ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№378 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 05.10.2006 р. №1069 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Світловодської міської ради»

З метою забезпечення ефективного та якісного функціонування виконавчих органів Світловодської міської ради, вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень структурними підрозділами Світловодської міської ради, конкретизації функцій і повноважень посадових осіб виконавчих органів Світловодської міської ради та підвищення відповідальності за їх виконання, врегулювання організаційно-процедурних питань діяльності виконавчих органів міської ради, враховуючи положення Закону України «Про адміністративну процедуру», керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 05.10.2006 р. №1069 «Про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Світловодської міської ради», а саме:

1.1. Викласти в новій редакції згідно додатку 1 такі розділи:
 Загальні положення;
 Організація та планування роботи виконавчого комітету;
 Підготовка і проведення засідань виконавчого комітету;
 Підготовка та видання розпоряджень міського голови.

1.2. Виключити такі розділи:
 Здійснення контролю за проходженням і виконанням власних розпорядчих документів.
 Порядок підготовки вихідних і внутрішніх документів та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням.
 Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням.
 Приймання, реєстрація та організація контролю за проходженням і виконанням вхідних документів.

1.3. Включити до регламенту наступні розділи згідно додатку 2:
 Організація документообігу (документаційне забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради)
 Основні етапи проходження вхідних документів
 Порядок здійснення контролю за проходженням і виконанням вхідних документів.

2. Керівникам виконавчих органів Світловодської міської ради забезпечити безумовне дотримання всіма підпорядкованими посадовими особами вимог цього Регламенту.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Наталію МОЛЧАНОВУ.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