ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№208 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №6 по вул. Будівельників м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 20.12.2019 № 1011 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №6 по вул. Будівельників м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного даного житлового будинку з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №6 по вул. Будівельників: первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) 17 474 123,00 грн. (сімнадцять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі сто двадцять три грн. 00 коп.); знос (амортизація) 14 655 289,00 грн. (чотирнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисяч двісті вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.); залишкова вартість будинку –2 818 834,00 грн. (два мільйони вісімсот вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 00 коп.).
2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Обрій-6»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. ТОВ «УК «Господарник» припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинку №6 по вул. Будівельників з 03 лютого 2020 року.
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №6 по вул. Будівельників вважається закінченою.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