячого відділення, поточний ремонт теплотрас;

30,6 тис.грн. – видатки на відрядження;

33,0 тис. грн. -  виплата пенсій і допомоги;

50,0тис. грн.- безоплатне забезпечення медикаментами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;

250,0 тис.грн.- придбання препаратів інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий діабет.

З бюджету розвитку міста у жовтні – грудні 2018 року виділено 75,0тис. грн., в т.ч.:

75,0 тис.грн. – придбання біохімічного напівавтоматичного аналізатора ВС-300-С-ИА для клініко-діагностичної лабораторії.

За січень - вересень 2019 року на надання медичної допомоги населенню з міського бюджету додатково виділено Світловодській ЦРЛ кошти в сумі       3514,6 тис. грн., в т.ч.:

3233,5 тис. грн.-  заробітна плата з нарахуваннями

51,1 тис.грн.- виготовлення технічних паспортів за адресами  вул.. Павлова,16 та Героїв України,110;

30,0 тис.грн.- проведення незалежної оцінки майна»;

200,0тис.грн. - безоплатне забезпечення медикаментами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

Крім того, затверджені з міського бюджету  видатки на оплату за енергоносії – 3950,7 тис. грн..:

2514,6 тис.грн. – оплата теплопостачання

248,6 тис.грн. – оплата водопостачання та водовідведення

734,6 тис.грн. – оплата електроенергії

374,8 тис.грн. – природний газ

78,1 тис. грн. – оплата інших енергоносіїв.

З обласного бюджету виділені кошти  на оплату за енергоносії в сумі 3233,5 тис. грн.:

1490,7 тис.грн. – оплата теплопостачання

236,4 тис.грн. – оплата водопостачання та водовідведення

1477,3 тис.грн. – оплата електроенергії

29,1 тис.грн. – природний газ

З районного бюджету передано бюджету міста  медичну субвенцію в сумі  6184,8 тис. грн. 

Крім того, з районного бюджету виділено додатково 92,0 тис. грн. на ремонт палат у відділенні хірургічного профілю.

З бюджету Великоандрусівської ОТГ передано бюджету міста  медичну субвенцію в сумі  2162,4 тис. грн.

Крім того, з  бюджету ОТГ виділено додатково 18,0 тис. грн.  на ремонт палати у відділенні хірургічного профілю.

З бюджету розвитку міста виділено 6,9тис. грн. (співфінансування бюджетів 3%).

З державного бюджету виділено кошти в сумі 230,0 тис. грн.:

200,0 тис. грн..- придбання медичної апаратури

30,0 тис. грн..- придбання комп’ютерної техніки.

Для забезпечення інсулінами хворих на цукровий та нецукровий діабет з державного бюджету виділено субвенцію  в сумі 1061,9 тис. грн.

З міського бюджету на препарати інсуліну додатково виділено 1462,0 тис. грн.

З районного бюджету  додатково на препарати інсуліну виділено 80,0 тис. грн.

ВСЬОГО за 9 місяців поточного року з міського бюджету Світловодській ЦРЛ виділено 8934,2 тис. грн.

Надійшли кошти від благодійних внесків  за січень – вересень 2019 року у сумі 1777,7 тис. грн., гуманітарна допомога від юридичних та фізичних осіб – 334,8 тис.грн., кошти від платних послуг – 421,6 тис. грн.

За рахунок благодійних внесків придбано:

  • медикаменти, перев’язувальні матеріали та вироби медичного призначення на суму 995,6 тис. грн.,
  • предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 501,5 тис. грн.,
  • обладнання довгострокового користування на суму 63,2 тис. грн., 
  • проведено оплату послуг на суму 119,6 тис. грн

Отримано шляхом централізованого постачання за рахунок коштів Державного бюджету України медикаменти та вироби медичного призначення на суму  564,6 тис. грн. ( протитуберкульозні препарати, препарати для анестезії, препарати для лікування серцево-судинних захворювань, медикаменти для дітей хворих на розлади психіки та інше).

Централізованих поставок обладнання та медичної апаратури  у 2019 року не  було.

За січень - вересень 2019 року   видатки  на 1 ліжко-день по медикаментах – 23,75 грн., ветеранам війни – 31,60 грн., учасникам АТО  - 53,56 грн. (за рахунок усіх джерел).

За січень - вересень 2019 року  видатки на харчування  на 1 ліжко-день – 6,70 грн., ветеранам війни – 20,31 грн., учасникам АТО – 19,31 грн.

Заборгованість  по заробітній платі відсутня.

Показники  роботи КНП «ЦПМСД СМР»

В указаний період протягом 2018 року 2019 років заклад надавав необхідний обсяг медичної допомоги населенню м. Світловодськ.

10.12.2018р. рішенням міської ради заклад перетворено в Комунальне Некомерційне Підприємство - КНП: «ЦПМСД СМР».

15.01.2019 .року підписаний договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров'я України. На той час підписано 27 850 декларацій .

Заклад має у своїй структурі 6 амбулаторій. У 2018році працювало лікарів-26, в т. ч. педіатрів — 9, сімейних - 17. У 2019році звільнились 7 лікарів, з переходом у ФОП, Прийнято на роботу2 лікаря, станом на 01.10.2019 року працює 21 лікар - 26 550 декларацій підписано.

Протягом 2018 року лікувальний заклад обслуговував населення у кількості 54 448 осіб, у тому числі дорослого - 46 773, із них : людей працездатного віку - 31769, пенсійного віку - 15004 осіб (32%); дитячого - 8 665, із них: дітей - 7450, підлітків -1215.

У 2019 році заклад обслуговує пацієнтів по так званому «зеленому списку» (з підписаними деклараціями), тепер у людей є альтернативні медичні заклади - ФОПИ.

В місті склався регресивний тип вікової структури населення. Характеризуючи демографічні показники слід відмітити, що природний приріст населення залишається від’ємним, відмічається скорочення чисельності населення міста за рахунок природного руху на 384осіб або в 2,2 рази смертність переважає народжуваність. Показник народжуваності становить 6.0 на 1000 жителів, загальний показник смертності - 13,1 на 1000 жителів. Показник природного приросту населення залишається від’ємним і становить: - 7,1 .

