ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№180 Про затвердження акта встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю ІІ групи

Розглянувши акт встановлення факту здійснення догляду від 13 лютого 2024 року №3, який здійснено відповідно до заяви від 06 лютого 2024 року Федоруса ХХХХХХХ щодо підтвердження факту здійснення ним догляду за батьком Федорусом ХХХХХХХ, який є особою з інвалідністю ІІ групи та потребує постійного догляду, за результатами встановлено та підтверджено факт того, що Федорус ХХХХХХХ здійснює щоденний догляд за Федорусом ХХХХХХХ та надає йому соціально-побутові послуги, таким чином, відповідно до Положення про складання акта встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю I чи II групи та особами, які потребують постійного догляду, затвердженого рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 19 грудня 2022 року № 729, на виконання п. 2¹ Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (із змінами), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ч.1 ст.75 Закону України «Про адміністративну процедуру»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Затвердити акт встановлення факту здійснення догляду Федорусом ХХХХХХХ за батьком Федорусом ХХХХХХХ, який є особою з інвалідністю ІІ групи та потребує постійного догляду з висновком про встановлення факту здійснення догляду, складений 13 лютого 2024 року №3 (додаток).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Світловодської міської ради Наталію МОЛЧАНОВУ.
3. Рішення набирає чинності з дня доведення до відома заявника.
4. Рішення може бути оскаржене шляхом подання скарги (позову) до Кіровоградського окружного адміністративного суду за адресою вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006:
- заявником - протягом 30-ти днів з дня доведення рішення до його відома;
- заінтересованими особами - протягом 30-ти днів з дня оприлюднення рішення на офіційному сайті Світловодської міської ради Кіровоградської області https://svgr.gov.ua.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ

Керуючий справами Наталія МОЛЧАНОВА