ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№1002 Про затвердження акту на списання багатоквартирного житлового будинку № 10 по вул. Павлова в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 12 грудня 2019 року, № 966 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 10 по вул. Павлова», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку № 10 по вул. Павлова в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012» багатоквартирного будинку № 10 по вул. Павлова, загальною площею 2634,8 кв.м, первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) 6178072,68 грн. (шість мільйонів сто сімдесят вісім тисяч сімдесят дві гривні 68 копійок); знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється списання будинку з балансу) 5243061,04 грн. (п’ять мільйонів двісті сорок три тисячі шістдесят одна гривня 04 копійки); залишкова вартість будинку 935011,64 грн. (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч одиннадцять гривень 64 копійки).
2. Комунальному підприємству «Житлосервіс 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Павлова»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 10 по вул. Павлова з 01 січня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 10 по вул. Павлова вважається закінченою.
4. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