Смертність: Померло у 2018р. -541-показник-1156,7. За цей же період у 2019р - 509- показник -1101,1.

Показник поширеності захворювань серед дорослого населення за 2018 рік становить 110 710,3 на 100 тис. населення Показник захворюваності 10 238,8 за 2019 рік поширеність захворювань - 147 803,1. Відмічається також підвищення показників захворюваності на 8,9%. 10 238,8 - 11 238,3 відповідно.

Серед дітей відмічається зниження показників як поширеності так і захворюваності (відповідно на 28 % та 30%).

В структурі поширеності захворювань серед дорослого населення, як завжди, на першому місці знаходяться хвороби системи кровообігу - 61,1%. Показник поширеності хвороб системи кровообігу за 2019 рік склав 68 432,6 у розрахунку на 100 тис. дорослого населення проти 67019,8 у 2018році, тобто на 0,8% більше. Захворюваність на хвороби системи кровообігу у порівнянні з минулим роком дещо зменшилась до 1 317,0 на 100 тисяч дорослого населення (проти 1337,5).

Серед дитячого населення в структурі поширеності захворювань, як завжди, переважають хвороби органів дихання - 82,12%, на другому місці - інфекційні захворювання - 6,5%, на третьому – хвороби органів травлення - 2,4%, на четвертому - хвороби крові та кровотворних органів - 2,2 %, на п’ятому - хвороби ендокринної системи -1,8%.

За 2019 рік загальний диспансерний огляд(скринінг) пройшло .22 302 осіб - 88,4% (за 2018 рік 49 017 осіб - 87,8%) прикріпленого населення . Відсоток вперше виявлених захворювань всіх категорій населення склав 14,5% (7105 осіб) проти 16,8%(8265 особа) за 2018 рік. Кількість жінок( 18 років і старші), що оглянуто профілактично в кабінеті онкооглядів усього - 882, з цитологічним дослідженням 863 осіб. Показник охоплення цитологічним дослідженням жінок складає -12,8% від загальної кількості підлеглих жінок

Проводились профогляди підліткового контингенту населення згідно плану і за 2018 рік оглянуто 100,0% (за 2019р.- 99,2 %) від запланованих на рік та виявлено захворювань у 210 осіб (18,1%).

Виявлено захворювань при профоглядах у дітей віком до 14 років -1140осіб серед 7557оглянутих (15,0%), за 2019 рік - 1076(14,5%) при 100,0% охопленню проф-оглядами.

Показники первинного виходу на інвалідність:

За 2018 року всього оформлено на інвалідність : 84 осіб, з них :серед дорослого населення: 80 (в т.ч. працездатного віку - 2 осіб), серед дитячого населення : 15 осіб. За 2019 рік оформлено на інвалідність - 69 осіб (55 дорослих, 14 дітей). Визнано інвалідами вперше у 2018 році - 3 особи ( з них працездатного віку - 2), за 2019 рік - 8 осіб, з них 6 осіб п/здатний вік. Інтенсивний показник первинного виходу на інвалідність становить : серед дорослого населення - 0,4 на Ютис.населення (серед працездатного населення - 0,3), працездатного віку : 6 (загальне захворювання III група інвалідності хвороби ендокринної системи).

Виконання плану профщеплень серед підлеглих категорій населення міста знаходиться на недостатньому рівні через несвоєчасне централізоване забезпечення медичними імунобіологічними препаратами в обмеженій кількості. Як результат, показники імунізації 2018 рік по відношенню до річного плану становлять наступне : первинний вакцинальний комплекс : проти дифтерії, правця, кашлюку - 75,7%,проти поліомієліту - 66,7%. В той же час, вакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 1 рік — 100,0% (429 від 429) , ревакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 6 років - 100,0% (548 від 548). Серед дорослого населення профілактичні щеплення за 2018 рік проведено: щеплень проти дифтерії та правця - 1504 (75% від плану), проти гепатиту В - 0, проти грипу - 0. Імунобіологічні препарати централізованого постачання:- потреба 18 041 доз, отримано - 20 200 доз (112% від річного плану, на суму - 401 627 грн.) Придбано шприців з коштів міського бюджету на 3148 грн. За власній кошт придбано 484 дози на суму 42 7819 грн. Як результат , показники імунізації 2018 рік по відношенню до річного плану становлять : первинний вакцинальний комплекс : проти дифтерії, правця, кашлюку - 349- 99,4% ,проти поліомієліту 351 - 99,7%. В той же час, вакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 1 рік - 99,7% (429 від 429) , ревакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 6 років -100,0% (548 від 548). Вакцинація проти туберкульозу дітей до року : план на рік - 512, виконано -100%.

2019 рік. Централізоване постачання отримали 9170 доз при потребі 14 137 доз -65% на суму 253 433грн.48 коп. Придбано шприців з коштів міського бюджету на 3 366грн. За власний кошт батьками придбано 542дози на 364 068 грн.

Показники імунізації у 2019р.первинний вакцинальний комплекс : проти дифтерії, правця, кашлюку -274-83,3% ,проти поліомієліту 350 -101,4%. В той же час, вакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 1 рік - 81% , ревакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 6 років - 73,5% . Вакцинація проти туберкульозу дітей до року : план на рік - 512, виконано -100%.

У 2018році по Урядовій програмі «доступні ліки» відшкодовано по реімбурсації 1млн 363,2тис.грн..

У 2019 році хворі Серцево-судинними хворобами, Цукровим діабетом II типу, Бронхіальною астмою, отримують електронні рецепти на ліки, кошти відшкодовуються Національною службою здоров'я безпосередньо аптечним закладам.

Культура

Мережа закладів культури міста становить 12 закладів: Палац  культури, централізована міська бібліотечна система, яка включає 5 бібліотек та міська дитяча бібліотека, 4 школи естетичного виховання, міський краєзнавчий музей. Всі заклади культури протягом звітного періоду відповідно своїм функціональним обов’язкам в повному обсязі надавали культурно-мистецькі послуги за напрямками викладацької та виховної діяльності, бібліотечної та музейної справи, забезпечення культурно-дозвіллєвої складової життя міста.

Сьогодні робота міського Палацу культури спрямована на забезпечення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення та на задоволення їх культурних, естетичних та духовних потреб.

