ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№215 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №100 по вул. Січових Стрільців м Світловодськ з балансу управління житлово–комунального господарства Світловодської міської ради

З метою забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління житловими будинками, керуючись п.п.1 п "а" ч.1 ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 23.02.2024 №164 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 100 по вул. Січових Стрільців м. Світловодськ з балансу управління житлово–комунального господарства Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою з балансу управління житлово–комунального господарства Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет Світловодської міської рад вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №100 по вул. Січових Стрільців загальною площею 3567 кв.м., первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) складає – 8 763 523,00 грн (вісім мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п’ятсот двадцять три гривні 00 коп); знос (амортизація) будинку – 4 005 238,00 грн (чотири мільйона п’ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 коп); залишкова вартість будинку – 4 758 285,00 грн (чотири мільйони сімсот п’ятдесят вісім тисяч двісті вісімдесят п’ять гривень 00 коп).
2. Управлінню житлово – комунального господарства Світловодської міської ради:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку провести відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Сотка»;
2.3) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово – комунального господарства Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності
та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 100 по вул. Січових Стрільців м. Світловодськ, та оприбуткувати на баланс квартиру №5 загальною площею 44,3 кв.м. балансова вартість 108 838,00 грн (сто вісім тисяч вісімсот тридцять вісім грн 00 коп), знос – 49 743,00 грн (сорок дев’ять тисяч сімсот сорок три грн 00 коп), залишкова вартість – 59 095,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч дев’яносто п’ять грн 00 коп).
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 100 по вул. Січових Стрільців м. Світловодськ вважається закінченою.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з питань житлово – комунального господарства, архітектури та містобудування Максима ІЛЬЧЕНКА.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