ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№529 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №20 по вул. Михайла Грушевського м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 19 червня 2019 року №454 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №20 по вул. Михайла Грушевського», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №20 по вул. Михайла Грушевського м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012» багатоквартирного  будинку №20 по вул. Михайла Грушевського,  загальною площею -3193,9  кв.м, первісною  вартістю -6001045,80 грн. (шість мільйонів  одна тисяча сорок п’ять гривень 80 коп.), залишковою вартістю -1125499,90 грн. (один мільйон сто двадцять п’ять тисяч чотириста дев’яносто дев'ять гривень 90 коп.),  знос -  4875545,90 грн. (чотири мільйони вісімсот сімдесят п'ять тисяч п’ятсот сорок п'ять гривен 90 коп.).

2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ  «Гармонія -20»;

2.3) забезпечити передачу  технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію,  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 20 по вул. Михайла Грушевського  з 01 травня 2019 року;

2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Визначити управління житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 20 по вул. Михайла Грушевського, а саме: квартира № 27 загальною площею 48,3 кв.м.

4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 20 по вул. Михайла Грушевського:

- квартира   № 27  загальною   площею 48,3   кв.м, первісна  вартість 90751,35 грн. (дев’яносто тисяч сімсот п’ятдесят одна  гривня 35 коп.), залишкова вартість 17020,53 грн. (сімнадцять тисяч двадцять гривен 53   коп.),  знос 73730,82 грн. (сімдесят три тисячі сімсот тридцять гривен 82 коп.);

- комунальне приміщення загальною площею 107,45 кв.м., первісна вартість 201888,77 грн. (двісті одна тисяча вісімсот вісімдесят вісім гривень 77 коп.), залишкова вартість 37864,41 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 41 коп.), знос 164024, 36 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двадцять чотири гривні 36 коп.);

- комунальне приміщення загальною площею 30,3 кв.м., первісна вартість 56930,97 грн. (п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот тридцять гривень 97 коп.), залишкова вартість 10677,72 грн. (десять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 72 коп.), знос 46253,25 грн. (сорок шість тисяч двісті п’ятдесят три гривні 25 коп.);

- комунальне приміщення загальною площею 117,8 кв.м., первісна вартість 221335,60 грн. (двісті двадцять одна тисяча триста тридцять п’ять гривень 60 коп.), залишкова вартість 41512,73 грн. (сорок одна тисяча п’ятсот дванадцять гривень 73 коп.), знос 179822,87 грн. (сто сімдесят дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві гривні 87 коп.).

5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 20 по вул. Михайла Грушевського вважається закінченою.

6. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова  В.Козярчук