В Палаці культури працюють 13 творчих колективів художньої самодіяльності.

За звітний період силами працівників культури та аматорами народного мистецтва проведено  більше 100 масових заходів, серед них календарні традиційні, народні, обрядові, державні урочисті, професійні, а також конкурси, фестивалі, виставки та вистави.

Особливо вражаючими та незабутніми стали театралізоване свято Масляної, проведення  регіонального фестивалю дитячої хореографії «Барви рідної землі» в рамках святкування Дня міста Світловодська, святкові заходи до Дня Незалежності України,  дитячий конкурс «України квіточка».

Колективи Палацу культури – активні учасники та переможці Всеукраїнського конкурсу «Калиновий спів», «Театральна весна Кіровоградщини», «Весняні ритми».

Знаменною подією для міста і області стало відкриття 2 березня на базі Світловодського міського Палацу культури обласного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини».

В у травні місяці цього року для міста Світловодська випала почесна місія – бути господарем на Всеукраїнському XXVIII фестивалі "Калиновий спів у місті Кропивницькому. В рамках фестивалю місто Світловодськ презентувало виставку майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Калиновий розмай».

17 серпня у місті Світловодську відбулася значна та велична подія – відкриття фестивалю-конкурсу патріотичної творчості «Дорога до миру» за співпраці Кіровоградської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадської спілки «Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот».

Провідне місце у галузі культури належить початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладам. Школи естетичного виховання  розвивають здібності учнівської молоді з музичного, художньо-естетичного, культурно-мистецького напрямків, є осередком культурного життя нашого міста.

Контингент мистецьких шкіл міста налічує 500 учнів.

Творчі колективи шкільних музичних закладів є постійними учасниками загальноміських святкових заходів та фестивалів.

Дитячі музичні школи мають високий рейтинг в області щодо виконавської майстерності учнів. Професійна робота викладачів високо оцінена журі різних конкурсів.

Творчі здобутки отримали юні таланти в Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах (40 дипломів переможців),  обласних  конкурсах (35 дипломів переможців) та регіональних (9 дипломів переможців),  серед яких:

Всеукраїнський конкурс  піаністів ім. С. С. Прокоф’єва м. Київ

Всеукраїнський конкурс  юних лекторів  ім. Ю.Мейтуса

Всеукраїнський фестиваль-конкурс  «ПРОВЕСІНЬ» м. Кропивницький    

Всеукраїнський  фестиваль-конкурс юних піаністів «Нейгаузівські зустрічі»

ХІ Відкритий Міжнародний  фестиваль-конкурс «Золотий зорепад» м. Дніпро

Міжнародний  фестиваль-конкурс «Золотий зорепад» м. Дніпро  (дистанційно)

Міжнародний  фестиваль-конкурс «Парад талантів» м. Дніпро  (дистанційно)

Міжнародний  фестиваль-конкурс «Зимова фантазія» м. Київ (дистанційно)

Перший  регіональний конкурс мистецтв «Співограй»

Міжнародний  фестиваль-конкурс «Сходинки до майстерності»

VIII Міжнародний конкурс  молодих трубачів і валторнистів ім. М. Старовецького ( м. Тернопіль)  

Всеукраїнський конкурс “Об`єднаймося ж, брати мої” м.Кропивницький; Всеукраїнський  конкурс  юних художників “Щаслива дитина- квітуча Україна” м.Кропивницький..(картинна..галерея..«Єлисаветград);                                                        обласний..конкурс..“Паросток”. та обласний.конкурс. образотворчого мистецтва “Веселкові.фарби” м.Кропивницький.

Яскравою подією в музичному просвітницькому житті міста став 25-річний ювілей дитячої школи мистецтв, який пройшов на сцені міського Палацу культури та мав великий схвальний резонанс серед батьків та жителів міста.

Інформаційні потреби населення міста з урахуванням усіх читацьких категорій забезпечують бібліотеки міста.

Для втілення в життя творчих задумів, розширення переліку послуг та підвищення якості роботи було запроваджено ряд інновацій, їх реалізація  стала можливою завдяки участі  бібліотек в багатьох проектах.

Серед найуспішніших  «Університет третього віку», який сприяє розвитку освіти впродовж життя людей поважного віку. Заслуговує на увагу проект «Кіноклуб Docudays UA як інструмент просвіти з прав людини» (основна мета - формування правової грамотності та правосвідомості молоді) і  проект “Сталий розвиток людства: діти створюють планету” (проведення тренінгів для школярів за методикою  «Освіта для стійкого розвитку в дії).

Прикладом впровадження інноваційних бібліотечних послуг стало відкриття медіа-школи «Крок до зірок» в якій здійснюється знайомство юних слухачів із принципами журналістської діяльності.

Завдяки професійній активності та креативності   бібліотекарів впроваджена  ще одна насправді унікальна послуга.   Це бібліотечний проект «Бібліотека на допомогу медичній реформі у Світловодську».

 Бібліотеки продовжують працювати за Програмою енергоефективності та енергозбереження "Муніципальна енергетична реформа",  в рамках якої проводяться інтерактивні заняття, тренінги  з енергоефективності та енергозбереження.

Бібліотеки міста беруть  активну участь в Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, реалізовуючи креативні проекти, а саме взяли участь:

Другий загальноукраїнський конкурс кращих проектів у сфері освіти дорослих (диплом переможця);

Всеукраїнський конкурс проектів «Мої права – моє життя»(диплом переможця за зайняте друге місце);

Конкурс ГО «Інтерньюз - Україна» в рамках «Медійної програми в Україні»;

Перший літературний конкурс на платформі Спільно «Моє  місто найкраще у світі». (зайняли ІІ  місце і отримали диплом переможця);

Обласний конкурс бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади» ( матеріали в роботі);

Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Успішні бібліотечні програми для молоді». ВІДЕОФІЛЬМ «Територія професіоналізму» (матеріали в роботі)

18-22 червня в місті Світловодськ проходила VII Всеукраїнська  школа адвокації для  керівників українських бібліотек. Перейняти інноваційний досвід роботи Світловодської центральної міської бібліотеки приїхали фахівці з Києва, Луганської обл., Львова, Вінниці, Харкова, Хмельницького, Черкас,Чернігова,Полтави,Кропивницького,  Кременчука та інших міст України. Бібліотеки міста змогли на високому рівні презентувати свою роботу, довівши, що вони є справжніми осередками повноцінного життя світловодської громади.

