ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№445 “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку № 2 по вул. Робітнича м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  20.04. 2016 року №301, рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від  11 червня 2020 року № 287 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №2 по вул. Робітнича м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», від 13.08.2020 №417 «Про внесення змін до рішення від 11.06.2020 №287…» розглянувши акт на списання багатоквартирного даного житлового будинку  з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №2 по вул. Робітнича загальною площею 17108,3 кв.м. Первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) - 72 422 952,00 грн (сімдесят два мільйона чотириста двадцять дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві грн 00 коп); знос (амортизація) будинку  – 55 122 863,00 грн (п’ятдесят п’ять мільйонів сто двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят три грн 00 коп); залишкова вартість  – 17 300 089,00 грн (сімнадцять мільйонів триста тисяч вісімдесят дев’ять грн 00 коп).

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Олімп - 2020»;

2.3) забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Визначити управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир , які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 2 по вул. Робітнича, та  оприбуткувати на баланс наступні квартири:

квартира №25 - площею 62,3 кв.м., первісна вартість - 267 787,00 грн (двісті шістдесят сім тисяч сімсот вісімдесят сім грн 00 коп), знос – 203 820,00 грн (двісті три тисячі вісімсот двадцять грн 00 коп); залишкова вартість – 63 967,00 грн (шістдесят три тисячі дев’ятсот шістдесят сім грн 00 коп);

квартири №29 – площею 61,7 кв.м., первісна вартість – 265 208,0 грн (двісті шістдесят п’ять тисяч двісті вісім грн 00 коп), знос – 201 857,00 грн (двісті одна тисяча вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп), залишкова вартість – 63 351,00 грн (шістдесят три тисячі триста п’ятдесят одна грн 00 коп);

квартира №63 – площею 48,2 кв.м., первісна вартість – 207 180,0 грн (двісті сім тисяч сто вісімдесят грн 00 коп); знос – 157 690,00 грн (сто п’ятдесят сім тисяч шістсот дев’яносто грн 00 коп), залишкова вартість – 49 490,00 грн (сорок дев’ять тисяч чотириста дев’яносто грн 00 коп);

квартира №83 - площею 62,0 кв.м., первісна вартість – 266 497,00 грн (двісті шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто сім грн 00 коп), знос - 202 837,00 грн                        (двісті дві тисячі вісімсот тридцять сім грн 00 коп), залишкова вартість – 63 660,00 грн   (шістдесят три тисячі шістсот шістдесят грн 00 коп);

квартира №202 – площею 45,5 кв.м., первісна вартість – 195 575,00 грн (сто дев’яносто п’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн 00 коп), знос – 148 857,00 грн (сто сорок вісім тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп), залишкова вартість –   46 718,00 грн (сорок шість тисяч сімсот вісімнадцять грн 00 коп);

квартира №221 – площею 34,5 кв.м., первісна вартість – 148 293,00 грн (сто сорок вісім тисяч двісті дев’яносто три грн 00 коп), знос – 112 870,00 грн (сто дванадцять тисяч вісімсот сімдесят грн 00 коп), залишкова вартість – 35 423,00 грн (тридцять п’ять тисяч чотириста двадцять три грн 00 коп);

квартира №291 – площею 58,2 кв.м., первісна вартість – 250 164,00 грн (двісті п’ятдесят тисяч сто шістдесят чотири грн 00 коп), знос – 190 405,00 грн (сто дев’яносто тисяч чотириста п’ять грн 00 коп), залишкова вартість – 59 759,00 грн (п’ятдесят дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять грн 00 коп);

4.Визначити  управління економіки ресурсів та розвитку міста балансоутримувачем нежитлових приміщень, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 2 по вул. Робітнича, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 261,6 кв.м. (48,7 кв.м., 54,9 кв.м., 62,0 кв.м., 96,0 кв.м.)

5. УЖКГ передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки ресурсів та розвитку міста прийняти на баланс нежитлові приміщення загальною площею 261,6 кв.м., які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку №2  по вул. Робітнича, а саме:

нежитлове приміщення площею 48,7 кв.м., первісна вартість – 209 329,00 грн (двісті дев’ять тисяч триста двадцять дев’ять грн 00 коп), знос – 159 327,00 грн (сто п’ятдесят дев’ять тисяч  триста двадцять сім грн 00 коп), залишкова вартість – 50 002,00 грн (п’ятдесят тисяч дві грн 00 коп);

нежитлове приміщення площею 54,9 кв.м., первісна вартість 235 979,00 грн (двісті тридцять п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять грн 00 коп), знос – 179 611,00 грн (сто сімдесят дев’ять  тисяч шістсот одинадцять грн 00 коп), залишкова вартість – 56 368,00 грн (п’ятдесят шість тисяч триста шістдесят вісім грн 00 коп);

нежитлове приміщення площею 62,0 кв.м., первісна вартість – 266 497,00 грн (двісті шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто сім грн 00 коп), знос – 202 840,00 грн (двісті дві тисячі вісімсот сорок грн 00 коп), залишкова вартість – 63 657,00 грн (шістдесят три тисячі шістсот п’ятдесят сім грн 00 коп);

нежитлове приміщення площею 96,0 кв.м., первісна вартість – 412 642,00 грн (чотириста дванадцять тисяч шістсот сорок дві грн 00 коп), знос – 314 074,00 грн (триста чотирнадцять тисяч сімдесят чотири грн 00 коп), залишкова вартість – 98 568,00 грн (дев’яносто вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім грн 00 коп).

6. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №2 по вул. Робітнича вважається закінченою.

7. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради  Юрій САПЯНОВ