ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№446 “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №83 по вул. Захисників України м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  20.04. 2016 року №301, рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від  20.12.2019 №1013 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №83 по вул. Захисників України  м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради»,  від 13.08.2020 №415 «По внесення змін до рішення від 20.12.2019 №1013, розглянувши акт на списання даного багатоквартирного  житлового будинку  з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №83 по вул. Захисників України  загальною площею 6541,0  кв.м., первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини)- 36 008 554,00 грн (тридцять шість мільйонів вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн 00 коп); знос (амортизація) –  27 695 020,00 грн (двадцять сім мільйонів шістсот дев’яносто п’ять тисяч двадцять грн 00 коп); залишкова вартість будинку – 8 313 534,00 грн (вісім мільйонів триста тринадцять тисяч п’ятсот тридцять чотири грн 00 коп).

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Орбіта-Ревівка»;

2.3) забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Визначити управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 83 по вул. Захисників України, та оприбуткувати на баланс наступні квартири:

квартира №2 – площею 84,9 кв.м., первісна вартість – 467 375,00 грн (чотириста шістдесят сім тисяч триста сімдесят п’ять грн 00 коп), знос – 359 467,00 грн (триста п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят сім грн 00 коп), залишкова вартість – 107 908,00 грн (сто сім тисяч дев’ятсот вісім грн 00 коп);

квартира №68 – площею 48,4 кв.м., первісна вартість 266 442,00 грн (двісті шістдесят шість тисяч чотириста сорок дві грн 00 коп), знос – 204 926,00 грн (двісті чотири тисячі дев’ятсот двадцять шість грн 00 коп), залишкова вартість – 61 516,00 грн (шістдесят одна тисяча п’ятсот шістнадцять грн 00 коп);

квартира №69 – площею 59,0  кв.м., первісна вартість – 324 795,00 грн (триста двадцять чотири тисячі сімсот дев’яносто п’ять  грн 00 коп), знос -  249 806,00 грн (двісті сорок дев’ять тисяч вісімсот шість грн 00 коп), залишкова вартість –  74 989,00 грн (сімдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят дев’ять грн 00 коп);

квартира №73 – площею 61,8 кв.м., первісна вартість  340 209,00 грн (триста сорок тисяч двісті дев’ять грн 00 коп), знос – 261 661,00 грн (двісті шістдесят одна тисяча шістсот шістдесят одна грн 00 коп), залишкова вартість – 78 548,00 грн (сімдесят вісім тисяч п’ятсот сорок вісім грн 00 коп);

квартира №94 – площею 62,4 кв.м., первісна вартість – 343 512,00 грн (триста сорок три тисячі п’ятсот дванадцять грн 00 коп), знос – 264 202,00 грн (двісті шістдесят чотири тисячі двісті дві грн 00 коп), залишкова вартість – 79 310,00 грн (сімдесят дев’ять тисяч триста десять грн 00 коп);

квартира №112 – площею 57,9 кв.м., первісна вартість – 318 740,00 грн (триста вісімнадцять тисяч сімсот сорок грн 00 коп), знос – 245 149,00 грн (двісті сорок п’ять тисяч сто сорок дев’ять грн 00 коп), залишкова вартість – 73 591,00 грн (сімдесят  три тисячі п’ятсот дев’яносто одна грн 00 коп);

квартира №113 – площею 48,1 кв.м., первісна вартість – 264 791,00 грн (двісті шістдесят чотири тисячі сімсот дев’яносто одна грн 00 коп), знос – 203 655,00 грн (двісті три тисячі шістсот п’ятдесят п’ять грн 00 коп), залишкова вартість –  61 136,00 грн (шістдесят одна тисяча сто тридцять шість грн 00 коп).

4. Визначити  управління економіки ресурсів та розвитку міста балансоутримувачем нежитлових приміщень, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 83 по вул. Захисників України, а саме: нежитлові приміщення загальною площею  616,63 кв.м. 136,13,кв.м, 95,3 кв.м., 100,0 кв.м.,  285,2 кв.м)

5. УЖКГ передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки ресурсів та розвитку міста прийняти на баланс нежитлові приміщення загальною площею 616,63 кв.м., які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 83 по вул. Захисників України, а саме:

нежитлове приміщення площею 136,13,кв.м, первісна вартість – 749 402,00 грн (сімсот сорок дев’ять тисяч чотириста дві грн 00 коп), знос – 588 635,00 грн (п’ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять п’ять грн 00 коп), залишкова вартість – 160 767,00 грн (сто шістдесят тисяч сімсот шістдесят сім грн 00 коп);

нежитлове  приміщення площею 95,3 кв.м., первісна вартість - 524 631,00 грн (п’ятсот двадцять чотири тисячі шістсот тридцять одна грн 00 коп), знос – 412 084,00 грн (чотириста дванадцять тисяч вісімдесят чотири грн 00 коп), залишкова вартість – 112 547,00 грн (сто дванадцять тисяч п’ятсот сорок сім грн 00 коп);

нежитлове приміщення площею 100,0 кв.м., первісна вартість - 550 505,00 грн (п’ятсот п’ятдесят тисяч п’ятсот п’ять грн 00 коп), знос – 432 407,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі чотириста сім грн 00 коп), залишкова вартість – 117 643,00 грн (сто сімнадцять тисяч шістсот сорок три грн 00 коп);

нежитлове приміщення площею 285,2 кв.м., первісна вартість – 1 570 040,00 грн (один мільйон п’ятсот сімдесят тисяч сорок грн 00 коп), знос – 1 233 225,00 грн (один мільйон двісті тридцять три тисячі двісті двадцять п’ять грн 00 коп), залишкова вартість – 336 815,00 грн (триста тридцять шість тисяч вісімсот п’ятнадцять грн   00 коп).

6. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №83 по вул. Захисників України вважається закінченою.

7. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Юрій    CАПЯНОВ