ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№207 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №14 по вул. Будівельників м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 20.12.2019 № 1012 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №14 по вул. Будівельників м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного даного житлового будинку з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №14 по вул. Будівельників загальною площею 3236 кв.м, первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) 11 118 286,00 грн. (одинадцять мільйонів сто вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят шість грн. 00 коп.); знос (амортизація) будинку 9 088 357,00 грн. (дев’ять мільйонів вісімдесят вісім тисяч триста п’ятдесят сім грн. 00 коп.); залишкова вартість будинку –2 029 929,00 грн. (два мільйони двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять дев’ять грн. 00 коп.).
2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Оксамитове-14»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. ТО «УК «Господарник» припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинку №14 по вул. Будівельників з 03 лютого 2020 року.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №14 по вул. Будівельників вважається закінченою.
4. Визначити управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради балансоутримувачем нежитлового приміщення яке не перебуває у приватній власності та право державної чи комунальної власності на нього не зареєстроване по багатоквартирному будинку №14 за адресою вул. Будівельників , а саме: нежитлового приміщення площею 16,34 кв.м.
5. УЖКГ передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради прийняти на баланс нежитлове приміщення у багатоквартирному будинку №14 по вул. Будівельників площею 16,34 кв. м.:
нежитлове приміщення площею 16,34 кв.м, первісна вартість – 56 141,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч сто сорок одна грн. 00 коп), знос – 45 891,00 грн. (сорок п’ять тисяч вісімсот дев’яносто одна грн. 00 коп.), залишкова вартість – 10 250,00 грн. (десять тисяч двісті п’ятдесят грн.00 коп.).
6. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