Значно покращилось  матеріально – технічне становище у бібліотеках. Найвагомішим досягненням є ремонт та утеплення фасаду центральної міської бібліотеки, який потребував реконструкції вже багато років.

Міський  краєзнавчий музей   є об’єктом зберігання предметів історії, побуту, культури нашого міста. За звітний період краєзнавчий музей відвідало  845 чоловік.     

Працівниками міського краєзнавчого музею проведено близько 40 тематичних експозицій. В експозиційних залах музею були представлені також 27 виставкові експозиції про цікавих людей нашого міста та події минулого. Важливою складовою роботи музею є патріотичне виховання шкільної та студентської молоді. У музеї створені постійно-діючі експозиції «Участь земляків у Другій Світовій війні», «Герої не вмирають» (про загиблих земляків під час проведення АТО) та проводяться тимчасові виставки до знаменних та пам’ятних дат української історії.  Крім цього працівники музею проводять велику науково-дослідницьку та краєзнавчо-туристичну роботу. Працівники музею підготували історичну довідку «м.Новогеоргіївськ» для Енциклопедії сучасної України; продовжують готувати до друку збірку статей місцевих краєзнавців «Крилов-Новогеоргіївськ-Світловодськ: історична пам'ять». Цього року вийшов друком «Історичний нарис Придніпровських населених пунктів Власівки та Табурища» (автор А.Бутко).

Протягом звітного періоду музей поповнився 63 експонатами (з них: речові, образотворчі, декоративно-ужиткові, друковані та фото документи). Основний фонд музею на сьогодні становить  5585 предметів.

Під час святкування Дня міста Світловодська, з метою розвитку в’їзного туризму, а також пропаганди та популяризації народної творчості   проведено  ІХ регіональний хореографічний фестиваль «Барви рідної землі» під час якого було розгорнуто низку цікавих різноманітних заходів для гостей та мешканців міста в парку культури і відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка. Близько 40 творчих колективів фестивалю з Онуфріївки, Знам’янки, Олександрії, Новоукраїнки, Новомиргорода, Добровеличківки, Кременчука, Світловодського району, міста Світловодська та інших населених пунктів стали учасниками цього дійства. 

В травні місяці делегація управління культури та міського краєзнавчого музею взяла участь у щорічному .Центрально-українському музейно-туристичному фестивалі в м.Кропивницькому, де було представлено вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, рекламно - інформаційні буклети, туристичний путівник, а також  нові розроблені туристичні маршрути.

В місті  діють екскурсійно-туристичні  маршрути  культурно-пізнавального,  етнографічного (фестивального, подієвого) та інших видів туризму. Найпопулярніші з них:«Твоя історія, Світловодську»; «Мандрівка під вітрилами Кременчуцьким водосховищем»;  «Кременчуцька ГЕС: від початку будівництва – до наших днів»; «Згадаймо героїв славетні імена» (подорож місцями бойової слави Світловодська); «Коли б дерева вміли говорити . . .» (екскурс у минуле міста Світловодська); «Подорож у глибину віків. Скіфський могильник»;  «Парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка – смарагдова перлина міста Світловодська».

З метою  збалансованого та розумного використання різноманіття  туристично-рекреаційного потенціалу територій,   створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримки пріоритетних напрямків туристичної діяльності та започаткування партнерства у напрямку розвитку туризму на Світловодщині, - між управлінням культури і туризму Світловодської міської ради та відділом культури і туризму Світловодської райдержадміністрації  було підписано «Меморандум про співпрацю і партнерство в галузі культури і туризму».

Соціальний захист

Станом на 01 жовтня 2019 р. на обліку в управлінні перебуває 10655 домогосподарств міста, які отримують житлові субсидії. Середній розмір житлової субсидії, в неопалювальний період становить 119,45 грн., в опалювальний період становила – 2062,89 грн. Понад восьми тисяч заявників отримали консультацію щодо надання документів на призначення державних допомог, їх розміру та з питань житлової  субсидії.

Проведено 62 тисячі перерахунків по житловій субсидії; призначено більше трьох тисяч  державних допомог. З 01.10.2018 р.  по 01.10.2019 р. видано 49 посвідчень інвалідам з дитинства, особам, які не мають право на пенсію та інвалідам.

Станом на 01 жовтня 2019р. на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги (ЄДАРП) перебуває 14321 особа, відшкодовано пільг  на житлово-комунальні послуги на загальну суму 13млн.780 тис.грн.

Відповідно до Постанови  КМУ «Про деякі виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (із змінами) на обліку перебуває 33 особи, які мають право на виплату соціальної стипендії, з державного бюджету проведено фінансування в сумі 349,0 тис.грн.

На обліку в управлінні соціального захисту  населення перебуває  528 осіб потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС  призначено та виплачено грошових компенсацій, згідно Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали, внаслідок Чорнобильської катастрофи”, на суму 1млн.131 тис.грн.

Понад 2,0 тисяч інвалідів загального захворювання перебувають на обліку в управлінні, 245 осіб потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 945 осіб інвалідів загального захворювання потребують забезпечення технічними засобами реабілітації (ТЗР).

Згідно Постанови КМУ «Про порядок виплати та розміри  грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачено компенсації 48 особам з інвалідністю на суму 18,2 тис. грн.

Відповідно до «Комплексної міської програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення м. Світловодська «Турбота» на 2018-2020 роки, що фінансується з міського бюджету» рішеннями Світловодської міської ради виділено 2 млн.грн. на компенсаційні виплати підприємствам – перевізникам за безоплатний проїзд в міському пасажирському  транспорті загального користування у звичайному режимі руху та залізничному транспорті пенсіонерів за віком, інвалідів та інших пільгових категорій громадян відповідно до законодавства.

На надання пільг з оплати послуг зв’язку профінансовано з міського бюджету 346,0 тис. грн.

Згідно «Комплексної міської програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення м. Світловодська «Турбота» на 2018-2020 роки, що фінансується з міського бюджету» 260 мешканцям міста надано матеріальну  допомогу на загальну суму 224,0 тис. грн.

