Інформація
Світловодська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
міського голови
від «24» травня 2017
№ 90-р

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію виконавчого комітету Світловодської міської ради

№ з/п Відомості
1 Службова інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень
2 Зведені відомості щодо режимних приміщень (зон, територій) для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони
3 Зведені відомості щодо пропускного та внутрішньо об'єктового режиму
4 Зведені відомості щодо ведення секретного діловодства
5 Зведені відомості про порядок проведення нарад з використанням секретної інформації
6 Зведені відомості про поводження із секретними документами під час відрядження
7 Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом до іноземних держав громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці
8 Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва
9 Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану
10 Зведені відомості про поводження з матеріальними носіями секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу (далі - PCO), працівника, на якого покладено обов'язки щодо забезпечення режиму секретності, реорганізації або ліквідації PCO
11 Зведені відомості про проведення службових розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці
12 Номенклатура секретних справ
13 Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці
14 Акти на знищення секретних документів і справ, документів і справ з грифом «Для службового користування», що стосуються охорони державної таємниці
15 Облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці
16 Положення про режимно-секретний орган міськвиконкому
17 Річний план роботи режимно-секретного міськвиконкому щодо забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації
18 Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці в міськвиконкомі за рік
19 Акти перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації в PCO міськвиконкому (якщо не містять інформацію, що становить державну таємницю)
20 Розпорядження міського голови: про надання доступу до державної таємниці; про припинення доступу до секретної інформації; про встановлення надбавки за роботу в умовах режимних обмежень; про експертну комісію з питань таємниць; про експертну комісію з проведення експертизи цінності документів.
21 Протоколи засідань експертних комісій міськвиконкому з питань таємниць та з проведення експертизи цінності документів
22 Інструкція про порядок забезпечення режиму секретності під час роботи на запасному пункті управління міськвиконкому у разі введення в державі особливого періоду
23 Правила внутрішньооб'єктового режиму міськвиконкому
24 Картка результатів перевірки громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці
25 Акт за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації
26 Акт про відібрання для знищення та знищення машинних носіїв інформації
27 Журнал обліку вхідних секретних документів
28 Журнал обліку секретних документів, надрукованих у друкарському бюро
29 Журнали обліку підготовлених секретних документів та документів з грифом «Для службового користування»
30 Листування про стан забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації з обмеженим доступом (якщо інформація не відноситься до державної таємниці)
31 Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників) або можливі шляхи реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі
32 Зведені відомості про організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік службової та конфіденційної інформації, щодо об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова та конфіденційна інформація
33 Зведені відомості про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі
34 Зведені відомості про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі
35 Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот
36 Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а також за паролями «Каштан» та «Стихія»
37 Відомості про плани та схеми зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку ДСНС України, крім тих, що становлять державну таємницю
38 Виписки з таблиці позивних посадових осіб
39 Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему оповіщення