Інформація
Світловодська

Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Світловодської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит (крім публічної інформації з обмеженим доступом*).

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту ви можете звернутися:

Усно, за телефоном: (05236) 7 33 22;

Факс: (05236) 7 23 32;

Електронною поштою: inbox1@smvk.kr-admin.gov.ua

Письмово, за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, Загальний відділ апарату виконавчого комітету міської ради (на конверті варто зазначити «Публічна інформація»).

Згідно п. 2 ст. 21. Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач має відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради

Рішення Світловодської міської ради

Розпорядження Світловодського міського голови

Проекти рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради на оприлюднення

Проекти рішень Світловодської міської ради на оприлюднення

Рішення виконкому