Кількість учасників АТО, що перебувають на обліку в управління 389 осіб. Відповідно до «Міської комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2018-2020 роки», витрачено 220,5 тис. грн. а саме:  на соціально –психологічну підтримку учасників АТО,безкоштовне відвідування дошкільних навчальних закладів, харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах м. Світловодська, одноразова матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції та  членам їх сімей. На постійній основі проводиться масово-роз’яснювальна робота серед учасників бойових дій АТО щодо отримання санаторно-курортного лікування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань” 1389 осіб пільгових категорій населення отримали одноразову допомогу до 5-го Травня на загальну суму 1млн.677 тис.грн.

Управління соціального захисту співпрацює з 50 організаціями надавачами житлово-комунальних послуг. З 01.10.2018 року по 01.10.2019 року було укладено 98  договорів з новоствореними  ОСББ.

Станом на 01.10.2019 рік на обліку в управління перебуває 829 внутрішньо переміщених осіб з районів проведення АТО та з тимчасово окупованої території АР Крим.

 Протягом даного періоду зареєструвалося 40 сімей.  Проведено 517 обстежень матеріально-побутових умов сімей ВПО, в результаті чого було призначено адресну допомогу на проживання 253 родинам на загальну суму                    4 млн.123 тис.грн.

В результаті перевірки особових справ отримувачів житлової субсидії,  опрацьовано близько шести тисяч справ та повернуто готівкою надміру виплачену субсидію  до державного бюджету у розмірі 230 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 року проведено 96 засідань комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій на відшкодування житлово-комунольних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, включенням до ЄДАРП для відшкодування пільг та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Проведено 3661 обстежень  матеріально-побутових умов сім’ї, за результатами яких складено акти.

За період з 01.10.2018 по 01.10.2019 року перевірено 610 особових справ на призначення або перерахунок пенсії. Встановлено 6 фактів порушення пенсійного законодавства при перерахунку пенсії, було здійснено 734 обстеження щодо легального використання найманої праці фізичними особами підприємцями по м.Світловодськ. За результатами проведених обстежень у 4 фізичних осіб підприємців виявлено 4 незареєстрованих найманих працівників із них 4 легалізовано.

Проведено 8 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м.Світловодськ,9 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасної виплати та погашення заборгованості з заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат.

Станом на 01.10.2019 року виплата сум субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для відшкодування різних видів соціальних допомог, пільг та субсидій становить 136 млн. 300 тис. грн.

З державного бюджету було профінансовано соціальні допомоги на загальну суму 9 млн. 37 тисгрн. а саме: заходи із соціальної та трудової реабілітації інвалідів, матеріальна допомога звільненим військовослужбовцям, щомісячна адресна допомога переміщеним особам, одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим особам, виплата соціальних стипендій студентам соціальний захист громадян, постраждалих в наслідок катастрофи на ЧАЕС, щорічна одноразова  допомога до 5 травня.

На поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, виплата матеріальної допомоги від обласних депутатів та оздоровлення учасників АТО, пільги на медичне обслуговування громадян, постраждалих в наслідок катастрофи на ЧАЕС, компенсаційні виплати на бензин та транспортне обслуговування, з обласного  бюджету , надано  706 тис. грн.

З місцевого бюджету  управлінням соціального захисту населення Світловодської міської ради було профінансовано понад 7 млн. грн. в т.ч. компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги, матеріальна допомога від депутатів міської ради, допомога на поховання, компенсація за харчування дітей учасників АТО, допомога раненим та сім’ям загиблих учасників АТО, організація проведення громадських робот , утримання апарату.

Разом по управлінню за період з 0І.10.2018 року по 01.10.2019 року профінансовано коштів на загальну суму   153 млн. 433 тис. грн.

На обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1798 осіб, з них: одиноких громадян похилого віку 1350 осіб, ветеранів війни та членів сімей загиблих 119, інвалідів 142. У територіальному центрі працюють три відділення:

відділення соціальної допомоги вдома;

відділення денного перебування;

відділення обліку бездомних громадян.

У відділенні соціальної допомоги вдома отримують послуги 569 підопічних різних статусів та категорій. Їм надаються 203944 безоплатні соціальні послуги: допомога у приготуванні їжі, годування, доставка промислових та продовольчих товарів з магазинів, ринків за кошти підопічних; покупка, доставка ліків, виклик лікаря, супровід до лікарні, відвідування у лікарні; допомога у прибиранні приміщенні; пранні, прасуванні білизни,  у купанні, митті голови; заміни постільної білизни; оплата платежів, оформлення субсидій, допомога на присадибній ділянці, забезпечення овочами, миття та утеплення вікон тощо.

Послуги надають 62 робітника, які  крім виконання основних посадових обов’язків у День партизанської слави, День Перемоги, Міжнародний день людей похилого віку, вивчають умови проживання. Соціальні робітники беруть активну участь у обласній акції «Зірка пам’яті», за потреби надають конкретну допомогу кожному ветерану Великої Вітчизняної війни.

Всього за звітний період надано  222008 безоплатних соціальних послуг. Крім того, службами установи підопічних відділенням забезпечено: «соціальним таксі» надійшло 226 заяв та було виконано 226 транспортних послуг. Оформлено субсидій 390; заготовлено овочів на зиму – 20 т., законсервовано овочів, фруктів – 340л.

Відповідно до Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг територіальним центром відділення забезпечує платні послуги особам, що мають дітей працездатного віку, які не можуть з різних обставин допомагати батькам. Запроваджено 8702 платних послуг, ними користується 241підопічних. Ці кошти спрямовуються на потреби територіального центру .

У відділенні денного перебування на обслуговувані перебуває 1100 осіб. Відділення пропонує послуги: працюють гуртки за інтересами, соціально - побутові послуги, медичні, економічні.

При відділенні діє «Університет третього віку» згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 року № 326 про впровадження соціально педагогічної послуги «Університет третього віку». Пройшли навчання в «Університеті третього віку» 95 осіб пенсійного та перед пенсійного віку. Було проведено 40 занять, з них 30 тематичних лекцій за різною тематикою, 5 дебатів та 5 обговорень з різних питань. 

