ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№184 Про перерозподіл кошторисних призначень

Керуючись ст. 53.140.143 Конституції України, підпунктом 6 п. а ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і наданні кредитів з бюджету», -

виконком міської ради вирішив:

1. Погодити проведення перерозподілу видатків шляхом зменшення кошторисних призначень по КПКВК 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 300000,00 грн. (триста тисяч гривень) та збільшення кошторисних призначень по КНП «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 300000,00 грн. (триста тисяч гривень).
2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та розпоряднику коштів КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міською ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.
3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

Секретар міської ради Ю. САПЯНОВ