Міська рада
Рішення

№10 “Про початок реорганізації юридичних осіб Павлівської, Озерської, Миронівської, Великоскельовської сільських рад Світловодського району Кіровоградської області та Власівської селищної ради м. Світловодська Кіровоградської області шляхом приєднання до Світловодської міської ради”

Відповідно до статей 104 – 107 Цивільного кодексу України, статей 59, Господарського кодексу України, керуючись Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від17.11.2020 р. № 1009-IX (набрав чинності 06.12.2020 р.),Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», наказМіністерства фінансів України від 17.06.2015  № 572 «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації», керуючись ст. 16, 26, 59, 60, п. 6-1 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зміцнення та подальшого розвитку Світловодської міської громади, -

міська рада вирішила:

1. Почати процедуру реорганізації Великоскельовської сільської ради (код ЄДРПОУ 22224800), за адресою: 27541, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Скельова, вул. Олега Кошового, буд. 1, шляхом приєднання до Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 38525788), за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

2. Утворити комісію з реорганізаціїВеликоскельовської сільської ради, згідно з додатком 1до даного рішення.

3. Почати процедуру реорганізації Власівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04366465) за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, смт. Власівка, вул. Першотравнева, буд. 59, шляхом приєднання до Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 38525788), за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

4. Утворити комісію з реорганізації Власівськоїселищної ради, згідно з додатком 2до даного рішення.

5. Почати процедуру реорганізації Миронівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04364348) за адресою: 27540, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Миронівка, вул. Миру, буд. 55в, шляхом приєднання до Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 38525788), за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

6. Утворити комісію з реорганізації Миронівської сільської ради, згідно з додатком 3 до даного рішення.

7. Почати процедуру реорганізаціїОзерської сільської ради (код ЄДРПОУ 04364383), за адресою: 27542, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Озера, вул. Центральна, буд. 34, шляхом приєднання до Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 38525788), за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

8. Утворити комісію з реорганізації Озерської сільської ради, згідно з додатком 4до даного рішення.

9. Почати процедуру реорганізації Павлівської сільської ради (код ЄДРПОУ04364360) за адресою: 27519, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Павлівка, вул. Дружби буд. 21-А, шляхом приєднання до Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 38525788), за адресою: 27501, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

10.Утворити комісію з реорганізації Павлівської сільської ради, згідно з додатком 5 до даного рішення.

11. Світловодська міська рада є правонаступником прав та обов’язків юридичних осіб – сільських та селищної рад, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення.

12. Затвердити План заходів з реорганізації юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, відповідно до Додатку 6 до цього рішення.

13. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, надати право Світловодському міському голові здійснювати без погодження із Світловодською міською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації, у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання Плану заходів з реорганізації юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення.

14. Затвердити форму передавального акту, відповідно до Додатку 7 до цього рішення. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

15. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 14.12.2020 р. під час діяльності юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, що приєднуються до Світловодської міської ради відповідно до Додатку 8 до цього рішення. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

16. Покласти на Комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на день проведення такої інвентаризації. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879.  Для оформлення результатів інвентаризації застосовуються типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації, затверджені наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572.  Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення.

17.Визначити відповідальною особою за фактичне приймання документів, що виникли під час діяльності юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, до Світловодської  міської ради  Світловодського міського голову Маліцького А.І..

18. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 14.12.2020 р. під час діяльності юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення, що приєднуються до Світловодської міської ради до цього рішення.                     Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

19. Уповноважити Світловодського міського голову Маліцького А.І., затвердити від імені Світловодської міської ради, акти-приймання документів, що нагромадились під час діяльності юридичних осіб, визначених в п. 1, 3, 5, 7, 9 даного рішення.

20. Світловодському міському голові, негайнопісля прийняття даного рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

21. Комісії з реорганізації юридичних осіб, визначених в п. 1 даного рішення, провести процедуру реорганізації у відповідності з діючим законодавством України.

22. Після завершення реорганізації,Павлівська, Озерська, Миронівська, Великоскельовськасілські ради та Власівська селищна рада припиняються як юридичні особи з дня внесення запису про їх припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, місцевого господарства та інфраструктури та постійну комісію міської ради з питань законності та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Міський голова А. МАЛІЦЬКИЙ

Переглянути додатки до рішення