Для підопічних було організовано 1801 культурно масових заходів, у яких взяли участь 540 осіб. Колектив «Надніпряночка» брав активну участь, як у загально міських святах так і у заходах Світловодського району.

Проведено святковий концерт самодіяльним колективом «Надніпрянка».

Проведена виставка творчих робіт художньо - прикладного мистецтва «Творчість не має меж», авторами робіт яких є підопічні.

У відділенні денного перебування надано соціально-медичних послуг  13000 особам, послугами масажиста скористалися 170 осіб; медичної сестри 480 осіб.

Відділення денного перебування організовує та надає послуги швацьких, перукарських та прання білизни та одягу, забезпечує гуманітарним одягом, ортопедичними засобами. За звітний період було надано такі послуги: перукаря 668 послуги.

Швейної майстерні 490 послуг.

Машиніст прання 490 послуг.

Натуральна допомога  500 послуги.

В територіальному центрі  є відділення обліку бездомних громадян. Взято на облік 22 бездомних, всього у відділенні на обліку знаходяться 129 бездомних.

За звітний період оформлено 37 особових справ, видано 20 тимчасових посвідчень, введено карток в базу ЦБІ 109 осіб, поновлено паспорти 15 бездомному, зареєстровано 15 бездомних, працевлаштовані 40 осіб, оформлено групу інвалідності 19 бездомним, оформлено пенсію 18 бездомним, отримано житло 0 бездомних, оформлені до будинку інтернату 5 осіб, без паспортів 49 осіб без реєстрації 40 осіб.

Молодь та спорт

Для оздоровлення дітей у 2019 році  управлінню молоді та спорту на придбання путівок в оздоровчих  таборах  з міського бюджету було виділено  120 000 грн.

Було придбано 18 путівок для  дітей наступних категорій:  2 дітей учасників АТО, 12 дітей з багатодітних родин, 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, 1 дитина – інвалід.

Всього управлінням молоді та спорту за рахунок коштів з обласного, державного бюджетів   було оздоровлено 140 дітей соціально незахищених категорій, а саме  діти – сироти,  діти з багатодітних родин,  діти учасників АТО,  діти, батьки яких загинули в АТО,  діти з малозабезпечених родин,  діти тимчасово переміщені із зони бойових дій.

Оформлено та видано  85  посвідчень  батьків багатодітної сім’ї та 114 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

Оформлено пакет документів на присвоєння почесного звання України «Мати – героїня»  одній  жінці.

Для дітей та молоді міста проведені святкові програми, спортивно-розважальні заходи: 

Свято для дітей соціально незахищених категорій до Новорічних та різдвяних

свят та вручення солодких подарунків, 

спортивно – розважальна програми на Проводах зими,           

захід до Великодня  для дітей пільгових категорій та вручення  Великодніх подарунків,

турнір з пляжного волейболу до Дня молоді;

турнір з пляжного футболу до Дня молоді;

велопробіг до Дня молоді та Дня Незалежності,

спортивно - розважальна програма до Дня захисту дітей,

масові розважальні заходи на спортивних  майданчиках  міста,

урочисте вручення паспортів до Дня Незалежності,

спартакіада до Дня інвалідів,

спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури і спорту

В МСК ім.А.Тузовського з 1 грудня 2018 року по 10 травня 2019 року працював плавальний басейн, де мали змогу оздоровлюватися усі версти населення міста.   

В 2019 р. в МСК ім. А. Тузовського зроблений капітальний ремонт даху спорткомплексу, поточний ремонт фільтраційної системи басейну, поточний ремонт спортивних залів, ремонт бойлерної басейну. Замінено 5  вікон на металопластикові.  Модернізовано систему освітлення залів.  Встановлено 2 нових бойлери в душових. Придбано пилосос для чистки дна басейну та нові спеціальні доріжки для басейну.       

В Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ)   функціонує 9 відділень: футбол, волейбол, бокс, боротьба дзюдо, плавання, художня гімнастика, велоспорт, легка атлетика, де навчаються 483 учнів та працює 14 тренерів-викладачів з цих видів спорту.

Спортсмени міста протягом 2019 р. брали активну участь у змаганнях різного рівня.

Протягом звітного  періоду    вихованці КДЮСШ  брали участь у  26 Всеукраїнських змаганнях, 1 міжнародному турнірі, 7 першостях України, 4 Кубках України та 25 першостях Кіровоградської області.

Якісними показниками в організації роботи спортивного закладу за 2019р. є  підготовка 35 спортсменів масових розрядів.  Почесне звання кандидата в майстри спорту України з дзюдо присвоєно Станіславу Рибіну (тренер Рудольф Матвєєв) та боксерам  Роману Крайнику та Максиму Замишляєнко (тренер Олександр Дорошенко).

Збірна команда КДЮСШ  з волейболу грала у фінальному турі Першості України  сезону 2018-2019 рр.  Три  команди юнаків брали участь  у першості Кіровоградської області з футболу.

 У місті  відбувся  кубок України з велокросу. Переможцями змагань стали: Антон Пустовіт,  тренер – викладач КДЮСШ з велоспорту, Гладкий Антон— чемпіони кубку  України з велокросу, Довганюк Андрій - срібний призер змагань.   

Світловодські боксери Дмитро Селевко, Роман Крайник  здобули  бронзові медалі на першості України серед боксерів 2004 – 2005 р.н. в м. Бориспіль   (тренер Олександр Дорошенко).

Гарні здобутки мають вихованці відділення  дзюдо. Переможцями Всеукраїнських турнирів з дзюдо у м. Кременчуці, м. Києві, м. Кропивницькому, м. Полтаві стали Микита Бодюл, Артем Желєзнов. Стас Рибін  став переможцем  першості України у м. Львові  (тренер Рудольф Матвєєв).

В  плавальному басейні  мали змогу займатись  120 учнів відділення плавання КДЮСШ.

Згідно з Положенням про проведення щорічного рейтингу серед спортсменів, тренерів та спортивних шкіл, кращою спортивною школою стала КДЮСШ №1, кращим тренером –Матвєєв Рудольф Михайлович та Олександр Дорошенко кращими спортсменами року – Рибін Станислав – дзюдо, Роман Крайник - бокс , які були нагородженні грамотами управління молоді та спорту .

