ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№472 Про затвердження акта встановлення факту здійснення догляду за особою, яка потребує постійного догляду

Розглянувши акт від 01 травня 2024 року №6 встановлення факту здійснення догляду, який проведено відповідно до заяви від 22 квітня 2024 року Павленка ХХХХХХ щодо підтвердження факту здійснення ним догляду за батьком Павленком ХХХХХХ, який є особою, яка потребує постійного догляду, за результатами встановлено та підтверджено факт того, що Павленко ХХХХХХ здійснює щоденний догляд за Павленком ХХХХХХ та надає йому соціально-побутові послуги, таким чином, відповідно до Положення про складання акта встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю I чи II групи та особами, які потребують постійного догляду, затвердженого рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 19 грудня 2022 року № 729, на виконання п. 2¹ Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (із змінами), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 69 Закону України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 № 2073-IX, рішенням Світловодської міської ради від 20.02.2024 № 2199 «Про утворення Комісії з розгляду скарг»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Затвердити акт від 01 травня 2024 року №6 встановлення факту здійснення догляду Павленком ХХХХХХ за батьком Павленком ХХХХХХ, який є особою, яка потребує постійного догляду з висновком про встановлення факту здійснення догляду (додаток).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Світловодської міської ради Наталію МОЛЧАНОВУ.
3. Рішення набирає чинності з дня доведення до відома заявника.
4. Рішення може бути оскаржене шляхом подачі скарги до Комісії з розгляду скарг за адресою: вул. Героїв України, 14, м. Світловодськ
Кіровоградська область:
заявником - протягом 30-ти календарних днів з дня доведення рішення до його відома;
заінтересованими особами - протягом 30-ти календарних днів з дня оприлюднення рішення на офіційному сайті Світловодської міської ради Кіровоградської області https://svgr.gov.ua.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ

Керуючий справами Наталія МОЛЧАНОВА