ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№1000 Про затвердження акту на списання багатоквартирного житлового будинку № 22 по вул. Героїв України в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 26.09.2019 №714 «Про списання багатоквартирних будинків №22, 24, 26, 28 по вул. Героїв України з балансу КП «Житлосервіс 2012», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку № 22 по вул. Героїв України в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1.Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012» багатоквартирного будинку № 22 по вул. Героїв України, загальною площею 525,0 кв.м, первісною вартістю – 2 455 777,04 грн. (два мільйони чотириста п’ятдесят п’ять тисяч сімсот сімдесят сім гривень 04 копійки); знос - 2 219 923,92 грн. (два мільйони двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот двадцять три гривні 92 копійки); залишковою вартістю – 235 853,12 грн. (двісті тридцять п’ять тисяч вісімсот п’ятдесят три гривні 12 копійок).
2. Комунальному підприємству «Житлосервіс 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Барвінок 2019» ;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 22 по вул. Героїв України з 1 грудня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 22 по вул. Героїв України вважається закінченою.
6. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