ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№520 Про реалізацію спільного Проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в м. Світловодську

З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, активізації самоорганізації громадян, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний діалог в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про органи самоорганізації населення», «Про доступ до публічної інформації», Указами Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації»», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпорядженнями Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між виконавчим комітетом міської ради, та МБО «Фонд Східна Європа» про взаєморозуміння та співпрацю щодо впровадження «Єдиної платформи місцевої електронної демократії» (e-DEM) в м. Світловодську,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в м. Світловодську (далі – Робоча група).

2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).

3. Робочій групі забезпечити:
3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів, планів та інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше одного разу на місяць.
3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах масової інформації.

4. Затвердити Порядок роботи виконавчих органів міської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу «Відкрите Місто» з використанням геоінформаційних технологій (додається).

5. Виконавчим органам міської ради забезпечити:
– визначення відповідальних працівників за роботу з інтерактивною
веб-платформою «Відкрите Місто» (далі – Система);
– навчання відповідальних працівників роботі з Системою;
– безумовне дотримання вимог Порядку роботи виконавчих органів міської ради з повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу «Відкрите Місто» з використанням геоінформаційних технологій.

6. Визначити начальника загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради Возного О.О. модератором Системи.

7. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Секретар міської ради Ю. САПЯНОВ

Додатки