ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№447 “Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Закамінська м Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  20.04. 2016 року №301, рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради від  20.12.2019 №1010 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №3 по вул. Закамінська м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», від 13.08.2020 №414 «Про внесення змін до рішення від 20.12.2019 №1010..» розглянувши акт на списання багатоквартирного даного житлового будинку  з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №3 по вул. Закамінська загальною площею 3877 кв. м., первісна (переоцінена) вартість  будинку (його частини)  4 397 726,00 грн (чотири мільйона триста дев’яносто сім тисяч сімсот двадцять шість грн 00 коп);  знос ( амортизація) - 3 135 395,00 грн ( три мільйона сто тридцять п’ять тисяч триста дев’яносто п’ять  грн 00 коп); залишкова вартість – 1 262 331,00 грн ( один мільйон двісті шістдесят дві  тисячи триста тридцять одна грн 00 коп).

2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Дружба - Ревівка»;

2.3) забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. УЖКГ оприбуткувати на баланс квартири в багатоквартирному будинку №3 по       вул. Закамінська, яка не перебувають у приватній та/або державній власності, а саме:

 квартира №1  площею 59,2 кв. м, первісна вартість  – 67 133,00 грн (шістдесят сім тисяч сто тридцять три грн 00 коп), знос – 47 876,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот сімдесят шість грн 00 коп); залишкова вартість – 19 257,00 грн ( дев’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят сім грн 00 коп);

квартира №42 площею 58,1 кв.м., первісна вартість – 65 904,00 грн ( шістдесят п’ять тисяч дев’ятсот чотири грн 00 коп); знос – 46 986,00 грн ( сорок шість тисяч дев’ятсот вісімдесят шість грн 00 коп); залишкова вартість – 18 918,00 грн ( вісімнадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять грн 00 коп).

4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №3 по вул. Закамінська вважається закінченою.

5. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради   Юрій САПЯНОВ