Міська рада
Рішення

№2130 “Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2020 року № 2017 «Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного міського комісаріату на 2020 рік»

Відповідно до вимог п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Законів України ,«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року №2232,  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року №3543,  «Про оборону України» від 06.12.1991 року № 1932, «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 « Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України», пункту 5.3.4. Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 - 2020 роках, затвердженого Міністром оборони України та з метою переформування Світловодського об’єднаного міського військового комісаріату у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, службової записки заступника начальника фінансового управління Світловодської міської ради А.С.Дикої від10.07.2020 №24,  Світловодська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Світловодської міської ради міської ради від 23.06.2020 року №2017 «Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного міського комісаріату на 2020 рік», а саме:

1.1  назву    «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2020 року № 2017 «Про затвердження цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру  комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного  міського комісаріату на 2020 рік»   викласти в новій редакції:

«Про затвердження міської цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру  комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного  міського комісаріату на 2020 рік»

 1.2 в тексті програми слово «місцевий» замінити на слово «міський»

1.3 в розділі 5 « Результативні  показники (критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)   цифру «100 000 гривень» замінити на «137 781,00 гривень»

1.4 в розділі 6 «Заходи Програми» слова «Очікуваний обсяг фінансування тис.(грн.)» замінити на:  «Очікуваний обсяг фінансування, гривень».

1.2. Паспорт цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру  комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного  міського комісаріату на  2020 рік викласти у новій редакції згідно додатку №1 (додається)

2. Реалізацію «Міської цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного  міського комісаріату на 2020 рік» здійснювати в межах фінансування, передбаченого міським бюджетом на 2020 рік.

3. Фінансовому управлінню Світловодської міської ради забезпечити фінансування «Міської цільової програми матеріально-технічного забезпечення щодо створення територіального центру комплектування та соціальної підтримки на базі Світловодського об’єднаного  міського комісаріату на 2020 рік»

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

 Секретар міської ради Ю.САПЯНОВ