У КДЮСШ№1, зроблений поточний ремонт у спортивних залах.

Утеплено зовнішню стіну пінопластом  та зашито металопрофілем.

У великому залі за підтримки міського голови та депутатського корпусу встановлені 24 металопластикових вікна  на суму 257 тис. 770 грн.

Встановлено додаткове професійне освітлення для занять волейболом.

За рахунок держаної субвенції придбані: силовий тренажер, боксерські груші,  дзеркала для художньої гімнастики, комп’ютер, монітор, принтер.

Налагоджена  тісна співпраця з громадськими організаціями  «Федерацією футболу м. Світловодська»,  «Федерацією боксу м. Світловодська».

 Управлінням молоді та спорту спільно з міським центром активної реабілітації інвалідів “Добрада” та Світловодським представництвом обласного центру “Інваспорт”  проводилась фізкультурно-оздоровча та спортивна робота  серед інвалідів, які брали участь у Всеукраїнських акціях «Рух заради здоров’я», «Ти зможеш, якщо зміг я!». Спортивною формою реабілітаційної діяльності охоплена чимала кількість інвалідів. Члени міського центра активної реабілітації інвалідів “Добрада”  безкоштовно відвідували басейн. Проведено спартакіада серед інвалідів  до Дня інваліда, кращі спортсмени нагороджені цінними  подарунками.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні найбільш соціально вразливими є сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, насамперед сім'ї, де батьки з певних причин не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною; сім'ї з дітьми, де члени сім'ї є особами з особливими потребами; сім'ї з дітьми, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків; сім'ї, в яких дитина або декілька дітей відібрані за рішенням суду від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Відсутність належної превентивної соціальної роботи з такими сім'ями призводить до втрати виховного потенціалу сім'ї, позбавляє дитину можливості виховуватися в родині.

З метою виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та сімей, які потребують сторонньої допомоги, спеціалістами центру було складено 279 актів оцінок потреб сімей, в тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

Під час розв’язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини працівниками центру було відвідано дані сім’ї та складено 11 оцінок потреб сімей.

Протягом звітного періоду в банку даних центру перебувало 44 сім’ї, в яких виховується 89 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.  Соціальні послуги даним сім’ям надаються в межах Державних стандартів та Стратегії реформування системи надання соціальних послуг.

Станом на 01.10.19 р. в місті створено та діють 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 15 дітей-вихованців та 5 прийомних сімей,  в яких виховуються  8 прийомних  дітей. Всі сім’ї перебувають під соціальним супроводженням міського центру та за потреби отримують невідкладну соціальну допомогу спеціалістів центру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 623 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора” внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1091 “Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” (із внесеними змінами та доповненнями), від 27.12.2001 № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” (із внесеними змінами та доповненнями), відповідно до яких на працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покладені додаткові функціональні обов’язки.

Так, зокрема, відповідно до внесених вищезазначеною постановою змін та доповнень, Світловодський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

співпрацює із головними державними соціальними інспекторами у вирішенні питань соціального захисту населення;

здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народжені дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей - за звітний період складено 184 акти цільового використання коштів;

вживає заходів щодо припинення виплати допомоги при народжені дитини або ж її поновлення - за звітний період подано 5 пропозицій щодо призупинення виплати;

проводить оцінку потреб сім’ї із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю (у разі неможливості одержання довідки про проживання дитини з матір’ю з метою подання останньою документів для призначення допомоги на дітей одиноким матерям); за звітний період складено 76 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

готує обґрунтовані пропозиції про припинення або зупинення виплат допомоги на дітей одиноким матерям - за звітний період пропозицій щодо припинення виплат не було.

Сім’ї загиблих учасників АТО та померлих внаслідок поранення у районах проведення АТО перебувають на обліку Світловодського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та отримують соціальні послуги. За кожною сім’єю закріплений відповідальний соціальний працівник, який забезпечує вивчення потреб сімей, складає соціальні паспорти даних сімей та забезпечує підтримання зв’язку з родинами для з’ясування стану вирішення проблем та забезпечення потреб.

Спеціалістами центру здійснюється робота по профілактиці негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі. Так, протягом 2019 року спеціалістами центру, в пришкільних таборах проведено групові заходи, для 60 учасників (дітей), а саме: бесіди та конкурс-гра на актуальні теми. Під час проведення профілактичних заходів серед слухачів розповсюджена друкована література, спрямована на популяризацію здорового способу життя та профілактику негативних явищ.

З метою профілактики відмов матерями від новонароджених дітей, при центрі діє спеціалізоване формування консультаційний пункт (далі КП), метою якого є сприяння зміцненню інституту сім'ї шляхом формування засад відповідального, усвідомленого батьківства та профілактики раннього соціального сирітства.

Протягом звітного періоду, при пологому відділенні Світловодської ЦРЛ фактів відмов матерями від новонароджених дітей не виявлено.

Служба у справах дітей

На первинному обліку служби у справах дітей апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради– 92 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.За період з 01.10.2018по 01.10.2019рікна первинний облік поставлено 26 дітей, 26 надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 25 дітей влаштовано під опіку/піклування, знято з первинного обліку 10 дітей.

На обліку по територіїм.Світловодська та смт Власівки перебуває 97 дітей, за умовами утримання, навчання та виховання яких  служба у справах дітей здійснює систематичний контроль.

На обліку служби у справах дітей перебуває 26 усиновлених дітей, за умовами проживання яких здійснюється нагляд відповідно до ст.104 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905. Перевірка проводиться із збереженням таємниці усиновлення.За період з 01.10.2018 по 01.10.2019 рікусиновлено 1 дитину громадянами України, жителями м.Світловодська.

Здійснено контроль за умовами утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в школах-інтернатах №1, №2 та за станом виховної роботи в десяти школах міста, професійно-технічному училищі №5, за результатами перевірок складено довідки з рекомендаціями та пропозиціями адміністраціям закладів щодо удосконалення виховної роботи.

З метою забезпечення сімейним вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті  функціонує2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується14 дітей, та 5 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей.

