Міська рада
Рішення

№2136 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 17 грудня 2019 року № 1859 «Про бюджет міста Світловодськ на 2020 рік»( 11204100000 )(код бюджету)”

На підставі  пункту 23 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 78, статей 81, 85   Бюджетного кодексу  України,

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення сесії міської від 17 грудня  2019 року № 1859 «Про бюджет міста Світловодськ  на 2020 рік» (із змінами), а саме:

1.1. Збільшити видатки  бюджету міста Світловодськ на  суму  571 700,00 грн., з них:

видатки по загальному фонду збільшити на суму 571 700,00 грн., в т.ч.:

-  за рахунок залучення  залишку коштів загального фонду  бюджету міста, що склався станом на 01.01.2020 року на суму  571 700,00 грн., з них

передати  з бюджету міста Світловодськ державному бюджету по КТПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на фінансування «Міської програми цивільного захисту м.Світловодська Кіровоградської області на 2017-2020 роки» (зі змінами)  в сумі 70 000 грн.

1.2. Провести уточнення видаткової частини бюджету міста Світловодськ на 2020 рік за рахунок перерозподілу бюджетних призначень по головним розпорядникам коштів  бюджету міста у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами.

1.3. Зменшити  профіцит по загальному фонду  бюджету міста Світловодськ на  суму   190 000,00  грн.

1.4. Зменшити  дефіцит по спеціальному фонду бюджету міста Світловодськ  на суму  190 000,00 грн.

1.5. Викласти додатки 2, 4, 5 до даного рішення  міської ради у новій редакції (додаються).

1.6. Внести  зміни до додатку   3  даного рішення (додається).

2. Відповідальний за виконання рішення начальник фінансового управління Світловодської міської ради Н. Яременко.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Секретар міської ради Ю. Сапянов

Переглянути додатки до рішення

Перерозподіл до проекту додаток №2