Служба  у справах дітей здійснює контроль  за умовами утримання,  навчання,  виховання дітей,  над якими встановлено опіку/піклування,  які  влаштовані  у  прийомні  сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, шляхом відвідування родини.

За період з 01.10.2018 по 01.10.2019 ріку м.Світловодськунадано тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію в сім’ї патронатних вихователів 3 дітям та комплексну підтримку батькам дітей у вирішенні сімейних проблем та подоланні складних життєвих обставин.

На обліку служби у справах дітей перебуває 68дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, що виховуються в 41 сім’ї., з них: 38 дітей у 22 сім’ях, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 30 дітей із 19 сімей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, а саме, зазнали психологічного насильства. Дані сім’ї перебувають під постійним контролем служби у справах дітей. З ними постійно проводиться індивідуально-профілактична робота, перевіряються умови проживання та виховання дітей, надаються консультації щодо навчання, виховання та утримання дітей.35 дітям надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Службою у справах дітей Світловодського міськвиконкому проведено 217 рейдів та обстежень (у тому числі спільних). Обстежено 193 сім’ї, з них: СЖО – 49, опіка/піклування – 62, усиновлення – 10, ПС, ДБСТ – 10, інше – 62.

За неналежне виконання батьками своїх батьківських обов‘язків 8 батьків офіційно попереджені про притягнення їх до адміністративної відповідальності, ініціювали до притягнення до адміністративної відповідальності 18 батьків.

Працівниками служби взято участь у 170 судових засіданнях.Підготували та подали до Світловодського міськрайонного суду 4 позовні заяви  про позбавлення батьківських прав батьків, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Позовні вимоги були задоволені. Діти влаштовані в сімейні форми виховання.

Проведено 15 засідань комісії з питань захисту прав дитини, з яких 178 було винесено на розгляд виконавчого комітету Світловодської міської ради та прийняті відповідні рішення, в цілому розглянуто 266 питань, пов’язаних із захистом прав дітей.

Проведено 4 засідання координаційної ради та розглянуто 16 питань.

Проведено 193 профілактичні бесіди з дітьми, їх батьками чи законними представниками.

Своєчасно і відповідально вели Єдиний електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, формування списку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, усиновлених дітей.

Служба у справах дітей апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради сумлінно виконувала державну політику у сфері захисту прав дітей м.Світловодська та смт Власівки.

 

Виконавчий комітет Світловодської міської ради проводить роботу із зверненнями громадян відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування”.

За звітний період на розгляд до виконавчого комітету Світловодської міської ради надійшло  2452 звернень, з них вирішено 1226,  роз’яснено 597,  знаходяться на розгляді-629 звернень. які потребують ретельного розгляду та капітальних вкладень у ремонт та відновлення житлового фонду та узаконення індивідуального опалення. 

Постійно надається інформація та роз’яснення  по роботі  „Гарячої лінії”. На  Урядову гарячу лінію надійшло - 656 звернення, Контактний центр - 252 звернень. Звернення громадян на Гарячу лінію носять характер неодноразових (повторних) звернень через несвоєчасне вирішення питань 

На загальних нарадах при міському голові звертається увага керівників непідлеглих підприємств про належну  підготовку відповідей громадянам та Контактному центру на звернення, які направляються виконавчим комітетом за належністю. Але  більшість підприємств та установ знаходяться у прямому підпорядкування області, а звернення направляються на міськвиконком, що призводить до подвійного перенаправлення  звернень та затягування часу розгляду.   Крім того  робота ускладнюється через відсутність стабільного фінансування, блокування депутатами роботи виконавчого комітету та іншими чинниками.

Працівники міськвиконкому здійснюють моніторинг звернень які надходять щоденно.  Особливо багато проблем виникає у сфері комунальних послуг та соціального захисту громадян. Незадовільний стан житлового фонду та неналежного його утримання є головними причинами подачі значної кількості звернення громадян. Звернення надходять від усіх категорій громадян із зазначенням той чи іншої послуги, яка надається  невчасно, або з порушенням норм. Особливе питання що призвело до багатьох звернень є створення та функціонування ОСІБ, їх передача та  сплата за комунальні послуги. За 3 квартали 2019 року  з питань комунального господарства надійшло 768,  соціального захисту - 639  звернень, з яких майже половина на отримання матеріальної допомоги. Особливу увагу   заслуговують питання тарифів на комунальні послуги, надання дозволів на відключення від централізованого опалення та узаконення прав громадян на індивідуальне опалення,   пільговий  проїзд у транспорті, та порушення графіку руху маршрутками-262 звернення. Питання роботи телекомунікацій (телефон та радіо) незадовільняє населення так, як не мають доступу до представників  ПАТ Укртелекому. Досить великий об’єм звернень припадає на звернення  нарахування субсидій у зв’язку з останніми змінами законодавства по призначенню субсидій та виплаті  готівкових коштів. Збільшилась кількість звернень громадян  з питань роботи та введення в дію медичної реформи, а саме підписання  декларацій, отримання електронних  рецептів на ліки , прийом хворих лікарями вузьких спеціальностей.   Виникають питання пов’язані з забезпеченням засобами реабілітації  осіб-учасників АТО та інвалідів. 

Надходять скарги  від громадян у вирішені питань реєстрації та прописки громадян їх дітей та близьких, які перебувають за кордоном.

Багато звернень надходить на адресу навчальних  та дошкільних  закладів  з питань забезпечення оргтехнікою, ремонту закладів та опалення.        

Працівники загального відділу готують і подають для розміщення   на офіційному сайті  відомості про організацію роботи звернень громадян, актуальні питання, питання які вимагають термінового розгляду та роз’яснення з яких питань до яких спеціалістів  потрібно звертатися.

На жаль, не всі заходи, заплановані з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів міської ради, вдалось втілити в життя, тим не менш, із впевненістю можу відмітити, що всі зазначені напрямки працюють відповідно до чинного законодавства, стовідсотково виконують покладені на них обов’язки, запроваджують нові, сучасні підходи господарювання та керуються у своїй діяльності новими вимогами часу. Мені дуже пощастило працювати з такими талановитими і відданими справі людьми. Я хочу подякувати кожному з них за чудову роботу.

З повагою,

Міський голова Валентин Козярчук